اره فک کنم...

اره فک کنم...

۴ روز پیش
5K
😔 👌 😔

😔 👌 😔

۴ روز پیش
4K
😂 😂 👌 👌

😂 😂 👌 👌

۴ روز پیش
4K
دقیقن همینه👌

دقیقن همینه👌

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
😔 😔 😔

😔 😔 😔

۷ روز پیش
5K
👌 🎧 ❤ منو ببخش که حرمت اون همه خاطره شکست منو ببخش که قایق یه زندگی به گل نشست منو ببخش که بودی و این همه سال ندیدمت تنهایی گریه کردی و حتی یه ...

👌 🎧 ❤ منو ببخش که حرمت اون همه خاطره شکست منو ببخش که قایق یه زندگی به گل نشست منو ببخش که بودی و این همه سال ندیدمت تنهایی گریه کردی و حتی یه بار نشنیدمت زیباترین خاطره پاییز پشت پنجره خواستم بدونی این روزا حال من از تو ...

۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
والاع بخد😷 ا😑 🤒

والاع بخد😷 ا😑 🤒

۱ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
نمردیم ولی...

نمردیم ولی...

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
7K
۱۸ مرداد 1398
6K