مریم

Langar

تموم زندگی ام نذر حضرت رقیه بنت الحسین (ع)......بدون مرتضی سختمه اینجا بمونم......حلال کنید

عجبـ تـلـخـ بود شیرینیـ دروغـ عاشقـ بودنشـ …

عجبـ تـلـخـ بود شیرینیـ دروغـ عاشقـ بودنشـ …

۱۸ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
8K
💖

💖

۱ روز پیش
4K
تمام اصل‌های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری را به آن افزودم عزیز من اصل سی و یکم : هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد ...

تمام اصل‌های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری را به آن افزودم عزیز من اصل سی و یکم : هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد. پابلو نرودا

۱ روز پیش
13K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
20K
۲ روز پیش
20K
۲ روز پیش
16K
۲ روز پیش
9K
۲ روز پیش
19K
۲ روز پیش
4K
جسمم، ضعیف و روحم، سرگرمِ بالُ‌‌بال است دور فراق، طی شد، امشب، شبِ وصال است تا یافتم طبق را، دیدم جمال حق را باید به سجده افتم، این وجه ذوالجلال است هنگام شب، که دیده، ...

جسمم، ضعیف و روحم، سرگرمِ بالُ‌‌بال است دور فراق، طی شد، امشب، شبِ وصال است تا یافتم طبق را، دیدم جمال حق را باید به سجده افتم، این وجه ذوالجلال است هنگام شب، که دیده، خورشید در خرابه؟ این قرص آفتاب است یا ماه، یا هلال است؟ اکنون که یارم ...

۲ روز پیش
18K
۲ روز پیش
8K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
8K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K