مغرور باش و بخند😺 ✌ ️🏽 بزار مردم همیشه💁 🏻 😛 دنبال علت شادی و غرورت باشن😼 👊 🏽

مغرور باش و بخند😺 ✌ ️🏽 بزار مردم همیشه💁 🏻 😛 دنبال علت شادی و غرورت باشن😼 👊 🏽

۱۷ تیر 1396
4K
+اَخلاقِت عَوَض شُدِهـ ... :( - اینُو بِه خُودت بِگُـو ... :) + چُــرا :( - چُون مَن فَقَط اِنعِکاسِ توئَـم :)

+اَخلاقِت عَوَض شُدِهـ ... :( - اینُو بِه خُودت بِگُـو ... :) + چُــرا :( - چُون مَن فَقَط اِنعِکاسِ توئَـم :)

۱۷ تیر 1396
3K
+نِمــےتَــرســے!؟🤔 -از چــے؟؟😕 +از مَــرگ -تــو فـِـڪــر مـےڪـُنـے مـَن الــان زِنــدَم.؟ ):

+نِمــےتَــرســے!؟🤔 -از چــے؟؟😕 +از مَــرگ -تــو فـِـڪــر مـےڪـُنـے مـَن الــان زِنــدَم.؟ ):

۱۶ تیر 1396
5K
حتا وقتی مستـ بودم و از همهـ چے دوتا میدیدمـ تو تڪ بودے🔞 😻 {:

حتا وقتی مستـ بودم و از همهـ چے دوتا میدیدمـ تو تڪ بودے🔞 😻 {:

۱۶ تیر 1396
4K
سنی ندارماعـ ولی یهو پَرتمـ کَردنـ تو دُنیایـ کَثیفـ عادمـ بُزرگاعـ

سنی ندارماعـ ولی یهو پَرتمـ کَردنـ تو دُنیایـ کَثیفـ عادمـ بُزرگاعـ

۱۶ تیر 1396
5K
#Me شاید باور نکنی مهم نی مهم اینکه خودم می دونم عکس خودمهـ

#Me شاید باور نکنی مهم نی مهم اینکه خودم می دونم عکس خودمهـ

۱۵ تیر 1396
7K
حالم مثل [کویری] که و نداره

حالم مثل [کویری] که و نداره

۱۴ تیر 1396
4K
یهـ چیزایی تو زندگیـ دیگهـ مثل قبل نمیشه مث اولین باری که دلت رو به غرورت ترجیح دادی و هردوش شکست.

یهـ چیزایی تو زندگیـ دیگهـ مثل قبل نمیشه مث اولین باری که دلت رو به غرورت ترجیح دادی و هردوش شکست.

۱۴ تیر 1396
4K
اون دوست نداره +اون دوسم داره:) -اگه دوست داشت عذابت نمیداد +اون دوسم داره:) -اگه دوست داشت به حرفات گوش میداد و بهت اهمیت میداد +اون دوسم داره:) -اخه خب اگه دوست داشت باید میخواست ...

اون دوست نداره +اون دوسم داره:) -اگه دوست داشت عذابت نمیداد +اون دوسم داره:) -اگه دوست داشت به حرفات گوش میداد و بهت اهمیت میداد +اون دوسم داره:) -اخه خب اگه دوست داشت باید میخواست فقط ماله تو باشه +اون دوسم داره:) - اگه دوست داشت یبار اون میومد واسه ...

۱۴ تیر 1396
4K
۱۴ تیر 1396
3K
مـثـلـا بـرمـ لـبـهـ بـالـکـنـ بـشـیـنـمـ حـواسـمـ نـبـاشـهـ بـخـوامـ تـکـیـهـ بـدمـ یـهـو پـشـتـمـ خـالـے شـهـ... :) #مرگ

مـثـلـا بـرمـ لـبـهـ بـالـکـنـ بـشـیـنـمـ حـواسـمـ نـبـاشـهـ بـخـوامـ تـکـیـهـ بـدمـ یـهـو پـشـتـمـ خـالـے شـهـ... :) #مرگ

۱۴ تیر 1396
8K
#تک_نفره

#تک_نفره

۱۴ تیر 1396
4K
بیـا #دوستـ بمونیمـ #عشقـ همهـ چیـرو #خرابـ میکنهـ

بیـا #دوستـ بمونیمـ #عشقـ همهـ چیـرو #خرابـ میکنهـ

۱۳ تیر 1396
7K
.#عشقـ یعنی:😍 واسه خودت تو #آشپزخونه ای😋 داری آروم آروم آشپزی میکنی🍳 یهــو😰 دوتا دسـت #گرم🙌 از #پشت👈 👉 دوره #کمرت👫 #حلقـه شهـ✊ مـوهاتو #نازکنه💆 #ببوسـه😘 سرشـوآروم بیارهـ رو #گردنت💑 لاله ی #گوشــتوآروم ببوسه💋 آروم ...

.#عشقـ یعنی:😍 واسه خودت تو #آشپزخونه ای😋 داری آروم آروم آشپزی میکنی🍳 یهــو😰 دوتا دسـت #گرم🙌 از #پشت👈 👉 دوره #کمرت👫 #حلقـه شهـ✊ مـوهاتو #نازکنه💆 #ببوسـه😘 سرشـوآروم بیارهـ رو #گردنت💑 لاله ی #گوشــتوآروم ببوسه💋 آروم بگه خیلی میخـوامتا #جوجه آشپزمن😂 😍 عاشقتمــ آقاییمــ

۱۳ تیر 1396
11K
کاشْ #عشقـ مِثلِ #والیبالــ بود #وَقتیـ داد میزدیـ #مالِـ مَنهــ #هَــمعـ میــکشــیدنـ #کِنـــار

کاشْ #عشقـ مِثلِ #والیبالــ بود #وَقتیـ داد میزدیـ #مالِـ مَنهــ #هَــمعـ میــکشــیدنـ #کِنـــار

۱۳ تیر 1396
10K
#قَلبــ #فَقَطْ #یِکــ #اِستیکِرهـ

#قَلبــ #فَقَطْ #یِکــ #اِستیکِرهـ

۱۳ تیر 1396
5K
#حُرمَتــ

#حُرمَتــ

۱۳ تیر 1396
4K
چیزیـ کِــ #خیلیــــها نیستند.... #آدَمــ

چیزیـ کِــ #خیلیــــها نیستند.... #آدَمــ

۱۳ تیر 1396
4K
#حالـ مَنـ #خوبــ نیستـ

#حالـ مَنـ #خوبــ نیستـ

۱۳ تیر 1396
4K
MARZIEH_LALE_BITA میدونم ک فکر می کنید خودم نیستم و دارم دروغ میگم .....ولی من عکس های زیادی مثل این با دوستام گرفتم و متاسفانه خیلی هاش پاک شد و از چنل ها پیداشون کردم ......اگ ...

MARZIEH_LALE_BITA میدونم ک فکر می کنید خودم نیستم و دارم دروغ میگم .....ولی من عکس های زیادی مثل این با دوستام گرفتم و متاسفانه خیلی هاش پاک شد و از چنل ها پیداشون کردم ......اگ باورم هم نمی کنید مهم نیستـ مهم اینکه خودم می دونم عکس خودمهـ :)

۱۳ تیر 1396
3K