Komatso

↩من اگر #نیڪم و گر #بـد ، تو برو #خـود را باش!↪ ♣ℳᴀгɪყᴀ♣ ❌ #کپی #آزاد❌
http://wisgoon.com/pin/21618831/✌️ #تهــــران✌️

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به #فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو #بگریزم همه ذرات #جسم خاکی من از تو ، ای ...
عکس بلند

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به #فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو #بگریزم همه ذرات #جسم خاکی من از تو ، ای #شعر ِ گرم در سوزند آسمانهای صاف را مانند که لبالب ز بادهٔ روزند با ...

۱ روز پیش
9K
#شب به روی جادهٔ نمناک #سایه های ما ز ما گویی گریزانند دور از ما در نشیب #راه در غبار شوم #مهتابی که می لغزد سرد و سنگین بر فراز شاخه های #تاک سوی #یکدیگر ...
عکس بلند

#شب به روی جادهٔ نمناک #سایه های ما ز ما گویی گریزانند دور از ما در نشیب #راه در غبار شوم #مهتابی که می لغزد سرد و سنگین بر فراز شاخه های #تاک سوی #یکدیگر به نرمی پیش می رانند شب به روی #جادهٔ نمناک در #سکوت خاک عطر آگین ...

۱ روز پیش
5K
کاش چون #پاییز بودم ... کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز #خاموش و ملال انگیز بودم برگهای #آرزوهایم یکایک زرد میشد آفتاب دیدگانم #سرد میشد آسمان سینه ام پر #درد می شد ناگهان #طوفان ...
عکس بلند

کاش چون #پاییز بودم ... کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز #خاموش و ملال انگیز بودم برگهای #آرزوهایم یکایک زرد میشد آفتاب دیدگانم #سرد میشد آسمان سینه ام پر #درد می شد ناگهان #طوفان اندوهی به جانم چنگ می زد #اشکهایم همچو باران #دامنم را رنگ می زد وه ...

۱ روز پیش
5K
در منی و این همه ز من #جدا با منی و #دیده ات به سوی غیر بهر من نمانده راه #گفتگو تو نشسته گرم گفتگوی #غیر غرق غم #دلم به سینه می تپد با تو ...
عکس بلند

در منی و این همه ز من #جدا با منی و #دیده ات به سوی غیر بهر من نمانده راه #گفتگو تو نشسته گرم گفتگوی #غیر غرق غم #دلم به سینه می تپد با تو بی قرار و بی تو بی قرار وای از آن دمی که بی خبر ز ...

۱ روز پیش
4K
سـر بہ سـرم #مگـذار ! ڪارمـ بہ #حاشـا میڪشد!! #انڪارتـ میڪنم! آنـ قـدر ڪہ ، #دوستتـ _دارمـ ... گاهے #جنونـ ، شڪلـ #خاصے نـدارد ... #عرفان_یزدانی
عکس بلند

سـر بہ سـرم #مگـذار ! ڪارمـ بہ #حاشـا میڪشد!! #انڪارتـ میڪنم! آنـ قـدر ڪہ ، #دوستتـ _دارمـ ... گاهے #جنونـ ، شڪلـ #خاصے نـدارد ... #عرفان_یزدانی

۴ روز پیش
9K
به لبهایم مزن قفل #خموشی که در دل #قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن #بند گران را کزین #سودا دلی #آشفته دارم بیا ای #مرد ، ای موجود خودخواه بیا بگشای درهای #قفس ...
عکس بلند

به لبهایم مزن قفل #خموشی که در دل #قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن #بند گران را کزین #سودا دلی #آشفته دارم بیا ای #مرد ، ای موجود خودخواه بیا بگشای درهای #قفس را اگر عمری به #زندانم کشیدی #رها کن دیگرم این یک نفس را منم آن ...

۴ روز پیش
14K
باز هم #قلبی به پایم اوفتاد باز هم #چشمی به رویم خیره شد باز هم در گیر و دار یک #نبرد #عشق من بر قلب سردی چیره شد باز هم از چشمهٔ #لبهای من تشنه ...
عکس بلند

باز هم #قلبی به پایم اوفتاد باز هم #چشمی به رویم خیره شد باز هم در گیر و دار یک #نبرد #عشق من بر قلب سردی چیره شد باز هم از چشمهٔ #لبهای من تشنه ای #سیراب شد ، سیراب شد باز هم در بستر #آغوش من رهرویی در #خواب ...

۴ روز پیش
12K
من به مردی #وفا نمودم و او پشت پا زد به #عشق و امیدم هر چه دادم به او #حلالش باد غیر از آن دل که مفت #بخشیدم دل من کودکی #سبکسر بود خود ندانم ...
عکس بلند

من به مردی #وفا نمودم و او پشت پا زد به #عشق و امیدم هر چه دادم به او #حلالش باد غیر از آن دل که مفت #بخشیدم دل من کودکی #سبکسر بود خود ندانم چگونه #رامش کرد او که می گفت #دوستت دارم پس چرا زهر غم به #جامش ...

۴ روز پیش
11K
باز کن از سر #گیسویم بند #پند بس کن ، که نمی گیرم پند در امید #عبثی دل بستن تو بگو تا به کی آخر ، تا چند از #تنم جامه برون آر و بنوش ...
عکس بلند

باز کن از سر #گیسویم بند #پند بس کن ، که نمی گیرم پند در امید #عبثی دل بستن تو بگو تا به کی آخر ، تا چند از #تنم جامه برون آر و بنوش #شهد سوزندهٔ لبهایم را تا به کی در #عطشی دردآلود به سر آرم همه #شبهایم ...

۴ روز پیش
7K
از پیش من #برو که دل #آزارم #ناپایدار و #سست و #گنه کارم در کنج #سینه یک دل دیوانه در کنج دل هزار #هوس دارم قلب تو #پاک و دامن من ناپاک من شاهدم به ...
عکس بلند

از پیش من #برو که دل #آزارم #ناپایدار و #سست و #گنه کارم در کنج #سینه یک دل دیوانه در کنج دل هزار #هوس دارم قلب تو #پاک و دامن من ناپاک من شاهدم به #خلوت بیگانه تو از شراب #بوسهٔ من مستی من سرخوش از #شرابم و پیمانه چشمان ...

۴ روز پیش
6K
میان #تاریکی تو را #صدا کردم #سکوت بود و نسیم که #پرده را می برد در #آسمان ملول ستاره ای می #سوخت ستاره ای می #رفت ستاره ای می مرد #تو را صدا کردم تو ...
عکس بلند

میان #تاریکی تو را #صدا کردم #سکوت بود و نسیم که #پرده را می برد در #آسمان ملول ستاره ای می #سوخت ستاره ای می #رفت ستاره ای می مرد #تو را صدا کردم تو را صدا کردم #تمام هستی من چو یک #پیالهٔ شیر میان #دستم بود نگاه آبی ...

۴ روز پیش
11K
هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم یا چو #روح برگزیدگان #همنشین خامش فرشتگان شوم هرگز از #زمین جدا نبوده ام با ستاره #آشنا نبوده ام روی #خاک ایستاده ام با تنم که ...
عکس بلند

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم یا چو #روح برگزیدگان #همنشین خامش فرشتگان شوم هرگز از #زمین جدا نبوده ام با ستاره #آشنا نبوده ام روی #خاک ایستاده ام با تنم که مثل ساقهٔ #گیاه باد و آفتاب و آب را می مکد که #زندگی کند #باروَر ...

۴ روز پیش
10K
از چهرهٔ طبیعت #افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از #غم را تا ننگرد #نگاه تب آلودم این جلوه های #حسرت و ماتم را #پاییز ، ای مسافر خاک آلوده در دامنت چه چیز ...
عکس بلند

از چهرهٔ طبیعت #افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از #غم را تا ننگرد #نگاه تب آلودم این جلوه های #حسرت و ماتم را #پاییز ، ای مسافر خاک آلوده در دامنت چه چیز #نهان داری جز برگهای #مرده و خشکیده دیگر چه ثروتی به #جهان داری ؟ جز ...

۵ روز پیش
18K
باز در چهرهٔ خاموش #خیال خنده زد #چشم گناه آموزت باز من ماندم و در #غربت دل #حسرت بوسهٔ هستی سوزت باز من ماندم و یک مشت #هوس باز من ماندم و یک مشت #امید ...
عکس بلند

باز در چهرهٔ خاموش #خیال خنده زد #چشم گناه آموزت باز من ماندم و در #غربت دل #حسرت بوسهٔ هستی سوزت باز من ماندم و یک مشت #هوس باز من ماندم و یک مشت #امید یاد آن پرتو سوزندهٔ #عشق که ز چشمت به دل من تابید باز در #خلوت ...

۵ روز پیش
18K
باز من #ماندم و #خلوتی سرد #خاطراتی ز بگذشته ای #دور یاد #عشقی که با حسرت و درد رفت و #خاموش شد در دل گور روی ویرانه های #امیدم دست #افسونگری شمعی افروخت مرده ای ...
عکس بلند

باز من #ماندم و #خلوتی سرد #خاطراتی ز بگذشته ای #دور یاد #عشقی که با حسرت و درد رفت و #خاموش شد در دل گور روی ویرانه های #امیدم دست #افسونگری شمعی افروخت مرده ای #چشم پر آتشش را از دل #گور بر چشم من دوخت ناله کردم که ای ...

۵ روز پیش
10K
به #زمین می زنی و می شکنی #عاقبت شیشهٔ امیدی را سخت #مغروری و می سازی سرد در دلی ، آتش #جاویدی را دیدمت ، وای چه #دیداری وای این چه دیدار #دلآزاری بود بی ...
عکس بلند

به #زمین می زنی و می شکنی #عاقبت شیشهٔ امیدی را سخت #مغروری و می سازی سرد در دلی ، آتش #جاویدی را دیدمت ، وای چه #دیداری وای این چه دیدار #دلآزاری بود بی گمان برده ای از #یاد آن عهد که مرا با #تو سر و کاری بود ...

۵ روز پیش
8K
عکس بلند

" ایـن #مـوجود_انسـانی چـه شگفـت #مخلـوقی اسـت! گـاهی در #پَستـی چنـان میشـود کـه هیـچ #جـانور کثیفـی بـه او نمی‌رسـد ، و گـاه در #عظمـت تـا آنجـا اوج می‌گیـرد کـه در #خیـال نیـز نمی‌گنجـد …”

۷ روز پیش
6K
در #منـ ڪسے بـاز #یـاد #تـو افتـاد ...
عکس بلند

در #منـ ڪسے بـاز #یـاد #تـو افتـاد ...

۷ روز پیش
5K
در #قلبـ منـ #پیامبریـ ست ڪہ امشبـ قومشـ را #عذابـ مےدهـد ...!! #رسول_ادهمیان
عکس بلند

در #قلبـ منـ #پیامبریـ ست ڪہ امشبـ قومشـ را #عذابـ مےدهـد ...!! #رسول_ادهمیان

۱ هفته پیش
6K
مـا براے بـا #تـو بودنـ #عمـر خـود را #باختیـم بـد نبـود اےدوستـ گاهے همـ تـو #دلـ مےباختے #فاضل_نظری
عکس بلند

مـا براے بـا #تـو بودنـ #عمـر خـود را #باختیـم بـد نبـود اےدوستـ گاهے همـ تـو #دلـ مےباختے #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
9K