Khalil555

#لطفا،،هرکامنتی که میزارید مرتبط به پست باشد!!تشکر.

در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست جایی که تو باشی خبر از خویشتنم نیست #شفیعی_کدکنی

در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست جایی که تو باشی خبر از خویشتنم نیست #شفیعی_کدکنی

۴ ساعت پیش
14K
۵ ساعت پیش
5K
۵ ساعت پیش
5K
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم #فریدون_مشیری

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم #فریدون_مشیری

۱ روز پیش
6K
روزی‌ که ‌گذشته‌ است ‌از او یاد مکن فــرداکــه نـیامـده‌است فریـادمـکن بـرنـــامـده وگـــذشـــته بنـــیـــادمـکن حـالی‌ خوش ‌باش ‌و عمر بربــاد مـکن #عمرخــیام

روزی‌ که ‌گذشته‌ است ‌از او یاد مکن فــرداکــه نـیامـده‌است فریـادمـکن بـرنـــامـده وگـــذشـــته بنـــیـــادمـکن حـالی‌ خوش ‌باش ‌و عمر بربــاد مـکن #عمرخــیام

۱ روز پیش
3K
ای که در دامِ شبِ زلفِ تو گردیدم اسیر! لذّتِ دیدار رویِ ماه خود، از من نگیر رسم انصاف این نباشد تا شکارِ بسته را با هزاران عشوه و غمزه بیندازی به تیر گاه اگر ...

ای که در دامِ شبِ زلفِ تو گردیدم اسیر! لذّتِ دیدار رویِ ماه خود، از من نگیر رسم انصاف این نباشد تا شکارِ بسته را با هزاران عشوه و غمزه بیندازی به تیر گاه اگر هم بال و پر باشد، ولی شوقی چو نیست کی کند پرواز، مرغِ در قفس ...

۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
3K
۳ روز پیش
11K
۳ روز پیش
4K
نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد؟ بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد؟ به من که سوختم از داغ مهربانی خویش فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد؟ #رهی_معیری

نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد؟ بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد؟ به من که سوختم از داغ مهربانی خویش فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد؟ #رهی_معیری

۳ روز پیش
7K
زبا نم لال با من قهر کردی که رفتی ترک یارو شهر کردی نمیدانم که از مهر است یا ناز برایم زندگی را زهر کردی

زبا نم لال با من قهر کردی که رفتی ترک یارو شهر کردی نمیدانم که از مهر است یا ناز برایم زندگی را زهر کردی

۳ روز پیش
3K
به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی تک و تنها به تو می اندیشم همه وقت همه جا من به هر حال که باشم به تو می اندیشم #فریدون_مشیری

به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی تک و تنها به تو می اندیشم همه وقت همه جا من به هر حال که باشم به تو می اندیشم #فریدون_مشیری

۴ روز پیش
8K
دل ز تن بردی و در جانی هنوز درد ها دادی و درمانی هنوز #امیرخسرو_دهلوی

دل ز تن بردی و در جانی هنوز درد ها دادی و درمانی هنوز #امیرخسرو_دهلوی

۴ روز پیش
8K
فکرِ من پیشِ تو و فکر تو پیش دیگریست دیگری هم عاشقِ یک ثالثِ دیگر تریست چون که این چرخه فراوان گشته است در بین ما جمله تنهائیم و بر این نکته می باید گریست

فکرِ من پیشِ تو و فکر تو پیش دیگریست دیگری هم عاشقِ یک ثالثِ دیگر تریست چون که این چرخه فراوان گشته است در بین ما جمله تنهائیم و بر این نکته می باید گریست

۴ روز پیش
6K
ای یاد تـو آفت سکـــون دل من هجر و غم تو ریخته خون دل من من دانم و دل که در فراقت چونم کس را چه خبر ز اندرون دل من ؟

ای یاد تـو آفت سکـــون دل من هجر و غم تو ریخته خون دل من من دانم و دل که در فراقت چونم کس را چه خبر ز اندرون دل من ؟

۵ روز پیش
5K
عجب دیوانگـــــــــــے ها می کند دل. ترا ازمــن تمــــــــــــــنا می کند دل.

عجب دیوانگـــــــــــے ها می کند دل. ترا ازمــن تمــــــــــــــنا می کند دل.

۵ روز پیش
4K
ز هر کس بیشتر مهر تو دارم وین دلیلم بس که هر کس را فزونتر مهر ، حسرت بیشتر دارد #وحشی_بافقی

ز هر کس بیشتر مهر تو دارم وین دلیلم بس که هر کس را فزونتر مهر ، حسرت بیشتر دارد #وحشی_بافقی

۵ روز پیش
5K
۶ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
6K