Hamed.2018

Hamed.2018

دلهای پاک خطا نمیکنند،سادگی میکنند..سادگی پاکترین خطای دنیاست..

۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
1K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
از صدای گذر آب چنان فهمیدم تندتر از آب روان، عمر گران می گذرد. زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدَر سیر بخند که ندانی غم چیست ! صبح آخرین روز تابستون بخیر 🌞🍂

از صدای گذر آب چنان فهمیدم تندتر از آب روان، عمر گران می گذرد. زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدَر سیر بخند که ندانی غم چیست ! صبح آخرین روز تابستون بخیر 🌞🍂

۳ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
513
۶ روز پیش
10K
۶ روز پیش
10K
۷ روز پیش
7K
۷ روز پیش
2K