۱۳ خرداد 1398
4K
۱۳ خرداد 1398
4K
۱۳ خرداد 1398
4K
۱۳ خرداد 1398
4K
۱۳ خرداد 1398
3K
۱۳ اسفند 1397
19K
شایـــــد ســــــال ها بعد. . . در گــــــــــذر جاده ها... بے تـفاوت از کنارم هم بگذریم... و تــو آهســته زیر لـــــب بگویے . . : چقدر آن غریبــه شبیه خاطراتــم بود، ‌‌‌‌

شایـــــد ســــــال ها بعد. . . در گــــــــــذر جاده ها... بے تـفاوت از کنارم هم بگذریم... و تــو آهســته زیر لـــــب بگویے . . : چقدر آن غریبــه شبیه خاطراتــم بود، ‌‌‌‌

۱۸ آذر 1395
3K
می شوم بیدار و میبینم کنارم نیستی از کنارم رفته ای و پیش چشم کیستی مستم از یاد تو و این غم دلم رامی کُشد ای که در دل مانده ای امشب کجایی چیستی

می شوم بیدار و میبینم کنارم نیستی از کنارم رفته ای و پیش چشم کیستی مستم از یاد تو و این غم دلم رامی کُشد ای که در دل مانده ای امشب کجایی چیستی

۶ آذر 1395
5K
دلتنــگـــی دردے ست نامـــرئــی. . . که مے تواند کوهے را دیوانه کند من اما یک زن هستــم با یک کــوه دلتنــگے !

دلتنــگـــی دردے ست نامـــرئــی. . . که مے تواند کوهے را دیوانه کند من اما یک زن هستــم با یک کــوه دلتنــگے !

۶ آذر 1395
4K
برایم عِشوه ڪڹ امّا بغل ڪڹ … بہ قولُ وعده‌هاےِ خود … عمل ڪڹ … بدوز آن لب … بہ لب‌هایم عزیزم … مرا مهماڹِ … ڪندوےِ عسل ڪڹ …‌

برایم عِشوه ڪڹ امّا بغل ڪڹ … بہ قولُ وعده‌هاےِ خود … عمل ڪڹ … بدوز آن لب … بہ لب‌هایم عزیزم … مرا مهماڹِ … ڪندوےِ عسل ڪڹ …‌

۲۲ آبان 1395
4K
گر بگویم با خیالت تا ڪجاها رفتہ ام مردماڹ ایڹ زمانہ سنگسارم میڪنند ‌ ‌

گر بگویم با خیالت تا ڪجاها رفتہ ام مردماڹ ایڹ زمانہ سنگسارم میڪنند ‌ ‌

۲۲ آبان 1395
4K
عشق م‍ن دستانت ک‍ه م‍ال م‍ن ب‍اش‍‍د ه‍ی‍چ دس‍ت‍ی مــ‍را دس‍ت ک‍ـم ن‍م‍ی‍گ‍ی‍ــرد با ما باش👇

عشق م‍ن دستانت ک‍ه م‍ال م‍ن ب‍اش‍‍د ه‍ی‍چ دس‍ت‍ی مــ‍را دس‍ت ک‍ـم ن‍م‍ی‍گ‍ی‍ــرد با ما باش👇

۲۰ آبان 1395
5K
تو را به نام عشق می خوانم به نام شیرین ، سیب ! تو مرا به نام جنون بخوان به نام دلتنگی ، حسرت ... گاهی مرا اما به اسم کوچکم صدا بزن شنیدن نامم ...

تو را به نام عشق می خوانم به نام شیرین ، سیب ! تو مرا به نام جنون بخوان به نام دلتنگی ، حسرت ... گاهی مرا اما به اسم کوچکم صدا بزن شنیدن نامم را دوست دارم از زبان تو

۱۴ آبان 1395
8K
ﺗﻨﻬﺎﯾــے ﯾﻌﻨـے… ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺳﻌـے ﻣﯿﮑﻨـے ﺍﺯ ﺗـﻮے ﺭﻓﺘـﺎﺭﺵ ﻭ ﺣﺮﻓـﻬﺎﺵ ﯾﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ﺍے پیـﺪﺍ ﮐﻨـے ﮐـہ ﺑﺨـﻮﺩﺕ ﺗﻠﻘـﯿﻦ ﮐﻨـے ﺩﺍﺭه ﺑـہ تـﻮ ﻓـــツــﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨـہ•••

ﺗﻨﻬﺎﯾــے ﯾﻌﻨـے… ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺳﻌـے ﻣﯿﮑﻨـے ﺍﺯ ﺗـﻮے ﺭﻓﺘـﺎﺭﺵ ﻭ ﺣﺮﻓـﻬﺎﺵ ﯾﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ﺍے پیـﺪﺍ ﮐﻨـے ﮐـہ ﺑﺨـﻮﺩﺕ ﺗﻠﻘـﯿﻦ ﮐﻨـے ﺩﺍﺭه ﺑـہ تـﻮ ﻓـــツــﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨـہ•••

۱۲ آبان 1395
6K
هوا را میبینی...؟ تکلیفش با خودش معلوم نیست... میبارد نمیبارد گرم است سرد است طوفان میکند میسوزاند درست مثلِ

هوا را میبینی...؟ تکلیفش با خودش معلوم نیست... میبارد نمیبارد گرم است سرد است طوفان میکند میسوزاند درست مثلِ "تو" یک ناپایداریه مطلق...

۷ آبان 1395
6K
مهم نیست ڪه اینجا مجازیه مهم نیست ڪه همدیگه رو ندیدیم همین ڪه حالتون خوب باشه حواسمون به هم باشه ڪلی ارزش داره تقدیم با بهترین ارزوها به تک تک شما ❄

مهم نیست ڪه اینجا مجازیه مهم نیست ڪه همدیگه رو ندیدیم همین ڪه حالتون خوب باشه حواسمون به هم باشه ڪلی ارزش داره تقدیم با بهترین ارزوها به تک تک شما ❄

۷ آبان 1395
5K
کدام را باور کنم دوست داشتنت را یا نیامدن هایت را گندش بزند دوست داشتنی که پا به پای آن زندگی را باختیم

کدام را باور کنم دوست داشتنت را یا نیامدن هایت را گندش بزند دوست داشتنی که پا به پای آن زندگی را باختیم

۷ آبان 1395
5K
یڪ بوســـہ گـــاهـے فقط یڪ بوسـہ نیست گـــاهـے غربـت وتنهـــایے رادرمـــاڹ میکــــند گـــــاهےبا زبــــاڹ بوسہ مے تــواڹ صد دیـــوان شعـر عاشقــانہ سرود

یڪ بوســـہ گـــاهـے فقط یڪ بوسـہ نیست گـــاهـے غربـت وتنهـــایے رادرمـــاڹ میکــــند گـــــاهےبا زبــــاڹ بوسہ مے تــواڹ صد دیـــوان شعـر عاشقــانہ سرود

۷ آبان 1395
5K
چه دنیای عجیبی است؛ من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم و همین بی آزار بودن من؛ با خودم بودن من؛ باعث می شود که همه درباره ام کنجکاو بشوند؛

چه دنیای عجیبی است؛ من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم و همین بی آزار بودن من؛ با خودم بودن من؛ باعث می شود که همه درباره ام کنجکاو بشوند؛

۷ آبان 1395
6K