HAMIDREZA

Hamidreza73

گلاویزیم‌با اَراجیف‌توجهانی نمادین‌همش‌تبانی‌میدن شعار رهایی

۲۲ تیر 1397
3K
۱۷ تیر 1397
2K
من دیگه رو به آفتاب پشت را میرن میدن فحش را میرن میدن فحش زندگی زندرو زنده کشت

من دیگه رو به آفتاب پشت را میرن میدن فحش را میرن میدن فحش زندگی زندرو زنده کشت

۱۴ تیر 1397
5K
استقلال ، آزادی ، رفاه ، شعف بو کن ، ببین ، دست نزن مدیر ، مسئول ، قانون ، شرف خیار ، خیار ، خیار ، کلم

استقلال ، آزادی ، رفاه ، شعف بو کن ، ببین ، دست نزن مدیر ، مسئول ، قانون ، شرف خیار ، خیار ، خیار ، کلم

۱۳ تیر 1397
4K
پول تخمته میره و میاد باید نزنی حرصِ جیبتو زیاد باید دل نبندی ب چیزی ک موندگار نیس شاید ی جو معرفت گیرتو بیاد داداش یاد بگیر ک قانون تویی تو تلاش باش دِلارو آروم ...

پول تخمته میره و میاد باید نزنی حرصِ جیبتو زیاد باید دل نبندی ب چیزی ک موندگار نیس شاید ی جو معرفت گیرتو بیاد داداش یاد بگیر ک قانون تویی تو تلاش باش دِلارو آروم کنی

۱۳ تیر 1397
4K
۱۲ تیر 1397
2K
۱۱ تیر 1397
4K
۵شنبس یه فاتحه بخونید

۵شنبس یه فاتحه بخونید

۷ تیر 1397
5K
@cash_money

@cash_money

۷ تیر 1397
4K
۵ تیر 1397
4K
. انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بی سواد حقیقی است، هر چند تمام کتاب های دنیا را خوانده باشد...! اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور، حسادت و زباله‌های دیگر است، ...

. انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بی سواد حقیقی است، هر چند تمام کتاب های دنیا را خوانده باشد...! اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور، حسادت و زباله‌های دیگر است، بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای و هنوز رشد نکرده‌ای....

۵ تیر 1397
4K
۳ تیر 1397
3K
۳ تیر 1397
3K
من افتخار گرگام وصل بند نافم به تهران

من افتخار گرگام وصل بند نافم به تهران

۲ تیر 1397
5K
۲ تیر 1397
4K
۱ تیر 1397
3K
سلاخی میشن آرزو ها تو شهر نون از بازو در میاری، مالیاتا موشک میخوره طقاتع سوریه از بچه ها میمونه رو خاک یه نقاب صورت، شوریده وضع بد عدالت پشممه همه تا گردن تو قرضن

سلاخی میشن آرزو ها تو شهر نون از بازو در میاری، مالیاتا موشک میخوره طقاتع سوریه از بچه ها میمونه رو خاک یه نقاب صورت، شوریده وضع بد عدالت پشممه همه تا گردن تو قرضن

۳۱ خرداد 1397
3K
یه لایی زدیم عینه و گل بود

یه لایی زدیم عینه و گل بود

۳۱ خرداد 1397
3K
از زندگی بریدم بد بریدم که دیگه تنم نمیره سگ خورد وقتی هایده زنم نمیشه آره بد بریدم و واسه امواج جک میگم ولی هنوز سر پام پ جا شکری هست

از زندگی بریدم بد بریدم که دیگه تنم نمیره سگ خورد وقتی هایده زنم نمیشه آره بد بریدم و واسه امواج جک میگم ولی هنوز سر پام پ جا شکری هست

۳۰ خرداد 1397
4K
صف ثبت نام پراید ۳۰ میلیونی

صف ثبت نام پراید ۳۰ میلیونی

۳۰ خرداد 1397
5K