#چای آتشیو 🔥 #آش رشته و😍 هوای سرد⛄:)

#چای آتشیو 🔥 #آش رشته و😍 هوای سرد⛄:)

۱ هفته پیش
3K
...🗣 ‎اینکه چند سالت است، سن نیست؛ چند سال را احساس می‌کنی، آن سِن‌ات است #گابریل_گارسیا_مارکز

...🗣 ‎اینکه چند سالت است، سن نیست؛ چند سال را احساس می‌کنی، آن سِن‌ات است #گابریل_گارسیا_مارکز

۲ هفته پیش
4K
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۲ هفته پیش
3K
✌

۲ هفته پیش
3K
😂😜

😂😜

۴ هفته پیش
5K
✌❤

✌❤

۴ هفته پیش
5K
😊😊

😊😊

۳ دی 1398
5K
بفرمایید شاام😍

بفرمایید شاام😍

۳۰ آذر 1398
8K
می روم به کجا؟ نمی دانم حس بدی ست بی مقصدی! کاش نه باران بند می آمد نه خیابان به انتها می رسید

می روم به کجا؟ نمی دانم حس بدی ست بی مقصدی! کاش نه باران بند می آمد نه خیابان به انتها می رسید

۲۵ آذر 1398
7K
• پدرم ساقی نبود، ولی ی عمر برامون عرق ریخت...

• پدرم ساقی نبود، ولی ی عمر برامون عرق ریخت...

۲۴ آذر 1398
7K
😂😂😂 بوخودااا😂

😂😂😂 بوخودااا😂

۲۴ آذر 1398
7K
وقتی هودی میپوشی: چیزی که فک میکنی شبیهش شدی vs چیزی که واقعا شدی :))

وقتی هودی میپوشی: چیزی که فک میکنی شبیهش شدی vs چیزی که واقعا شدی :))

۲۴ آذر 1398
6K
シ😐

シ😐

۲۳ آذر 1398
6K
😂😂

😂😂

۲۱ آذر 1398
3K
😏

😏

۱۹ آذر 1398
3K
🍁🍁

🍁🍁

۱۹ آذر 1398
3K
😊

😊

۱۹ آذر 1398
3K
#خودم پز😍😜 میخورین؟؟😂

#خودم پز😍😜 میخورین؟؟😂

۱۸ آذر 1398
3K
هوا…هوای ابریست… دلم را میگویم…❤ سرم را که رو به آسمان میکنم..خوشحالم زیرا.. آسمان هم با من هم درد است…✌

هوا…هوای ابریست… دلم را میگویم…❤ سرم را که رو به آسمان میکنم..خوشحالم زیرا.. آسمان هم با من هم درد است…✌

۱۷ آذر 1398
3K
😂😜👻シ

😂😜👻シ

۱۶ آذر 1398
3K