➡MASOUD⤵

MASOUD1820

☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟
ناشناس حرفتو بزن
https://telegram.me/harfbzanbot?start=4GZ4Y65
پیج مشترک
masoud/merila

تو نیستی... نه که نباشی ها ! دوری ! آنقدر دور که نه می توانم در آغوشت بگیرم و نه کنارت قدم بزنم... راستش را بخواهی بودن های دور کم از نبودن ندارند...

تو نیستی... نه که نباشی ها ! دوری ! آنقدر دور که نه می توانم در آغوشت بگیرم و نه کنارت قدم بزنم... راستش را بخواهی بودن های دور کم از نبودن ندارند...

۲ روز پیش
4K
کاری به رفتنت ندارم فقط تو را به خدا زمانی برنگرد که با نبودنت کنار آمده باشم.....

کاری به رفتنت ندارم فقط تو را به خدا زمانی برنگرد که با نبودنت کنار آمده باشم.....

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
2K
چه کسی می‌فهمد ‏در دلم رازی هست...؟ ‏می ‌سپارم آن را ‏به خیالِ شب و تنهایی خود...

چه کسی می‌فهمد ‏در دلم رازی هست...؟ ‏می ‌سپارم آن را ‏به خیالِ شب و تنهایی خود...

۴ روز پیش
2K
گاهی بعضی بغض ها گاهی بغض بعضی ها زندگی را برایت جهنم می کند...

گاهی بعضی بغض ها گاهی بغض بعضی ها زندگی را برایت جهنم می کند...

۵ روز پیش
3K
تو گذشته آدما نگردید؛ شاید چیزی که پیدا میکنید به زور فراموش کرده...

تو گذشته آدما نگردید؛ شاید چیزی که پیدا میکنید به زور فراموش کرده...

۵ روز پیش
4K
باختم! صادقانه میگویم، شرمم رابه چشمهایش، قلبم رابه حرفهایش و عمرم رابه وعده هایش اوکه ترکم کرد ناگهان خودم راهم باختم منِ مال باخته ی دلباخته ی خودباخته، شایدباورتان نشود، ↙ هنوز دوستش دارم ...↗

باختم! صادقانه میگویم، شرمم رابه چشمهایش، قلبم رابه حرفهایش و عمرم رابه وعده هایش اوکه ترکم کرد ناگهان خودم راهم باختم منِ مال باخته ی دلباخته ی خودباخته، شایدباورتان نشود، ↙ هنوز دوستش دارم ...↗

۷ روز پیش
6K
همدان

همدان

۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
794
۱ هفته پیش
7K
شکست خوردن موقت ولی تسلیم شدن همیشگیه ... 🛡تسلیم نشو🛡

شکست خوردن موقت ولی تسلیم شدن همیشگیه ... 🛡تسلیم نشو🛡

۱ هفته پیش
2K
تموم شد داداش 😂😂😂

تموم شد داداش 😂😂😂

۱ هفته پیش
3K
بعضی وقتا بهترین درمان ،یه رانندگی طولانی و موزیک ؛خالی از همه آدما ، تنها تنها ...

بعضی وقتا بهترین درمان ،یه رانندگی طولانی و موزیک ؛خالی از همه آدما ، تنها تنها ...

۱ هفته پیش
2K
دیدم که میگم ...

دیدم که میگم ...

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
چقدر راحتند بعضی آدم ها... می نشینند پایشان را می گذارند روی پایشان و اصلا فکر نمی کنند در قدم هایی که در گذشته برداشته اند چه خرابی ها به بار آورده اند چقدر راحتند ...

چقدر راحتند بعضی آدم ها... می نشینند پایشان را می گذارند روی پایشان و اصلا فکر نمی کنند در قدم هایی که در گذشته برداشته اند چه خرابی ها به بار آورده اند چقدر راحتند بعضی آدم ها ...

۲ هفته پیش
5K
میگفت: با تمام وجود دوستت دارم بعد‌ها فهمیدم آدم بی وجودی بود..

میگفت: با تمام وجود دوستت دارم بعد‌ها فهمیدم آدم بی وجودی بود..

۳ هفته پیش
6K
مثلا بَرگردی و بگویی : چیزی جا گذاشتم ؛ سِپس من را بَرداری و با خود ببَری ...

مثلا بَرگردی و بگویی : چیزی جا گذاشتم ؛ سِپس من را بَرداری و با خود ببَری ...

۳ هفته پیش
7K