‌کاش خِیلی چیزا سَقف داشت، مَثلا دروغاتون!

‌کاش خِیلی چیزا سَقف داشت، مَثلا دروغاتون!

۱۲ خرداد 1398
24K
مخدرمی

مخدرمی

۱۱ خرداد 1398
4K
‏ما از راه بِدر نَشدیم، فِقط راهو گم کردیٓم!

‏ما از راه بِدر نَشدیم، فِقط راهو گم کردیٓم!

۱۰ خرداد 1398
4K
یه شیر خودشو نگران نظرات گوسفند جماعت نمیکنه !

یه شیر خودشو نگران نظرات گوسفند جماعت نمیکنه !

۹ خرداد 1398
5K
‌خوب تو نقش فرو رفتیم ولی نمیدونم چرا ازش خسته نمیشیم!

‌خوب تو نقش فرو رفتیم ولی نمیدونم چرا ازش خسته نمیشیم!

۹ خرداد 1398
5K
۹ خرداد 1398
5K
۹ خرداد 1398
5K
۸ خرداد 1398
4K
چرا

چرا

۸ خرداد 1398
5K
۸ خرداد 1398
5K
شاخ بودن واسه اوناییه ک ضعف یا عقده دارن تو همیشه مشتی باش:)

شاخ بودن واسه اوناییه ک ضعف یا عقده دارن تو همیشه مشتی باش:)

۸ خرداد 1398
5K
۷ خرداد 1398
4K
‏کاش شخصیتتون فیک نباشه حتی اگه کصشرین!

‏کاش شخصیتتون فیک نباشه حتی اگه کصشرین!

۷ خرداد 1398
6K
۶ خرداد 1398
8K
نمک در نمکدان شوری ندارد قمه با کسی شوخی ندارد

نمک در نمکدان شوری ندارد قمه با کسی شوخی ندارد

۳۱ اردیبهشت 1398
5K
۲۶ اردیبهشت 1398
6K
۱۱ اردیبهشت 1398
8K
۱۱ اردیبهشت 1398
7K
۲۹ دی 1397
4K
۲۹ دی 1397
4K