this is strange how much somebody can get u right even u never met him...!

this is strange how much somebody can get u right even u never met him...!

۳۰ مهر 1398
2K
it is sad that some ppl aren't waiting for their happy ending anymore.... they're just waiting for the end......

it is sad that some ppl aren't waiting for their happy ending anymore.... they're just waiting for the end......

۳۰ مهر 1398
1K
😁

😁

۲۷ مهر 1398
4K
مردی از اینکه زنش به گربه ی خانه، بیشتر از او توجه می کرد ناراحت بود. یک روز گربه را برد و چندتا خیابان آن طرف تر رها کرد. ولی تا رسید به خانه، دید ...

مردی از اینکه زنش به گربه ی خانه، بیشتر از او توجه می کرد ناراحت بود. یک روز گربه را برد و چندتا خیابان آن طرف تر رها کرد. ولی تا رسید به خانه، دید گربه زودتر از اون برگشته خونه! این کار چندین دفعه تکرار شد و مرد حسابی ...

۱۹ مهر 1398
14K
فلفل نبین چه ریزه 😻 😼 😹

فلفل نبین چه ریزه 😻 😼 😹

۱۹ مهر 1398
5K
In my shoes, just to see What it's like, to be me I'll be you, let's trade shoes Just to see what it'd be like to Feel your pain, you feel mine Go inside each ...

In my shoes, just to see What it's like, to be me I'll be you, let's trade shoes Just to see what it'd be like to Feel your pain, you feel mine Go inside each other's minds Just to see what we find Look at shit through each other's eyes ...

۱۸ مهر 1398
11K
به‌ ندرت به جای زخم‌ها فکر می‌کنی، اما هر وقت به یادشان می‌افتی، می‌دانی که علامت‌های زندگی‌اند، نامه‌هایی از الفبایی نهان‌اند که داستان هویتت را باز می‌گویند. زیرا هر جای زخم یادبود زخمی‌ست که التیام ...

به‌ ندرت به جای زخم‌ها فکر می‌کنی، اما هر وقت به یادشان می‌افتی، می‌دانی که علامت‌های زندگی‌اند، نامه‌هایی از الفبایی نهان‌اند که داستان هویتت را باز می‌گویند. زیرا هر جای زخم یادبود زخمی‌ست که التیام یافته و هر زخم بر اثر برخوردی نامنتظر با جهان ایجاد شده، یعنی یک تصادف ...

۱۸ مهر 1398
10K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۱۰ مهر 1398
6K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۱۰ مهر 1398
6K
چه باحال 😂

چه باحال 😂

۹ مهر 1398
5K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۸ مهر 1398
11K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۸ مهر 1398
11K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۸ مهر 1398
11K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۸ مهر 1398
10K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۸ مهر 1398
10K
#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

#مدولباس‌زنانه #طراحی #طراحی_ناخن #کاشت

۸ مهر 1398
10K
#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

۸ مهر 1398
10K
#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

۸ مهر 1398
10K
#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

۸ مهر 1398
9K
#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

#مدولباس‌زنانه #بوت #نیم_بوت #کفش

۸ مهر 1398
9K