IranianPersia

IranianPersia

مسعود هستم ۴۸ سال سن با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی علاقه من به شعر و ادب فارسی، تخلص من در سروده‌هایم (ندا) هست

ﺳﺨﺖﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺩﻭ ﺑﯿﺖ ، ﺯﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﺮﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﺷﻮﯼ ﻋﺎﺷﻖ
ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺴﻮﺯﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ
(ندا)

... چنان مستی که با چشم تو لیوانم شده لبریز به مستی شـهره‌ شهری چـنان‌که باغ را گلریز حدیث عشقی و در من غزل گل می‌کند با تو بیـانداز چـادرت را تا شـود این باغ ...

... چنان مستی که با چشم تو لیوانم شده لبریز به مستی شـهره‌ شهری چـنان‌که باغ را گلریز حدیث عشقی و در من غزل گل می‌کند با تو بیـانداز چـادرت را تا شـود این باغ دل انگیز چنان‌شیرین‌چون‌قندی که‌دل‌درگیر نامت شد تو گویی در نگاه تو سحری مانده شور انگیز ...

۱ روز پیش
10K
... منم آن عاشق‌مستی که درهجر تو دل‌تنگم گهی با عکس تو تنها و گه با شعر بی رنگم دراین خلوت‌سرای خانه از یک‌درد می‌نالم شکایت‌می‌کنی‌‌ ازمن و‌من باخودسر جنگم چنان‌مهتاب می‌گردم به‌گرد چشم شهلایت ...

... منم آن عاشق‌مستی که درهجر تو دل‌تنگم گهی با عکس تو تنها و گه با شعر بی رنگم دراین خلوت‌سرای خانه از یک‌درد می‌نالم شکایت‌می‌کنی‌‌ ازمن و‌من باخودسر جنگم چنان‌مهتاب می‌گردم به‌گرد چشم شهلایت چنان پروانه‌می‌سوزم کنارشمع‌خوش رنگم غروب و‌من دوتایی گم‌شده در قعر تنهایی تو آن آهنگ زیبایی ...

۳ روز پیش
6K
... دل تنهای من یک‌همسفر همراه می‌خواهد پر و بـالی برای پـر زدن در راه می‌خواهد در این دنیا میان این همه غوغا سر درگم دراین‌شب‌ها تنت‌را زیر نورماه می‌خواهد نسیمی‌نرم وآهسته میان کوچه‌های عشق ...

... دل تنهای من یک‌همسفر همراه می‌خواهد پر و بـالی برای پـر زدن در راه می‌خواهد در این دنیا میان این همه غوغا سر درگم دراین‌شب‌ها تنت‌را زیر نورماه می‌خواهد نسیمی‌نرم وآهسته میان کوچه‌های عشق دل رسوا شده یک بوسه کوتاه می‌خواهد حریر سرخ بر تن‌کن که در این‌بیت بارانی ...

۵ روز پیش
18K
... وقتی‌لباس‌عشق‌می‌پوشی چه‌زیبا می‌شوی من‌اشک می‌ریزم ولی‌تومثل رویا می‌شوی بایـد بگـیرم بـر لبـم، لب‌هـای شـهلای تو را ای‌وای‌می‌سوزد دلم‌وقتی تو پیدا می‌شوی خود رابغل‌می‌گیرم و گم‌می‌شوم درفکر تو با یاد تو می‌خوابم امـا زود فـردا ...

... وقتی‌لباس‌عشق‌می‌پوشی چه‌زیبا می‌شوی من‌اشک می‌ریزم ولی‌تومثل رویا می‌شوی بایـد بگـیرم بـر لبـم، لب‌هـای شـهلای تو را ای‌وای‌می‌سوزد دلم‌وقتی تو پیدا می‌شوی خود رابغل‌می‌گیرم و گم‌می‌شوم درفکر تو با یاد تو می‌خوابم امـا زود فـردا می‌شوی در بین تاریکی شـب، تنـها غریـب و منتظر آری‌تو در خواب منی یک‌بیت زیبا ...

۷ روز پیش
17K
... درعشق تو محصورم ودیگر هوسی نیست دادم دل و دینـم به تو فـریاد رسـی نیست امروز که دل رفـته به شـوق تو و گیسوت هرلحظه تورا خوانم ودل فکرکسی نیست دردم هـمه در عشـق ...

... درعشق تو محصورم ودیگر هوسی نیست دادم دل و دینـم به تو فـریاد رسـی نیست امروز که دل رفـته به شـوق تو و گیسوت هرلحظه تورا خوانم ودل فکرکسی نیست دردم هـمه در عشـق به تو گردیده خلاصـه درمـانی و جز وصـل تـوام دادرسی نیست می‌خواهـم از آن پیـک ...

۱ هفته پیش
11K
... تا صـورت زیـبای تو از گل‌ بسرشـتند بر قلب من مست از عشق تو نوشتند بر قافیه خاک به رقص آمده آن سرو چون‌نرگس‌خوش‌عطرتودرباغ‌بهشتند بگشاده گره از دل در بند من و عشق گویا ...

... تا صـورت زیـبای تو از گل‌ بسرشـتند بر قلب من مست از عشق تو نوشتند بر قافیه خاک به رقص آمده آن سرو چون‌نرگس‌خوش‌عطرتودرباغ‌بهشتند بگشاده گره از دل در بند من و عشق گویا که‌تویی غیرتو مردم همه زشتند تا باد وزیـد و دل من مـانده به راهت باغی ...

۱ هفته پیش
15K
... دست من کـوته ز دامان تو بادا یار مست اشتیـاقم یک نـگاه زلف تو بادا یار مست تاب دل رفته است و محتاج نگاهم دلربا چشم من بر گوشـه ابروت بادا یار مست درد ...

... دست من کـوته ز دامان تو بادا یار مست اشتیـاقم یک نـگاه زلف تو بادا یار مست تاب دل رفته است و محتاج نگاهم دلربا چشم من بر گوشـه ابروت بادا یار مست درد هجران کرده در دل آتشی بر پا و باز دردمن‌هجراست‌درمان‌ازتو بادا یار مست چشم من ...

۲ هفته پیش
14K
... چشم تو قبله‌گاه من است بمان با من عطر تو قرار دل من است بمان با من در هجر تو می‌سوزم گناه من چیست زلف تو تکـیه‌گاه من است بمان با من کم با ...

... چشم تو قبله‌گاه من است بمان با من عطر تو قرار دل من است بمان با من در هجر تو می‌سوزم گناه من چیست زلف تو تکـیه‌گاه من است بمان با من کم با اسیر عشـق خود نمای بد عهدی آن‌ابروی‌کمان‌امان‌من‌است بمان با من بر پای تو خلخال از ...

۲ هفته پیش
6K
... ابروانت خنجری گـردید و قلبم را شکست این‌چه رسمی بود آوردی‌ جانم را شکست آتش این عشق می‌سوزد تن عـریان مست آه از خاکـستر این عشـق قلـبم را شکست چشـم تو زیبا ترین مهـتاب ...

... ابروانت خنجری گـردید و قلبم را شکست این‌چه رسمی بود آوردی‌ جانم را شکست آتش این عشق می‌سوزد تن عـریان مست آه از خاکـستر این عشـق قلـبم را شکست چشـم تو زیبا ترین مهـتاب در وقـت نماز دل به‌دام چشم‌تو افتاد نمازم هم شکست قافـیه در ایـن غـزل، افتـاده ...

۲ هفته پیش
6K
... آتشی انداخت بر جانم همان چشمان تو کـودک دل غـرق شـد در بیـن ابـروان تو انتظارسخت‌است‌اما من به‌دام افتاده‌ام سخت درگیر است قلبم با لب مرجان تو سینه‌ام پر درد از این‌هجر بی فرجام ...

... آتشی انداخت بر جانم همان چشمان تو کـودک دل غـرق شـد در بیـن ابـروان تو انتظارسخت‌است‌اما من به‌دام افتاده‌ام سخت درگیر است قلبم با لب مرجان تو سینه‌ام پر درد از این‌هجر بی فرجام باز خانه‌ام تاریک بی‌سیمای چون‌رخشان تو زندگی تلخ است از دوری آن‌دستان گرم باز کـوتاه ...

۳ هفته پیش
11K
... غـم از این دل بـرود گـر تو کـنارم باشی نیمه شب شاعـره ی بزمـم و یارم باشی هجر تو کرده پریشان و دلم بیدار است شـور از کـف بـرود گـر تـو نگـارم باشـی همه ...

... غـم از این دل بـرود گـر تو کـنارم باشی نیمه شب شاعـره ی بزمـم و یارم باشی هجر تو کرده پریشان و دلم بیدار است شـور از کـف بـرود گـر تـو نگـارم باشـی همه جا سبز ولی باغ دلم در تب و سـرد شـوره‌زار اسـت بسی کاش بهـارم باشی ...

۳ هفته پیش
10K
... شب مهیای نماز است و دلـم در آب و تاب تا سحر غرق دو چشمان تو و غرق در آب بوسه‌ها رویای‌شب‌ها می‌شوند و اشک من رود بی تابی که می‌لـغزد کنـار این حجاب ...

... شب مهیای نماز است و دلـم در آب و تاب تا سحر غرق دو چشمان تو و غرق در آب بوسه‌ها رویای‌شب‌ها می‌شوند و اشک من رود بی تابی که می‌لـغزد کنـار این حجاب باز کن پیراهنت را مذهـب من کـفر نیست گم‌شدم درشور این‌عشق درنمازم یا عتاب بـی ...

۴ هفته پیش
20K
... دل به دام هوس افتاد بسوزد این دل چون‌نگاهم به تو افتاد بسوزد این دل دل بدبخت چه‌سخت است بماند تنها ماه امشب به در افتاد بسوزد این دل شب‌من‌شوردلم درغم‌این‌هجران رفت بین چشمت ...

... دل به دام هوس افتاد بسوزد این دل چون‌نگاهم به تو افتاد بسوزد این دل دل بدبخت چه‌سخت است بماند تنها ماه امشب به در افتاد بسوزد این دل شب‌من‌شوردلم درغم‌این‌هجران رفت بین چشمت غزل افتاد بسوزد این دل کشـتی عـمر به بـحر دل تو پهـلو کـرد غرق به ...

۲۹ تیر 1398
6K
... دل من لک زده یک لحظه دیدار تو را تن مستـم شده زندانی چشمان تو را هرچه‌دارم به‌سبب‌دادم ومقهور شدم تا که در معـرکه عشق شـدم بند تو را با توآرامش‌دنیا همه درجان من ...

... دل من لک زده یک لحظه دیدار تو را تن مستـم شده زندانی چشمان تو را هرچه‌دارم به‌سبب‌دادم ومقهور شدم تا که در معـرکه عشق شـدم بند تو را با توآرامش‌دنیا همه درجان من است بی‌تودرهجرم‌و‌شب‌منتظرم‌چشم‌تو را آتش شوق به دل دارم و مهتاب شبم درفراغت همه‌شب نقش‌کنم یاد ...

۲۸ تیر 1398
14K
... بیا تا با دل‌من همنوا چون یک‌غزل باشیم بیا ای آشـنای شب تو گویی از ازل باشیم مرا بین همه عشـاق از شوقـم تو بشناسی میـان مردم عالـم بیـا ضـرب‌المـثل باشیم خدا را زلف‌تو ...

... بیا تا با دل‌من همنوا چون یک‌غزل باشیم بیا ای آشـنای شب تو گویی از ازل باشیم مرا بین همه عشـاق از شوقـم تو بشناسی میـان مردم عالـم بیـا ضـرب‌المـثل باشیم خدا را زلف‌تو پر تاب چون‌دریای طوفانی به‌باغ گل‌بیا چون‌قنچه‌های بی‌بدل باشیم تـو برهـانی برای این دل عاشـق ...

۲۷ تیر 1398
14K
... ایـن دل بـهانه کـرده شـیرینـی لبـت را با بوسـه‌ای بگـیرد تلخی ایـن غـمت را درچشم‌خود چه‌برقی‌ مثل‌ستاره داری با سازخوش‌برقصان باعشق‌امشبت را گیسوی‌تو چنان‌رود پیچیده گردامواج غرقم میان زلفـت کم کن افاضه‌ات را آغوش ...

... ایـن دل بـهانه کـرده شـیرینـی لبـت را با بوسـه‌ای بگـیرد تلخی ایـن غـمت را درچشم‌خود چه‌برقی‌ مثل‌ستاره داری با سازخوش‌برقصان باعشق‌امشبت را گیسوی‌تو چنان‌رود پیچیده گردامواج غرقم میان زلفـت کم کن افاضه‌ات را آغوش چـون بـهاری‌ بر تن حـریر داری قامـت به سرو بردی بردار عقوبتت را من محو ...

۲۶ تیر 1398
15K
در این‌دریای‌طوفانی منم‌قایق میان موج تنهایی و تو آن‌ساحل زیبای‌شب مانند یک آهنگ رویایی غریـق عشق تو گم در میان موج دل غرق است تویـی آن روشـنی بخـشی که از آن دور مـی‌آیی تو آن ...

در این‌دریای‌طوفانی منم‌قایق میان موج تنهایی و تو آن‌ساحل زیبای‌شب مانند یک آهنگ رویایی غریـق عشق تو گم در میان موج دل غرق است تویـی آن روشـنی بخـشی که از آن دور مـی‌آیی تو آن پروانه قلب منی از شوق تو لبریز لبـریزم منم آن‌ناخدای مانده درعصان دل بانوی دریایی ...

۲۳ تیر 1398
12K
... دلْ از آهنگِ سه تارِ تو به خون خواهد شد آتشِ عشق تو گرم است فزون خواهد شد روسـری وا کن و بنـمای به ما گوشه‌ چشم بسته‌ای چهره به ما لیک برون خواهد ...

... دلْ از آهنگِ سه تارِ تو به خون خواهد شد آتشِ عشق تو گرم است فزون خواهد شد روسـری وا کن و بنـمای به ما گوشه‌ چشم بسته‌ای چهره به ما لیک برون خواهد شد در دلت نیـست به جـز رنج و جفا می‌دانم این‌چه‌سّری‌است‌دلم بی‌تونگون‌خواهد شد بس که ...

۱۹ تیر 1398
18K
... ترک دل کردی و خواهم مُرد در هجران تو وای‌که خالی‌می‌شود این‌خانه درنقصان تو شعر من دیشـب پر از گل‌واژه‌های درد بود شور مستی مُرد در من در پـس وجدان تو خـانه قلـبی کـه ...

... ترک دل کردی و خواهم مُرد در هجران تو وای‌که خالی‌می‌شود این‌خانه درنقصان تو شعر من دیشـب پر از گل‌واژه‌های درد بود شور مستی مُرد در من در پـس وجدان تو خـانه قلـبی کـه روزی جـایـگاه عشـق بـود عاقبت خالی شد از این عـهد بی پیمان تو عطر تو ...

۱۷ تیر 1398
18K
... من ازشور شراب عشق ازموی تو می‌گویم من از رنج دلـم از خـط ابـروی تو می‌گویم خوشم‌با لحظه‌های‌بودنت در اوج دل دادن من ازدل این‌دل‌وابـسته بر روی‌تو می‌گویم حضورت عین میلاد و دلم را ...

... من ازشور شراب عشق ازموی تو می‌گویم من از رنج دلـم از خـط ابـروی تو می‌گویم خوشم‌با لحظه‌های‌بودنت در اوج دل دادن من ازدل این‌دل‌وابـسته بر روی‌تو می‌گویم حضورت عین میلاد و دلم را در گرو داری من‌از تو ازتن‌ولب‌های‌ خوشبوی‌تو می‌گویم در این رویای زیبای شب مستانه در ...

۱۵ تیر 1398
9K