خلیل الله

Khalil555

لطفا ،،هرکامنتی که میزارید مرتبط به پست باشد!!!تشکر.

۱۷ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
😊😉😞

😊😉😞

۱ روز پیش
3K
البته دورازجان شماعزیزانم😊

البته دورازجان شماعزیزانم😊

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
خوبِ من صبحِ دل انگیزت بخیر دائما صبحِ سحر خیزت بخیر خنده بِـنشـیند بـه رویِ صورتــت لحظه ی خوب و دل آویـزت بخیر❤️🌺

خوبِ من صبحِ دل انگیزت بخیر دائما صبحِ سحر خیزت بخیر خنده بِـنشـیند بـه رویِ صورتــت لحظه ی خوب و دل آویـزت بخیر❤️🌺

۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
2K
عکس بلند
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
لکنتِ شعر و پریشانی و جنجالِ دلم😔 چه بگویم که کمی خوب شود حالِ دلم ...!؟💘💔

لکنتِ شعر و پریشانی و جنجالِ دلم😔 چه بگویم که کمی خوب شود حالِ دلم ...!؟💘💔

۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K