شاعر

JANATAN54

یحیی بزرگی پور..اندیمشک
telegram.me/janatanjy

۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
8K
قاصدک ، دمی مهمانم می شوی محبوبتر از ، دل و جانم می شوی قاصدک ، گر بمانی هوایی نشوی با نسیم و باد ، فکر جدایی نشوی یحیی بزرگی پور🌷🌷🌷🌷🌷

قاصدک ، دمی مهمانم می شوی محبوبتر از ، دل و جانم می شوی قاصدک ، گر بمانی هوایی نشوی با نسیم و باد ، فکر جدایی نشوی یحیی بزرگی پور🌷🌷🌷🌷🌷

۲۶ مهر 1397
7K
۱۵ تیر 1397
20K
۱۱ تیر 1397
15K
۱۱ تیر 1397
15K
۱۰ تیر 1397
18K
۹ تیر 1397
16K
۸ تیر 1397
18K
۶ تیر 1397
18K
۵ تیر 1397
21K
۵ تیر 1397
17K
۵ تیر 1397
15K
۵ تیر 1397
15K
۳ تیر 1397
16K
۲ تیر 1397
14K
۱ تیر 1397
11K
۳۱ خرداد 1397
13K
۳۱ خرداد 1397
14K
۳۱ خرداد 1397
14K