Loshia

Loshia

لوشیا هستم من ادیت و ارت و نقاشی میکشم اگه در خواستی خواستین براتون میکشم ایدی من در تلگرام:
@Loshea_18

درخواست یکی از دوستان خیلی طول کشید تا کشیدم

درخواست یکی از دوستان خیلی طول کشید تا کشیدم

۴ روز پیش
9K
پیجه ایسان ابجی گلم

پیجه ایسان ابجی گلم

۴ روز پیش
8K
گایز اگه خواستین ادیت یا ارت یا نقاشی درخواستی میکشم فقد بهم بگین و اگه کاری داشتین ایدی تلگرامم: @Loshea_18

گایز اگه خواستین ادیت یا ارت یا نقاشی درخواستی میکشم فقد بهم بگین و اگه کاری داشتین ایدی تلگرامم: @Loshea_18

۴ روز پیش
7K
اینم برای دوست عزیزم

اینم برای دوست عزیزم

۴ روز پیش
6K
در خواست یکی از دوستان

در خواست یکی از دوستان

۴ روز پیش
6K
درخواستی یکی از دوستان

درخواستی یکی از دوستان

۴ روز پیش
6K
درخواستی یکی از دوستان

درخواستی یکی از دوستان

۴ روز پیش
6K
درخواستی

درخواستی

۴ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
8K
من و گیوینیگ و هیچ کس میوه میخوریم*^*

من و گیوینیگ و هیچ کس میوه میخوریم*^*

۱ هفته پیش
9K
من و هیچ کس

من و هیچ کس

۱ هفته پیش
9K
من موقع از خواب بیدار میشم

من موقع از خواب بیدار میشم

۱ هفته پیش
8K
اقا شیپ نکنید اینو برایه دوستم خارجی بوده کشیدم

اقا شیپ نکنید اینو برایه دوستم خارجی بوده کشیدم

۱ هفته پیش
8K
کیف کنید به بدبختی کشیدم خیلی دوسش دارم

کیف کنید به بدبختی کشیدم خیلی دوسش دارم

۱ هفته پیش
7K
بعضی شبام کارم اینه خاطرات تلخ رو با اهنگ دوره کنم

بعضی شبام کارم اینه خاطرات تلخ رو با اهنگ دوره کنم

۲ هفته پیش
6K
و در اخر نقاشی تموم میشود

و در اخر نقاشی تموم میشود

۳ هفته پیش
20K
و بعد سایه میزنیم و بعد سایه سفید میزنیم

و بعد سایه میزنیم و بعد سایه سفید میزنیم

۳ هفته پیش
17K
و بعد همه جاش رد میزاریم

و بعد همه جاش رد میزاریم

۳ هفته پیش
17K
و بعد روی موهاش رد میزاریم

و بعد روی موهاش رد میزاریم

۳ هفته پیش
17K
و بعد پشت زمینه رنگ میکنیم

و بعد پشت زمینه رنگ میکنیم

۳ هفته پیش
17K