خدارو شکر جمعه شد منم فهمیدم کرونا اومده

خدارو شکر جمعه شد منم فهمیدم کرونا اومده

۸ ساعت پیش
3K
کرونا نرفت؟

کرونا نرفت؟

۸ ساعت پیش
2K
وقتی خیلی تابلویی 😄

وقتی خیلی تابلویی 😄

۸ ساعت پیش
2K
ترانه علی دوستی رو مشاهده می فرمایید.. معجزه رنگ و صافکاری !!

ترانه علی دوستی رو مشاهده می فرمایید.. معجزه رنگ و صافکاری !!

۸ ساعت پیش
3K
#پارت_91 . نینا که نگاه مستقیم منو روی خودش دید...تعظیمی کرد و چشمی گفت که سری تکون دادم و در حالی که از اشپزخونه خارج میشدم گفتم:برین سر کارتون خانوم ها و اقایون... . بعد ...

#پارت_91 . نینا که نگاه مستقیم منو روی خودش دید...تعظیمی کرد و چشمی گفت که سری تکون دادم و در حالی که از اشپزخونه خارج میشدم گفتم:برین سر کارتون خانوم ها و اقایون... . بعد از خروج از اشپزخونه ...دوباره صدای بشغاب و داد و بیداد های سر اشپز ها ...

۸ ساعت پیش
29K
#پارت_92 . دندونام و از خشم ..محکم روی هم فشار دادم و چشمام و بستم و منتظر مخالفت ملکه شدم ولی...صدایی ازش بلند نشد... . برگشتم عقب و بدون این که نگاهی به اون دوتا ...

#پارت_92 . دندونام و از خشم ..محکم روی هم فشار دادم و چشمام و بستم و منتظر مخالفت ملکه شدم ولی...صدایی ازش بلند نشد... . برگشتم عقب و بدون این که نگاهی به اون دوتا خدمتکار که از ترس به خودشون میلرزیدن...بندازم...زیر لب با خشونت غریدم:خاطره ی این اتفاق و ...

۸ ساعت پیش
23K
#پارت_90 همیشه همین بود...هیچ کدوم از خدمتکارا حق نگاه کردن مستقیم به صورت منو نداشتن...وگرنه بع شدت تنبیه میشدن...حالا نه فقط خدمتکارا...کارکنان و اشپزا...محافظا...سرباز ها و و و...و البته نه فقط برای من...برای همه ی ...

#پارت_90 همیشه همین بود...هیچ کدوم از خدمتکارا حق نگاه کردن مستقیم به صورت منو نداشتن...وگرنه بع شدت تنبیه میشدن...حالا نه فقط خدمتکارا...کارکنان و اشپزا...محافظا...سرباز ها و و و...و البته نه فقط برای من...برای همه ی اعضای خانواده سلطنتی... . البته سارا و جرج و ادام فرق داشتن...نزدیک ترین فرد برام ...

۸ ساعت پیش
20K
#پارت_89 بعد این انایی که همه اونو احمق و خودخاه و لوس قزاوت میکنن یه لحظه شده به این فکر کنن که چی به سرش میاد؟...خود انا به دررررک....اریک چی میشه؟...اصلا دیگه بع پادشاهی میرسه؟...دشمناش ...

#پارت_89 بعد این انایی که همه اونو احمق و خودخاه و لوس قزاوت میکنن یه لحظه شده به این فکر کنن که چی به سرش میاد؟...خود انا به دررررک....اریک چی میشه؟...اصلا دیگه بع پادشاهی میرسه؟...دشمناش بیشتر میشن...مخالفاش شورش میکنن مگه علکیه من یه ایـــرااانیـــــــم...یه ایرانی...یه دختر مسلـــــمان میفهمـــی؟.... . هق ...

۸ ساعت پیش
24K
#پارت_88 عکس من بود که بایه کلاه سرم...روی چمن ها نشسته بودم و چایی میخوردم... . زیرشم نوشته بود...تحت تعقیب...۱۰۰هزار دوبار جایزه برای کسی که اون و به مقامات تحویل بده... . خدای من...یعنی...یعنی این ...

#پارت_88 عکس من بود که بایه کلاه سرم...روی چمن ها نشسته بودم و چایی میخوردم... . زیرشم نوشته بود...تحت تعقیب...۱۰۰هزار دوبار جایزه برای کسی که اون و به مقامات تحویل بده... . خدای من...یعنی...یعنی این کار اریکه؟...چطور ممکنه؟...حالا من چکار کنم؟... . وحشت زده سرم و برگردوندم و دور و ...

۸ ساعت پیش
19K
به کوری چشم دشمن رای دادم ✌ 🇮 🇷

به کوری چشم دشمن رای دادم ✌ 🇮 🇷

۸ ساعت پیش
2K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۸ ساعت پیش
2K
قطعه ای از بهشت//یا *ضامن* آهو...حضرت رضا *ع*

قطعه ای از بهشت//یا *ضامن* آهو...حضرت رضا *ع*

۸ ساعت پیش
2K
نفس کشیدن یعنی ممان خوب داشته باشی

نفس کشیدن یعنی ممان خوب داشته باشی

۸ ساعت پیش
1K
😇 😇

😇 😇

۸ ساعت پیش
786
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۸ ساعت پیش
2K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۸ ساعت پیش
2K
دورم‌زد‌کسی‌ک‌تکه‌کلامش‌دورت‌بگردم‌بود....:)💔 #girl #girly #mood #life #cute #woman #happy #heart #honey #jojo

دورم‌زد‌کسی‌ک‌تکه‌کلامش‌دورت‌بگردم‌بود....:)💔 #girl #girly #mood #life #cute #woman #happy #heart #honey #jojo

۸ ساعت پیش
3K
بــلند تــرین فریــاد دنــیا اشــکی اســـت کــه از گـــوشه ی چــشم جــاری مــی شود💔

بــلند تــرین فریــاد دنــیا اشــکی اســـت کــه از گـــوشه ی چــشم جــاری مــی شود💔

۸ ساعت پیش
1K
مهدی دارابی،،خواننده محبوب،،خوشصدا @هوروش باند

مهدی دارابی،،خواننده محبوب،،خوشصدا @هوروش باند

۸ ساعت پیش
1K
آق مسلمون و آقای رفیعی😍 ❤

آق مسلمون و آقای رفیعی😍 ❤

۸ ساعت پیش
917