همایون

Homayn

میگن خونسردم عصبی ام میگن احساس ندارم نسبت به آدما بی تفاوتم شاید خونسردیم     

واسه آروم بودنمه شاید اعصبانیتم دلیل داره شاید محبتم خاصه  شاید بی تفاوتیم واسه 

پستیه آدماس اعصبانیتم عجیبه بی تفاوتم  لازمه احساسم قشنگه خونسردیم غیره 

 طبیعی هرچی هستم واسه دله خودمم  نه مردم من اینجوری زندگی کردن و دوس 

 دارم با درد زندگی کردن و دوست دارم خاص زندگی کردن و دوست دارم حتی اگه 

 خاص بودنم ضرر باشه

من یک پسر آریایم

تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد ... روح خـــداست که در مــــــن 

 دمیـــده شده و احســـــاس نام گرفته ... ارزان نمی فروشمش... دستــــــهایم بــالیـــن کـــودک 

 فـــردایـــم خـــواهـــد شــــد ... بـــی حـــرمتـــش نمی کنم و به هــر کس نمی سپارمش ... 

 باران بی وقفه این روزها هوای عاشقی به سرم می اندازد ... لبـــــریــــزم از مهـــــر ... اما 

 استــــــــوار ...ســـــودای دلـــم قسمت هر بی ســر و پـــــا نیست ...

من یک پسرم... یک اریایی اصیل

۵ دقیقه پیش
537
۶ دقیقه پیش
535
۶ دقیقه پیش
565
۶ دقیقه پیش
568
۶ دقیقه پیش
582
۶ دقیقه پیش
579
۱ ساعت پیش
7K
۱ ساعت پیش
7K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
7K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
5K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
5K
۱ ساعت پیش
5K
۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
4K