می بخشی و نمی بخشم می خوانی و نمی خوانم معبودا ... امشب آنگونه برایم رقم بزن که در شٱن خدایی توست نه در حد بندگی من ... #فرشته_رضایی

می بخشی و نمی بخشم می خوانی و نمی خوانم معبودا ... امشب آنگونه برایم رقم بزن که در شٱن خدایی توست نه در حد بندگی من ... #فرشته_رضایی

۱ هفته پیش
19K
اره والا همه ما پی ام دهندگان رو دوست داریم ولی ....

اره والا همه ما پی ام دهندگان رو دوست داریم ولی ....

۲ اردیبهشت 1397
10K
کاش می دانستی! خوشبختی برای من، خلاصه ایست از حال خرابم کنار تو...!

کاش می دانستی! خوشبختی برای من، خلاصه ایست از حال خرابم کنار تو...!

۲ اردیبهشت 1397
5K
آخ که نمیدانید چه کِیفی دارد دیدنتان! نمیدانید چه حالِ غیرقابلِ وصفیست دیدنِ دستانِ گره خورده تان، مگر می شود آغوشِ سخت و ناگهانی تان را دید و لبخند نزد! مگر می شود صدای خنده ...

آخ که نمیدانید چه کِیفی دارد دیدنتان! نمیدانید چه حالِ غیرقابلِ وصفیست دیدنِ دستانِ گره خورده تان، مگر می شود آغوشِ سخت و ناگهانی تان را دید و لبخند نزد! مگر می شود صدای خنده هایتان را شنید و نَمرد! اصلا تا وقتی شما هستید، این هوا مگر می تواند ...

۲ اردیبهشت 1397
5K
عشق .... ماندن میخواهد، یک نفر که پای دلت بمـــاند نـــه حرف هایت...

عشق .... ماندن میخواهد، یک نفر که پای دلت بمـــاند نـــه حرف هایت...

۲ اردیبهشت 1397
5K
تو نیستی... نه که نباشی ها ! دوری ! آنقدر دور که نه می توانم در آغوشت بگیرم و نه کنارت قدم بزنم... راستش را بخواهی بودن های دور کم از نبودن ندارند...

تو نیستی... نه که نباشی ها ! دوری ! آنقدر دور که نه می توانم در آغوشت بگیرم و نه کنارت قدم بزنم... راستش را بخواهی بودن های دور کم از نبودن ندارند...

۲۸ فروردین 1397
5K
کاری به رفتنت ندارم فقط تو را به خدا زمانی برنگرد که با نبودنت کنار آمده باشم.....

کاری به رفتنت ندارم فقط تو را به خدا زمانی برنگرد که با نبودنت کنار آمده باشم.....

۲۸ فروردین 1397
5K
۲۸ فروردین 1397
3K
چه کسی می‌فهمد ‏در دلم رازی هست...؟ ‏می ‌سپارم آن را ‏به خیالِ شب و تنهایی خود...

چه کسی می‌فهمد ‏در دلم رازی هست...؟ ‏می ‌سپارم آن را ‏به خیالِ شب و تنهایی خود...

۲۶ فروردین 1397
3K
گاهی بعضی بغض ها گاهی بغض بعضی ها زندگی را برایت جهنم می کند...

گاهی بعضی بغض ها گاهی بغض بعضی ها زندگی را برایت جهنم می کند...

۲۵ فروردین 1397
4K
تو گذشته آدما نگردید؛ شاید چیزی که پیدا میکنید به زور فراموش کرده...

تو گذشته آدما نگردید؛ شاید چیزی که پیدا میکنید به زور فراموش کرده...

۲۵ فروردین 1397
5K
باختم! صادقانه میگویم، شرمم رابه چشمهایش، قلبم رابه حرفهایش و عمرم رابه وعده هایش اوکه ترکم کرد ناگهان خودم راهم باختم منِ مال باخته ی دلباخته ی خودباخته، شایدباورتان نشود، ↙ هنوز دوستش دارم ...↗

باختم! صادقانه میگویم، شرمم رابه چشمهایش، قلبم رابه حرفهایش و عمرم رابه وعده هایش اوکه ترکم کرد ناگهان خودم راهم باختم منِ مال باخته ی دلباخته ی خودباخته، شایدباورتان نشود، ↙ هنوز دوستش دارم ...↗

۲۳ فروردین 1397
7K
۲۳ فروردین 1397
3K
۲۰ فروردین 1397
16K
۲۰ فروردین 1397
2K
۲۰ فروردین 1397
8K
شکست خوردن موقت ولی تسلیم شدن همیشگیه ... 🛡تسلیم نشو🛡

شکست خوردن موقت ولی تسلیم شدن همیشگیه ... 🛡تسلیم نشو🛡

۱۸ فروردین 1397
3K
تموم شد داداش 😂😂😂

تموم شد داداش 😂😂😂

۱۸ فروردین 1397
4K
بعضی وقتا بهترین درمان ،یه رانندگی طولانی و موزیک ؛خالی از همه آدما ، تنها تنها ...

بعضی وقتا بهترین درمان ،یه رانندگی طولانی و موزیک ؛خالی از همه آدما ، تنها تنها ...

۱۷ فروردین 1397
3K
دیدم که میگم ...

دیدم که میگم ...

۱۶ فروردین 1397
4K