دِتِر♡

Kija_naaz

عکسهای پیچم بدون اجازه تو پیچتون بزارید راضی نیستم-_-
+
خنده نزن که خداره غِز گینه
تَشه خدا آخره روز جَز گینه
+
جوانی کُنیـد،
جلویِ آینه با خودتان حرف بزنید،
بلند بخندید و بِچَـرخید
خودتـان را بغل کنید
به دَرَک که چه فکری راجع به تو‌میکنند
فکرِ آنها تو را خوشبخت نمیکند :)
+
بین شعور و سواد خیلی فرقه :)

بیشتر  بیشتر