خلیل الله

Khalil555

و چه زودسهم روزهای خوب،یادش بخیرمی شود.

۱۴ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
1K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
شبی ز شبها من و تو تنها 😳😳😔😔

شبی ز شبها من و تو تنها 😳😳😔😔

۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
1K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
10K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
13K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
😳😔😥

😳😔😥

۱ هفته پیش
5K
😳😔🙋

😳😔🙋

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
6K
امشب ز شراب شوق او مستم باز ساقی ندهی پیاله در دستم باز دیگر ز چه رو به خواب بینم رویش کز دوری او نمردم و هستم باز

امشب ز شراب شوق او مستم باز ساقی ندهی پیاله در دستم باز دیگر ز چه رو به خواب بینم رویش کز دوری او نمردم و هستم باز

۱ هفته پیش
7K