عیسی

IIsa

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
که از الفاظ خوشش بوی کسی می آید

#پیشاپیش_چهار_شنبه_سوری_مبارک

#پیشاپیش_چهار_شنبه_سوری_مبارک

۲۲ اسفند 1396
6K
#طبیعت

#طبیعت

۹ دی 1396
5K
#انگشتر

#انگشتر

۷ دی 1396
11K
#صبحانه

#صبحانه

۶ دی 1396
10K
#شهیدان

#شهیدان

۴ دی 1396
5K
#کریسمس_مبارک

#کریسمس_مبارک

۴ دی 1396
7K
#دل_نوشته

#دل_نوشته

۱۸ مهر 1396
12K
#طبیعت

#طبیعت

۱۷ مهر 1396
6K
#طبیعت

#طبیعت

۱۷ مهر 1396
6K
#عکاسی

#عکاسی

۱۷ مهر 1396
6K
#خرس #عکاسی

#خرس #عکاسی

۱۷ مهر 1396
6K
#طبیعت

#طبیعت

۶ مهر 1396
6K
#صبحانه

#صبحانه

۶ مهر 1396
11K
#طبیعت

#طبیعت

۶ مهر 1396
6K
#عکاسی

#عکاسی

۶ مهر 1396
7K
#طبیعت

#طبیعت

۶ مهر 1396
6K
#طبیعت

#طبیعت

۶ مهر 1396
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۶ شهریور 1396
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۶ شهریور 1396
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۶ شهریور 1396
8K