حلیمه

Halimek

الهی هیچ دختری یتیم توی دنیا مثل من نباش

تقدیم صباح لخیر

تقدیم صباح لخیر

۲ هفته پیش
5K
ای کاش بودی تابتوانم بخرم

ای کاش بودی تابتوانم بخرم

۲ هفته پیش
3K
ای کاش بودی

ای کاش بودی

۲ هفته پیش
2K
خدایا دلم شادکن

خدایا دلم شادکن

۲ هفته پیش
2K
دلم تنگم

دلم تنگم

۲ هفته پیش
3K
ای کاش یکی پیدامیشودمقداری پول به من دختریتیم کمک کن تابتوانم برای مادرم هدیه روزی مادرم بگیرم وبرای عیدم خریدکنم

ای کاش یکی پیدامیشودمقداری پول به من دختریتیم کمک کن تابتوانم برای مادرم هدیه روزی مادرم بگیرم وبرای عیدم خریدکنم

۲ هفته پیش
4K
سلامت باتمام وجودم

سلامت باتمام وجودم

۲ هفته پیش
3K
دوست چنین جایی را

دوست چنین جایی را

۲ هفته پیش
3K
چشم های که خسته شده ازگریه

چشم های که خسته شده ازگریه

۲ هفته پیش
3K
مادران سرزمین دوست دارم دختربی پولت

مادران سرزمین دوست دارم دختربی پولت

۲ هفته پیش
1K
حتی یک عروسک ندارم شیندن قصه ای تلخ زندگی من تلخ

حتی یک عروسک ندارم شیندن قصه ای تلخ زندگی من تلخ

۲ هفته پیش
3K
شبتون بخیر

شبتون بخیر

۲ هفته پیش
3K
شایدروزی باشم حلالم کنید

شایدروزی باشم حلالم کنید

۲ هفته پیش
1K
کسی ندارم

کسی ندارم

۲ هفته پیش
3K
خدایا کاری کن تا من حلیمه چشم هایم که پراشک کمک کن کسی بهم کمک کن تابتوانم روزی مادروبرای عیدم خریدکنم

خدایا کاری کن تا من حلیمه چشم هایم که پراشک کمک کن کسی بهم کمک کن تابتوانم روزی مادروبرای عیدم خریدکنم

۲ هفته پیش
2K
کنارهم بودن خوب

کنارهم بودن خوب

۲ هفته پیش
3K
هههع

هههع

۲ هفته پیش
3K
پیشاش عیدراهم تبریک می گویم

پیشاش عیدراهم تبریک می گویم

۲ هفته پیش
3K
پیشاپش روزمادرتبریک می گویم

پیشاپش روزمادرتبریک می گویم

۲ هفته پیش
3K
همیشه بدبختم سیاه هست

همیشه بدبختم سیاه هست

۲ هفته پیش
3K