همایون

Homayn

من پسرم یعنی:
عکسام به زور 30 تا لایک میگیره
همه فرندام رفیقام هستن و غریبه توش نیس
تا به کسی پی ام ندم، کسی نمی پُرسه زنده هستی یا مُردی......!!!!
پسر بودن، یعنی مامان بابا تا دبستان
پسر بودن یعنی فقط 2 بار فرصت برای کنکور
پسر بودن یعنی 2 سال سربازی
پسر بودن یعنی فکر پیدا کردن کار برای ساختن اینده ....
دنیای پسرا پر از پیراهن های مردونه و تنهایی و رفیقاشون!
پر از تلاش برای مخفی کردن غماشون ....
من پسرم و به رفیقام حسودی نمیکنم ، ظاهر نمایی نمیکنم ، الکی واسشون کامنت نمیذارم بگم واییییییی نایس شدی عزیزم ، اگه زشت باشه میگم جمع کن این دک و پوزتو :-))))
آره من پسرم و به پسر بودنم افتخار میکنم


۴ ساعت پیش
7K
۴ ساعت پیش
7K
۵ ساعت پیش
6K
۵ ساعت پیش
6K
۵ ساعت پیش
5K
۵ ساعت پیش
5K
۵ ساعت پیش
4K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
7K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K