Komatso

↩من اگر #نیڪم و گر #بـد ، تو برو #خـود را باش!↪ ♣ℳᴀгɪყᴀ♣ ❌ #کپی #آزاد❌
http://wisgoon.com/pin/21618831/



✌️ #تهــــران✌️

❤ #مادرمـ ... #بخشیـ از #زندگیـ منهـ ولیـ #منـ بخشـ #کاملـ زندگیشمـ اینهـ #فرقـ بینـ
عکس بلند

❤ #مادرمـ ... #بخشیـ از #زندگیـ منهـ ولیـ #منـ بخشـ #کاملـ زندگیشمـ اینهـ #فرقـ بینـ " #دوسـت-داشتـن" بـا " #عـاشق-بـودن"❤

۱ هفته پیش
6K
#‏وقتیـ نیستـ ، #زنـدگی بسیـ #کوتـاه استـ ؛ برایـ #بحـث‌کـردن‌ها ، #عـذرخـواهی‌ها ، #دل‌شکستـن‌ها و #بـازخواست‌کـردن‌ها ... #فقـط برایـ #دوستـداشتن وقتـ هستـ ، پسـ برایـ یکـ لحظهـ همـ دربـارهٔ آنـ #حرفـ بـزنید..! #مارک_تواین
عکس بلند

#‏وقتیـ نیستـ ، #زنـدگی بسیـ #کوتـاه استـ ؛ برایـ #بحـث‌کـردن‌ها ، #عـذرخـواهی‌ها ، #دل‌شکستـن‌ها و #بـازخواست‌کـردن‌ها ... #فقـط برایـ #دوستـداشتن وقتـ هستـ ، پسـ برایـ یکـ لحظهـ همـ دربـارهٔ آنـ #حرفـ بـزنید..! #مارک_تواین

۱ هفته پیش
7K
همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ... بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها قـرار گـرفتید، بـرای روزی ڪه، #زمـان ، #واقعیتـــ‌های تلـخ را نشـانتان میـدهد، بـرای وقتـی ڪه بـه دسـت افـرادی #خـاص پـرتاب ...
عکس بلند

همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ... بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها قـرار گـرفتید، بـرای روزی ڪه، #زمـان ، #واقعیتـــ‌های تلـخ را نشـانتان میـدهد، بـرای وقتـی ڪه بـه دسـت افـرادی #خـاص پـرتاب میشـوید بـه عمـق #تنهـایی ، بلـه، بـرای آن روزها حتمـا یڪ راه فـرار داشتـه باشیـد.. ...

۱ هفته پیش
8K
#دلـخور می‌شـویم ... و حتے یڪبار بہ #زبـان نمی‌آوریم.... #تغییـر می‌ڪنیم، ڪم #می‌خنـدیم، ڪوتاه #حـرف می‌زنیـم، #بی‌تـوجهی می‌ڪنیم.... نمی‌داننـد ایـن #ڪوتاه گفتـن‌ها و #اخم‌ ڪردن‌ها #نتیجـه‌ی همـان #نگفتـن‌هاست ! در نتیجـه #سـرد می‌شـوند، #ترڪمان می‌ڪنند، ...
عکس بلند

#دلـخور می‌شـویم ... و حتے یڪبار بہ #زبـان نمی‌آوریم.... #تغییـر می‌ڪنیم، ڪم #می‌خنـدیم، ڪوتاه #حـرف می‌زنیـم، #بی‌تـوجهی می‌ڪنیم.... نمی‌داننـد ایـن #ڪوتاه گفتـن‌ها و #اخم‌ ڪردن‌ها #نتیجـه‌ی همـان #نگفتـن‌هاست ! در نتیجـه #سـرد می‌شـوند، #ترڪمان می‌ڪنند، #فڪر می‌ڪنند #دوستشـان نـداریم... مـا می‌مـانیم و یڪ عـالمه #دلـخوری و #غـم ... مـا می‌مـانیم ...

۱ هفته پیش
9K
#قــدرتمندتر از #عشقـ احســاسـ #مسئــولیتـ استـ ... آنڪہ در قبالـ #تـو احســاسـ مسئــولیتـ میڪند ، فـراتر از عشقـ #دوستتـ دارد ... #جمشید_محبی
عکس بلند

#قــدرتمندتر از #عشقـ احســاسـ #مسئــولیتـ استـ ... آنڪہ در قبالـ #تـو احســاسـ مسئــولیتـ میڪند ، فـراتر از عشقـ #دوستتـ دارد ... #جمشید_محبی

۱ هفته پیش
9K
#آدمـ‌ها هیچـ وقتـ برای‌مانـ #تمـام نمےشونـد آن‌هاییـ ڪہ #مےرونـد مـانند آن‌هاییـ ڪہ #مـانده‌اند هـر روز از #روزنـه‌ے ریـز ڪوچڪے #درونـ‌مان را دیـد مےزننـد ... درونـ مـا پـر از آدمـ‌هاے #نصفـہ نیمـه‌ے #ناتمامـ استـ . #مریم-رحیمی
عکس بلند

#آدمـ‌ها هیچـ وقتـ برای‌مانـ #تمـام نمےشونـد آن‌هاییـ ڪہ #مےرونـد مـانند آن‌هاییـ ڪہ #مـانده‌اند هـر روز از #روزنـه‌ے ریـز ڪوچڪے #درونـ‌مان را دیـد مےزننـد ... درونـ مـا پـر از آدمـ‌هاے #نصفـہ نیمـه‌ے #ناتمامـ استـ . #مریم-رحیمی

۱ هفته پیش
9K
آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به #فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو #بگریزم همه ذرات #جسم خاکی من از تو ، ای ...
عکس بلند

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به #فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو #بگریزم همه ذرات #جسم خاکی من از تو ، ای #شعر ِ گرم در سوزند آسمانهای صاف را مانند که لبالب ز بادهٔ روزند با ...

۲۳ آذر 1397
17K
سـر بہ سـرم #مگـذار ! ڪارمـ بہ #حاشـا میڪشد!! #انڪارتـ میڪنم! آنـ قـدر ڪہ ، #دوستتـ_دارمـ ... گاهے #جنونـ ، شڪلـ #خاصے نـدارد ... #عرفان_یزدانی
عکس بلند

سـر بہ سـرم #مگـذار ! ڪارمـ بہ #حاشـا میڪشد!! #انڪارتـ میڪنم! آنـ قـدر ڪہ ، #دوستتـ_دارمـ ... گاهے #جنونـ ، شڪلـ #خاصے نـدارد ... #عرفان_یزدانی

۲۰ آذر 1397
13K
به لبهایم مزن قفل #خموشی که در دل #قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن #بند گران را کزین #سودا دلی #آشفته دارم بیا ای #مرد ، ای موجود خودخواه بیا بگشای درهای #قفس ...
عکس بلند

به لبهایم مزن قفل #خموشی که در دل #قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن #بند گران را کزین #سودا دلی #آشفته دارم بیا ای #مرد ، ای موجود خودخواه بیا بگشای درهای #قفس را اگر عمری به #زندانم کشیدی #رها کن دیگرم این یک نفس را منم آن ...

۲۰ آذر 1397
21K
باز هم #قلبی به پایم اوفتاد باز هم #چشمی به رویم خیره شد باز هم در گیر و دار یک #نبرد #عشق من بر قلب سردی چیره شد باز هم از چشمهٔ #لبهای من تشنه ...
عکس بلند

باز هم #قلبی به پایم اوفتاد باز هم #چشمی به رویم خیره شد باز هم در گیر و دار یک #نبرد #عشق من بر قلب سردی چیره شد باز هم از چشمهٔ #لبهای من تشنه ای #سیراب شد ، سیراب شد باز هم در بستر #آغوش من رهرویی در #خواب ...

۲۰ آذر 1397
17K
من به مردی #وفا نمودم و او پشت پا زد به #عشق و امیدم هر چه دادم به او #حلالش باد غیر از آن دل که مفت #بخشیدم دل من کودکی #سبکسر بود خود ندانم ...
عکس بلند

من به مردی #وفا نمودم و او پشت پا زد به #عشق و امیدم هر چه دادم به او #حلالش باد غیر از آن دل که مفت #بخشیدم دل من کودکی #سبکسر بود خود ندانم چگونه #رامش کرد او که می گفت #دوستت دارم پس چرا زهر غم به #جامش ...

۲۰ آذر 1397
16K
باز کن از سر #گیسویم بند #پند بس کن ، که نمی گیرم پند در امید #عبثی دل بستن تو بگو تا به کی آخر ، تا چند از #تنم جامه برون آر و بنوش ...
عکس بلند

باز کن از سر #گیسویم بند #پند بس کن ، که نمی گیرم پند در امید #عبثی دل بستن تو بگو تا به کی آخر ، تا چند از #تنم جامه برون آر و بنوش #شهد سوزندهٔ لبهایم را تا به کی در #عطشی دردآلود به سر آرم همه #شبهایم ...

۲۰ آذر 1397
11K
از پیش من #برو که دل #آزارم #ناپایدار و #سست و #گنه کارم در کنج #سینه یک دل دیوانه در کنج دل هزار #هوس دارم قلب تو #پاک و دامن من ناپاک من شاهدم به ...
عکس بلند

از پیش من #برو که دل #آزارم #ناپایدار و #سست و #گنه کارم در کنج #سینه یک دل دیوانه در کنج دل هزار #هوس دارم قلب تو #پاک و دامن من ناپاک من شاهدم به #خلوت بیگانه تو از شراب #بوسهٔ من مستی من سرخوش از #شرابم و پیمانه چشمان ...

۲۰ آذر 1397
11K
میان #تاریکی تو را #صدا کردم #سکوت بود و نسیم که #پرده را می برد در #آسمان ملول ستاره ای می #سوخت ستاره ای می #رفت ستاره ای می مرد #تو را صدا کردم تو ...
عکس بلند

میان #تاریکی تو را #صدا کردم #سکوت بود و نسیم که #پرده را می برد در #آسمان ملول ستاره ای می #سوخت ستاره ای می #رفت ستاره ای می مرد #تو را صدا کردم تو را صدا کردم #تمام هستی من چو یک #پیالهٔ شیر میان #دستم بود نگاه آبی ...

۲۰ آذر 1397
18K
هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم یا چو #روح برگزیدگان #همنشین خامش فرشتگان شوم هرگز از #زمین جدا نبوده ام با ستاره #آشنا نبوده ام روی #خاک ایستاده ام با تنم که ...
عکس بلند

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم یا چو #روح برگزیدگان #همنشین خامش فرشتگان شوم هرگز از #زمین جدا نبوده ام با ستاره #آشنا نبوده ام روی #خاک ایستاده ام با تنم که مثل ساقهٔ #گیاه باد و آفتاب و آب را می مکد که #زندگی کند #باروَر ...

۲۰ آذر 1397
17K
از چهرهٔ طبیعت #افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از #غم را تا ننگرد #نگاه تب آلودم این جلوه های #حسرت و ماتم را #پاییز ، ای مسافر خاک آلوده در دامنت چه چیز ...
عکس بلند

از چهرهٔ طبیعت #افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از #غم را تا ننگرد #نگاه تب آلودم این جلوه های #حسرت و ماتم را #پاییز ، ای مسافر خاک آلوده در دامنت چه چیز #نهان داری جز برگهای #مرده و خشکیده دیگر چه ثروتی به #جهان داری ؟ جز ...

۲۰ آذر 1397
24K
باز در چهرهٔ خاموش #خیال خنده زد #چشم گناه آموزت باز من ماندم و در #غربت دل #حسرت بوسهٔ هستی سوزت باز من ماندم و یک مشت #هوس باز من ماندم و یک مشت #امید ...
عکس بلند

باز در چهرهٔ خاموش #خیال خنده زد #چشم گناه آموزت باز من ماندم و در #غربت دل #حسرت بوسهٔ هستی سوزت باز من ماندم و یک مشت #هوس باز من ماندم و یک مشت #امید یاد آن پرتو سوزندهٔ #عشق که ز چشمت به دل من تابید باز در #خلوت ...

۲۰ آذر 1397
23K
باز من #ماندم و #خلوتی سرد #خاطراتی ز بگذشته ای #دور یاد #عشقی که با حسرت و درد رفت و #خاموش شد در دل گور روی ویرانه های #امیدم دست #افسونگری شمعی افروخت مرده ای ...
عکس بلند

باز من #ماندم و #خلوتی سرد #خاطراتی ز بگذشته ای #دور یاد #عشقی که با حسرت و درد رفت و #خاموش شد در دل گور روی ویرانه های #امیدم دست #افسونگری شمعی افروخت مرده ای #چشم پر آتشش را از دل #گور بر چشم من دوخت ناله کردم که ای ...

۲۰ آذر 1397
15K
به #زمین می زنی و می شکنی #عاقبت شیشهٔ امیدی را سخت #مغروری و می سازی سرد در دلی ، آتش #جاویدی را دیدمت ، وای چه #دیداری وای این چه دیدار #دلآزاری بود بی ...
عکس بلند

به #زمین می زنی و می شکنی #عاقبت شیشهٔ امیدی را سخت #مغروری و می سازی سرد در دلی ، آتش #جاویدی را دیدمت ، وای چه #دیداری وای این چه دیدار #دلآزاری بود بی گمان برده ای از #یاد آن عهد که مرا با #تو سر و کاری بود ...

۲۰ آذر 1397
12K
عکس بلند

" ایـن #مـوجود_انسـانی چـه شگفـت #مخلـوقی اسـت! گـاهی در #پَستـی چنـان میشـود کـه هیـچ #جـانور کثیفـی بـه او نمی‌رسـد ، و گـاه در #عظمـت تـا آنجـا اوج می‌گیـرد کـه در #خیـال نیـز نمی‌گنجـد …”

۱۷ آذر 1397
10K