ℳ⇝ℜ

Hiiiiis

#مـℳـاریا❤️#رادمهـℜــر❤️#تهـــران
ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ㋡ تـَטּْـهآ عشـ❤ـقــ ㋡ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ

گوش کن ….
صدای نفس های پاییز را میشنوی ؟
و این زیباترین فصل خدا می آید…
غم و اندوهت را به برگ درختان آویزان کن …
چند روز دیگر میریزند

۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
974
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
1K
۲۳ ساعت پیش
976
۲۳ ساعت پیش
975
۲۳ ساعت پیش
953
۲۳ ساعت پیش
929
۲۳ ساعت پیش
926
۲۳ ساعت پیش
906
۲۳ ساعت پیش
875
۲۳ ساعت پیش
847
۲۳ ساعت پیش
812