Melika

Maalii

✨ ﷽✨
👇 👇 👇
💢 دنیایم زیباتر می‌شود وقتی خنده بر لبان مادرم باشد 💢
💫 متولد بهارم.... سیزدهمین دختر فروردین...💫

و بوسه هایِ.... زیبا و شیرینِ تو..... به تمامِ.... دارایی هایِ جهان می اَرزد ...⁦♥️⁩ #بدون مخاطب .‌‌‌‌‌...

و بوسه هایِ.... زیبا و شیرینِ تو..... به تمامِ.... دارایی هایِ جهان می اَرزد ...⁦♥️⁩ #بدون مخاطب .‌‌‌‌‌...

۹ ساعت پیش
3K
باورت گر بشود .... یا نشود .... حرفی نیست ...‌! اما بدان .... بی تو .... برایم.... نفسی در جان نمی‌ماند ....⁦♥️⁩ #بدون مخاطب ....

باورت گر بشود .... یا نشود .... حرفی نیست ...‌! اما بدان .... بی تو .... برایم.... نفسی در جان نمی‌ماند ....⁦♥️⁩ #بدون مخاطب ....

۹ ساعت پیش
3K
دوقلوهایِ من....!!

دوقلوهایِ من....!!

۱۰ ساعت پیش
2K
می شود ... آغوشت را... به من امانت دهی ..... آن هم تا آخرِ عمر .... چون ... آغوشِ تو..... اَمن ترین..... جایگاهِ من است .. و ....من..... سخت به آن ‌.... احتیاج دارم .....⁦♥ ...

می شود ... آغوشت را... به من امانت دهی ..... آن هم تا آخرِ عمر .... چون ... آغوشِ تو..... اَمن ترین..... جایگاهِ من است .. و ....من..... سخت به آن ‌.... احتیاج دارم .....⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ....

۱۳ ساعت پیش
4K
و زیباییِ زندگی ... به این است ... که من ... عاشقانه و تا ابد دوستت خواهم داشت ..‌. در کنارِ تو لحظه لحظه برایم عین بهشت است ... و تو متخصص حالِ خوبِ من ...

و زیباییِ زندگی ... به این است ... که من ... عاشقانه و تا ابد دوستت خواهم داشت ..‌. در کنارِ تو لحظه لحظه برایم عین بهشت است ... و تو متخصص حالِ خوبِ من .... دلیلِ لبخندِ لبانم ... و شادیِ قلبِ منی .....⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ....

۱ روز پیش
6K
زیبارویِ من...!!!

زیبارویِ من...!!!

۱ روز پیش
3K
و من چقدر .... این ... ترافیک هایِ طولانی را..‌ دوست دارم .... اصلا ... برایِ همین است که ... رنگ قرمز را از سبز بیشتر دوست دارم ‌‌‌‌‌.... چون همین که چراغ قرمز می ...

و من چقدر .... این ... ترافیک هایِ طولانی را..‌ دوست دارم .... اصلا ... برایِ همین است که ... رنگ قرمز را از سبز بیشتر دوست دارم ‌‌‌‌‌.... چون همین که چراغ قرمز می شود .... دستانم را میگیری...... و عاشقانه به چشمانم دوخته می شوی ..... و من ...

۱ روز پیش
9K
جوجه کوچولویِ من ...!!!

جوجه کوچولویِ من ...!!!

۱ روز پیش
4K
خطِ خودم...!!! ⁦♥️⁩

خطِ خودم...!!! ⁦♥️⁩

۲ روز پیش
4K
فندقِ من....!!

فندقِ من....!!

۲ روز پیش
4K
و من .... از تمامِ.. دارایی هایِ این دنیا ... یک « تو » میخواهم .... برای قلبم ... همین برایم بَس است ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...

و من .... از تمامِ.. دارایی هایِ این دنیا ... یک « تو » میخواهم .... برای قلبم ... همین برایم بَس است ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...

۲ روز پیش
7K
گر روزی نباشی .... کارِ دلم تمام است .... دلتنگی .... ریشه به جانم میزند.... و مرا... دیوانه و بی طاقت می‌کند ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب....

گر روزی نباشی .... کارِ دلم تمام است .... دلتنگی .... ریشه به جانم میزند.... و مرا... دیوانه و بی طاقت می‌کند ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب....

۲ روز پیش
6K
پرنسسِ من...!!!

پرنسسِ من...!!!

۲ روز پیش
4K
تو را باید ..... با جان و دل ... دوست داشت ... به محکمی در آغوش گرفت ..... تورا لازم است ... با عشقِ فراوان بوسید .‌‌.... و ضروری است .... تو را ...عشق ....بنامم ...

تو را باید ..... با جان و دل ... دوست داشت ... به محکمی در آغوش گرفت ..... تورا لازم است ... با عشقِ فراوان بوسید .‌‌.... و ضروری است .... تو را ...عشق ....بنامم ...⁦♥️⁩ #بدون مخاطب.‌.‌‌...

۲ روز پیش
7K
میشود ...! میشود تا ابد... برایم بمانی ...؟ و من هم .... تو را ... درست در مرکزِ قلبم و تا آن سوی اَبدیت نگه دارم ....! بگو می‌شود ...!؟ ⁦♥️⁩ #بدون مخاطب ....

میشود ...! میشود تا ابد... برایم بمانی ...؟ و من هم .... تو را ... درست در مرکزِ قلبم و تا آن سوی اَبدیت نگه دارم ....! بگو می‌شود ...!؟ ⁦♥️⁩ #بدون مخاطب ....

۲ روز پیش
5K
و تو .... همانندِ..... جان در بَدَنی ...!! ⁦♥️⁩ #بدون مخاطب.....

و تو .... همانندِ..... جان در بَدَنی ...!! ⁦♥️⁩ #بدون مخاطب.....

۲ روز پیش
5K
بامزه جانِ من ...!!

بامزه جانِ من ...!!

۲ روز پیش
4K
و هیچ می‌دانستی ..!! این ... دستانِ گرم و پُر از عشقت ... دلِ مرا تا ابد ‌‌‌... به بودنت ... به دوست داشتنت ... گرم میکند ...!؟ ⁦♥️⁩ #بدون مخاطب....

و هیچ می‌دانستی ..!! این ... دستانِ گرم و پُر از عشقت ... دلِ مرا تا ابد ‌‌‌... به بودنت ... به دوست داشتنت ... گرم میکند ...!؟ ⁦♥️⁩ #بدون مخاطب....

۲ روز پیش
4K
دلبرا ... بین خودمان بماند ... اما ... من هیچ کس را.... همانند تو دوست نداشتم و ندارم ..!! اصلا ... هیچ‌کس .. برایم ...تو ....نمیشود ... چون تو برایم... یک خاصِ دوست داشتنی هستی ...

دلبرا ... بین خودمان بماند ... اما ... من هیچ کس را.... همانند تو دوست نداشتم و ندارم ..!! اصلا ... هیچ‌کس .. برایم ...تو ....نمیشود ... چون تو برایم... یک خاصِ دوست داشتنی هستی ...⁦♥️⁩ #بدون مخاطب...

۲ روز پیش
7K
صورتی پوشِ من...!!!

صورتی پوشِ من...!!!

۲ روز پیش
4K