سلوم سیلآم سهلآم...😁✋ نگینتون اومدع ،بعد قرنیع...🙈😑 اگع منو یآدتون بآشع😕 ~ #ოιηgιη #minoz #minho #actorleeminho

سلوم سیلآم سهلآم...😁✋ نگینتون اومدع ،بعد قرنیع...🙈😑 اگع منو یآدتون بآشع😕 ~ #ოιηgιη #minoz #minho #actorleeminho

۲۱ مهر 1396
6K
صدآت برآم عآرآمشع*-*😻👌مآی لآو پ ن:سلآآم همگیع✋💕 #ოιηgιη #mingin #minho #minoz

صدآت برآم عآرآمشع*-*😻👌مآی لآو پ ن:سلآآم همگیع✋💕 #ოιηgιη #mingin #minho #minoz

۱۳ تیر 1396
9K
امروز تفلد ایڹ آقآ ڪیوتس🎉 عیشق من😻💫 سے و یڪ سآلش شد😑 لنتے بزرگ نشو #ოιηgιη #minho #minoz #HBD

امروز تفلد ایڹ آقآ ڪیوتس🎉 عیشق من😻💫 سے و یڪ سآلش شد😑 لنتے بزرگ نشو #ოιηgιη #minho #minoz #HBD

۱ تیر 1396
10K
ڪیوت بآزیآے ایڹ عآقآ خوشتیپہ😻❤️ نفص مڹ😝 سیزده روز موند تآ تفلدش🎉 و چهآرمیڹ سآلگرد مینوز بودنم🎈 #ოιηgιη #minoz #minho #actorleeminho

ڪیوت بآزیآے ایڹ عآقآ خوشتیپہ😻❤️ نفص مڹ😝 سیزده روز موند تآ تفلدش🎉 و چهآرمیڹ سآلگرد مینوز بودنم🎈 #ოιηgιη #minoz #minho #actorleeminho

۲۰ خرداد 1396
10K
سیلآملڪم بہ همگے😜 مڹ اومدم😑 #ოιηgιη #minho

سیلآملڪم بہ همگے😜 مڹ اومدم😑 #ოιηgιη #minho

۱۸ خرداد 1396
10K
شآت هآے جدیدش برآے برند اینسفرے😻عآولین پ.ن:بدوڹ مڹ خوش میگذره😑💔 #ოιηgιη #minho

شآت هآے جدیدش برآے برند اینسفرے😻عآولین پ.ن:بدوڹ مڹ خوش میگذره😑💔 #ოιηgιη #minho

۲۰ اردیبهشت 1396
11K
دوست دآشتنت برآم بهتریڹ حسہ💫💙🎈 #ოιηgιη #minho

دوست دآشتنت برآم بهتریڹ حسہ💫💙🎈 #ოιηgιη #minho

۱۵ اردیبهشت 1396
9K
دیروز تو فرودگآه😍😑وآے خودآ لبآسش😭 همش ده روز تآ سربآزے موند😢 پ ڹ: لآیڪ و فآلو شہ🌸جبرآن میشہ @leyla1987

دیروز تو فرودگآه😍😑وآے خودآ لبآسش😭 همش ده روز تآ سربآزے موند😢 پ ڹ: لآیڪ و فآلو شہ🌸جبرآن میشہ @leyla1987

۱۲ اردیبهشت 1396
7K
توهیچے ڪم ندآرے برآے همہ چیز مڹ بودڹ 💞🍃 #ოιηgιη

توهیچے ڪم ندآرے برآے همہ چیز مڹ بودڹ 💞🍃 #ოιηgιη

۸ اردیبهشت 1396
8K
یکے نے بهش بگہ همش مآلہ خودشہ😑😂 خو یہ ذره آروم تر عیشقم😝 #ოιηgιη

یکے نے بهش بگہ همش مآلہ خودشہ😑😂 خو یہ ذره آروم تر عیشقم😝 #ოιηgιη

۴ اردیبهشت 1396
9K
بیآ اینم پآستیل😻 👅 رآضے شدے?¿ @missourir

بیآ اینم پآستیل😻 👅 رآضے شدے?¿ @missourir

۱ اردیبهشت 1396
7K
عڪس هآی جدیدش برآے مجله start1👌😍 این آخر منو میڪشع ڪه💫 بیست و یڪ روز تآ سربآزے رفتنش موند😭 #ოιηgιη

عڪس هآی جدیدش برآے مجله start1👌😍 این آخر منو میڪشع ڪه💫 بیست و یڪ روز تآ سربآزے رفتنش موند😭 #ოιηgιη

۱ اردیبهشت 1396
8K
آشوبم،آرآمشم،ٺوے💞💎 #ოιηgιη

آشوبم،آرآمشم،ٺوے💞💎 #ოιηgιη

۳۱ فروردین 1396
7K
مینـهو+نگـین=میـنگین😻🙈 پـ نـ: شتر در خوآب بیند پنبه دآنه😐😑 #ოιηgιη

مینـهو+نگـین=میـنگین😻🙈 پـ نـ: شتر در خوآب بیند پنبه دآنه😐😑 #ოιηgιη

۲۷ فروردین 1396
11K
ڪاشـ میشُـ ـد∞|👀🤘🏾|∞ توےِ چالِ روے گونَتـ ـ∞|😻💕|∞ خاکـ بشَمـ ـ∞|🌸💧|∞ #ოιηgιη

ڪاشـ میشُـ ـد∞|👀🤘🏾|∞ توےِ چالِ روے گونَتـ ـ∞|😻💕|∞ خاکـ بشَمـ ـ∞|🌸💧|∞ #ოιηgιη

۲۶ فروردین 1396
10K
آپـ ایـنـستآش❤️ ژآن کع😻 فیدآش شم #ოιηgιη

آپـ ایـنـستآش❤️ ژآن کع😻 فیدآش شم #ოιηgιη

۲۲ فروردین 1396
11K
کیـوت کی بودے تو😻 خوشتیپ مهن❣ فیدآت شم✨ #ოιηgιη

کیـوت کی بودے تو😻 خوشتیپ مهن❣ فیدآت شم✨ #ოιηgιη

۱۹ فروردین 1396
10K
میدونی بی نهایتـ ینے چے؟🌸 تا اونجا دوستـ دارمـ...∞✨😻 #ოιηgιη

میدونی بی نهایتـ ینے چے؟🌸 تا اونجا دوستـ دارمـ...∞✨😻 #ოιηgιη

۱۷ فروردین 1396
13K
سعلآم عرض شود:| #ოιηgιη

سعلآم عرض شود:| #ოιηgιη

۱۵ فروردین 1396
12K
تو یکی از لعنتی ترین لعنتیآیی-.-♡ #minho #lmh #minoz #leeminho

تو یکی از لعنتی ترین لعنتیآیی-.-♡ #minho #lmh #minoz #leeminho

۱۰ فروردین 1396
12K