××بابــوپــاتریکـ^^

I_AM_WITH_STUPID

دو دیونع بـِ نامهــایـِ ××بابــوپاتــریکـ××

پیچ مشترکـِ >> @malake_farvardin وَ @Taranom9611

آهای زِندِگی~~~یـِ دقــع منُو نـــِگاع~~~~~ریــــدمـ توت:////

تو از من دوری و اما.... شاید زیاد دوست داشتم..:/

تو از من دوری و اما.... شاید زیاد دوست داشتم..:/

۱ اسفند 1397
119
همه را دارم به غیر از تو و کمی معجزه .... ودیگر هیچ...

همه را دارم به غیر از تو و کمی معجزه .... ودیگر هیچ...

۱۳ بهمن 1397
49
ای بر پدرت دنیا... اهسته چه ها کردی...

ای بر پدرت دنیا... اهسته چه ها کردی...

۱۳ بهمن 1397
87
من کع تو تنهاییم شیرینی میپزم.. خیلی خوب بوووود

من کع تو تنهاییم شیرینی میپزم.. خیلی خوب بوووود

۱۱ بهمن 1397
43
ای تفف تو دنیایی که همه با همن من تنهام...😐

ای تفف تو دنیایی که همه با همن من تنهام...😐

۱۰ بهمن 1397
60
مهم رفیقمه که هست😉

مهم رفیقمه که هست😉

۱۰ بهمن 1397
77
۱۰ بهمن 1397
38
دوست داشتن هم مکافاتی دارد رفیق با تو شب ها احساساتی دارد رفیق فقط برای پااتریک جون....😄 باشی همیشه😊 شعر باس خودمع کپیع ممنوعه😈

دوست داشتن هم مکافاتی دارد رفیق با تو شب ها احساساتی دارد رفیق فقط برای پااتریک جون....😄 باشی همیشه😊 شعر باس خودمع کپیع ممنوعه😈

۹ بهمن 1397
51
بات قهلم بابـِ پلشت:///

بات قهلم بابـِ پلشت:///

۷ بهمن 1397
244
قبلنا یکی بود ..با هم قرار گذاشتیم ساعت 2بعد از ظهر همیشه و هر روز به فکر هم باشیم ..حتی برا یه لحظه.. من سر قولم موندم ..اما اون حتی ساعت 2هم جواب تلفنمو نمیده... ...

قبلنا یکی بود ..با هم قرار گذاشتیم ساعت 2بعد از ظهر همیشه و هر روز به فکر هم باشیم ..حتی برا یه لحظه.. من سر قولم موندم ..اما اون حتی ساعت 2هم جواب تلفنمو نمیده... نمیدونم..شاید خیلی به فکر منه ... نمیفهمه زنگ میزنم..

۳ بهمن 1397
70
خعلی ارزش داری برام 😉بمونی برام ...

خعلی ارزش داری برام 😉بمونی برام ...

۳ بهمن 1397
68
^^رفـیــق^^ همیشگیش خوبهـ~~~~ >>بــامـرِفتِشـ خــوبهـ... >>بابـِ لاناتیـِ منـ *.*.*.*بمونیـــ برامـ^^

^^رفـیــق^^ همیشگیش خوبهـ~~~~ >>بــامـرِفتِشـ خــوبهـ... >>بابـِ لاناتیـِ منـ *.*.*.*بمونیـــ برامـ^^

۱ بهمن 1397
118
>>> بعضی وقتا دل آدم میگیره ، بعضی وقتا نه میخوای با کسی آشنا شی نه می خوای کسی رو ببینی فقط می خوای بری از همه بی احساسی ، سردرگمی ، عاشقی ، نفرت ...

>>> بعضی وقتا دل آدم میگیره ، بعضی وقتا نه میخوای با کسی آشنا شی نه می خوای کسی رو ببینی فقط می خوای بری از همه بی احساسی ، سردرگمی ، عاشقی ، نفرت دل بکنی و بری اما نمی تونی نه پای رفتن داری و نه همسفری مجبوری ...

۱ بهمن 1397
46
#l'm with stupid

#l'm with stupid

۳۰ دی 1397
49