هومن

Homan74

ب جای لبات این شبا لب ب سیگار میزنم

😉😂😉

😉😂😉

۶ فروردین 1397
6K
شمال همین الان یهویی😍 😛 😜 ❤

شمال همین الان یهویی😍 😛 😜 ❤

۶ فروردین 1397
7K
ای جونم😍😍😍😍😍

ای جونم😍😍😍😍😍

۶ فروردین 1397
5K
ای ک هوای منی😍 بی تو نفس ادعاست😍 ❤

ای ک هوای منی😍 بی تو نفس ادعاست😍 ❤

۶ فروردین 1397
5K
انشاء الله ک بشه💑 ❤

انشاء الله ک بشه💑 ❤

۶ فروردین 1397
6K
😍😛😜😘❤❤

😍😛😜😘❤❤

۵ فروردین 1397
10K
❤❤❤

❤❤❤

۴ فروردین 1397
9K
❤❤❤

❤❤❤

۳ فروردین 1397
7K
ته اتوبوس،آن صندلی آخر،کنارشیشه بهترین جای دنیاست برای انکه مچاله شوی درخودت سرت رابچسبانی به شیشه وزل بزنی به یک جای دور...وفکرکنی به چیزهایی که دوست داری ....وفکرکنی به خاطراتی که آزارت میدهد....وگاهی چشمهایت خیس ...

ته اتوبوس،آن صندلی آخر،کنارشیشه بهترین جای دنیاست برای انکه مچاله شوی درخودت سرت رابچسبانی به شیشه وزل بزنی به یک جای دور...وفکرکنی به چیزهایی که دوست داری ....وفکرکنی به خاطراتی که آزارت میدهد....وگاهی چشمهایت خیس شود،ازحضورپررنگ یک خیال...ویادت برودمقصدت کجاست ودلت بخواهدکه دنیا به اندازه ی همین گوشه ی اتوبوس ...

۲ فروردین 1397
5K
چ میدانی؟😭💔

چ میدانی؟😭💔

۲ فروردین 1397
5K
😂

😂

۲ فروردین 1397
5K
😂😂😂😂😂😂😂😂یکی سقفو بگیره

😂😂😂😂😂😂😂😂یکی سقفو بگیره

۱ فروردین 1397
8K
عشقیم ما فروردینیا❤

عشقیم ما فروردینیا❤

۱ فروردین 1397
8K
۱ فروردین 1397
9K
موافقین😉

موافقین😉

۱ فروردین 1397
9K
عیدتون مبارک

عیدتون مبارک

۲۹ اسفند 1396
7K
😔😔

😔😔

۲۹ اسفند 1396
6K
😔

😔

۲۸ اسفند 1396
5K
کامنت لطفا

کامنت لطفا

۲۸ اسفند 1396
7K
بریز سلامتیش ساقی

بریز سلامتیش ساقی

۲۵ اسفند 1396
7K