تقدیم باعشق

تقدیم باعشق

۶ روز پیش
2K
یتیم بدردی خلیی سخت اون چیزهای که آرزو داری داشته اما نمیشودچون ندارم

یتیم بدردی خلیی سخت اون چیزهای که آرزو داری داشته اما نمیشودچون ندارم

۶ روز پیش
2K
قلبم پرازدرد

قلبم پرازدرد

۶ روز پیش
1K
چقدردوست دارم عروس شوم

چقدردوست دارم عروس شوم

۶ روز پیش
1K
من بدبخت ترین دخترروی زمین

من بدبخت ترین دخترروی زمین

۶ روز پیش
1K
اگرروزی منم نباشم کسی هست دلش برای من تنگ شود

اگرروزی منم نباشم کسی هست دلش برای من تنگ شود

۶ روز پیش
1K
ای کاش کسی بودبه حرف دلم گوش کن

ای کاش کسی بودبه حرف دلم گوش کن

۶ روز پیش
1K
دلم گرفت مثل غروب آفتاب

دلم گرفت مثل غروب آفتاب

۶ روز پیش
1K
تقدیم به شما

تقدیم به شما

۶ روز پیش
1K
من عاشقانه دوست داشتم واوعلاقه مردم میکند متلق اوازحماقت تراست

من عاشقانه دوست داشتم واوعلاقه مردم میکند متلق اوازحماقت تراست

۶ روز پیش
996
قلبم شود کتاب

قلبم شود کتاب

۶ روز پیش
982
خداوند قیامت برپاکن

خداوند قیامت برپاکن

۶ روز پیش
373
خداوند قیامت رابرپا کن تواگرخسته شده ای ماعجب قرایم 👃👃👃

خداوند قیامت رابرپا کن تواگرخسته شده ای ماعجب قرایم 👃👃👃

۶ روز پیش
11K
محکم باش وقتی می رود با دلم بازی نکن من دربی حوصلگی هایم باتو ندارم👀👀👀

محکم باش وقتی می رود با دلم بازی نکن من دربی حوصلگی هایم باتو ندارم👀👀👀

۶ روز پیش
1K
بعضی زخم هاباید درمان کنی تابتونی به راهت ادامه بدی بعضی زخم ها باید باقی بمونه تاهیچوقت راهت دلم گم نکنی قبول داری👂👂👂👂

بعضی زخم هاباید درمان کنی تابتونی به راهت ادامه بدی بعضی زخم ها باید باقی بمونه تاهیچوقت راهت دلم گم نکنی قبول داری👂👂👂👂

۶ روز پیش
1K
ای کاش پروانه بودم💨💨💨💨

ای کاش پروانه بودم💨💨💨💨

۶ روز پیش
1K
برف رادوست دارم بخاطرسکوتش💤💤💤

برف رادوست دارم بخاطرسکوتش💤💤💤

۶ روز پیش
1K
خوش به حال توکه وقتی اوآمد بدون هیچ دردسری فراموش کردی💧👄💧💧

خوش به حال توکه وقتی اوآمد بدون هیچ دردسری فراموش کردی💧👄💧💧

۶ روز پیش
1K
برای فراموش کردنت هرشب آرزوی آلمزایم میکم💦💦💦💦💦

برای فراموش کردنت هرشب آرزوی آلمزایم میکم💦💦💦💦💦

۶ روز پیش
1K
باران بهانه ای بود که زیر چتر ماتااتنها ی کوچه بیایی کاش کوچه اتهنای داشت ونه باران تمام می شد به جز حضور توهیچ چیزاین جهان راجون نگوفته ام حتی عشق را💢💢💢💢

باران بهانه ای بود که زیر چتر ماتااتنها ی کوچه بیایی کاش کوچه اتهنای داشت ونه باران تمام می شد به جز حضور توهیچ چیزاین جهان راجون نگوفته ام حتی عشق را💢💢💢💢

۶ روز پیش
1K