۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
یهویی

یهویی

۳ هفته پیش
6K
یخ زدیم

یخ زدیم

۳ هفته پیش
8K
مجردی

مجردی

۳ هفته پیش
5K
گر پادشای عالمی بازم کدای پدری❤

گر پادشای عالمی بازم کدای پدری❤

۳ هفته پیش
5K
تو هوای سرد میچسبه و ماشین کثیف تبلی میکنم تمیز کنم

تو هوای سرد میچسبه و ماشین کثیف تبلی میکنم تمیز کنم

۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
9K
۴ هفته پیش
5K
۱۸ آبان 1396
10K
حوصلم سرفت یکی بیاد به حرفیم

حوصلم سرفت یکی بیاد به حرفیم

۱۷ آبان 1396
9K
۳ آبان 1396
7K
۳ آبان 1396
5K
حرف دلم: از یه جایی به بعد خیلی چیزارو تو زندگیت گم میکنی مثل خنده های از ته دل …

حرف دلم: از یه جایی به بعد خیلی چیزارو تو زندگیت گم میکنی مثل خنده های از ته دل …

۱ آبان 1396
8K
حرف دلم: نمـےدانـم دنیــا فـرق ڪرده اســت یـا چشــم هـاۍ مــن... دنیــایــے ڪہ بــا چشــم هـاے ڪودڪے دیــده بــودم خیـلـــے قشنـگ تــر بــود

حرف دلم: نمـےدانـم دنیــا فـرق ڪرده اســت یـا چشــم هـاۍ مــن... دنیــایــے ڪہ بــا چشــم هـاے ڪودڪے دیــده بــودم خیـلـــے قشنـگ تــر بــود

۱ آبان 1396
8K
۱ آبان 1396
9K
۲۰ مهر 1396
6K