باران میبارد ، به حرمت کداممان نمیدانم من همین قدرمیدانم ، باران صدای پای اجابت است خدا با همه جبروتش ، دارد ناز میخرد ، نیاز کن . . .

باران میبارد ، به حرمت کداممان نمیدانم من همین قدرمیدانم ، باران صدای پای اجابت است خدا با همه جبروتش ، دارد ناز میخرد ، نیاز کن . . .

۱ ساعت پیش
110
همیشه زخماتو بپوش از چشم معشوق رفیق همسایه خواهر برادر چرا که هر وقت بخوان دست روی زخمات میزارن هر وقت بخوان با همون زخما تو رو از پا در میارن یادت نره هر شب ...

همیشه زخماتو بپوش از چشم معشوق رفیق همسایه خواهر برادر چرا که هر وقت بخوان دست روی زخمات میزارن هر وقت بخوان با همون زخما تو رو از پا در میارن یادت نره هر شب بهت شب بخیر میگمو بدون شب بخیرم هیچوقت یادم نمیاد که خوابت برده باشه یادمه ...

۱۲ ساعت پیش
477
کودک نیستیم اما کودک درونمان هنوز زنده است هنوز میپرد از موانع زندگی هنوز شیطنت میکند هنوز آتش میسوزانیم هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم

کودک نیستیم اما کودک درونمان هنوز زنده است هنوز میپرد از موانع زندگی هنوز شیطنت میکند هنوز آتش میسوزانیم هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم

۱۶ ساعت پیش
589
بوی بهار می شنوم از صدای تو نازکتر از گل است گل ِ گونه های تو ای در طنین نبض تو آهنگ قلب من ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو ای صورت تو ...

بوی بهار می شنوم از صدای تو نازکتر از گل است گل ِ گونه های تو ای در طنین نبض تو آهنگ قلب من ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو ای صورت تو آیه و آیینه ی خدا حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو صد کهکشان ستاره ...

۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
1K
دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد، پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد، پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
از خنده هامون دق نکنی ی وقت 😏 😎

از خنده هامون دق نکنی ی وقت 😏 😎

۷ روز پیش
2K