^ قلب سنگے^

Heart.blak.f

هرچـی بدی دیدمـ از خوبـیـامـ بـود💔
🎩 💖 ****★
❤ 🔫 http://wisgoon.com/pin/27559572/ =🚬 💔
ورود *تیر ۹۸
🌙 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 🌙
***★
#بدترین_درد؟#انتظار #دلتنگے
★★★*
متنفرمـ از آدمای بی پروا کهـ با جنس مخالفـ هر زر بیخودی میزننـ*

💣 💣 💣 💣 💣 💣 🚬
منـ هرچقدرمـ داغونـ باشمـ اونقدر قویـ هستـمـ کهـ قهقه ام از تهـ دل باشهـ👑


بعضیـ وقتـا از بی احساسیمـ وحشت میکنمـ🎃


کسیـ کهـ از چشامـ بیفتـهـ دیگهـ افتادهـ ...هرچقدرمـ تلاش کنهـ نمیتونهـ مث قبلـ شهـ برامـ....⌛


یهـ خار باعث میشهـ از هرچے گل قرمزه متنفرشے...🌹 💉


هرکـے منو باهمینـ گنداخلاقیمـ خواستـ...لایقـ خنده های بعدمـم هستـ.....💣 💥


خلاصهـ زندگی منـ...
بودم
بودی
بود

رفتی
ریدم
روت
🍃 👽

تو سختیا کنارشون بودیم گفتنـ جبران میکنیمـ...تو شادیاشونـ گفتنـ جات خالے...🌿

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼
فالـو میکنی خوب فکر کنـ
کـه
بعدشـ نخوایـ گوهـ بخوری انفالو کنیـ

نیما.۲۰.شیراز....


یـه پسـر عصبیـ کهـ هیـچکـیـ دوسشـ ندارهـ....🌙 🌑 قـلـب سیاهـ سنگے 🌑 🌙 ...

بیشتر  بیشتر