تو دوست داشتنی ترین پیچکی هستی که دلم می خواهد به دست و پای زندگیم بپیچی و مدام قد بکشی در لحظه هایم و حالم را خوب تر کنی...

تو دوست داشتنی ترین پیچکی هستی که دلم می خواهد به دست و پای زندگیم بپیچی و مدام قد بکشی در لحظه هایم و حالم را خوب تر کنی...

۳ روز پیش
4K
انته بـ روحی ودری الناس یردونک وانه ادری الگمر یغتاض من امشی بـ درب ودگودنی عیونک سولفنی بـ ضوة عیونک شحلات الناس لو کلهم یشبهونک

انته بـ روحی ودری الناس یردونک وانه ادری الگمر یغتاض من امشی بـ درب ودگودنی عیونک سولفنی بـ ضوة عیونک شحلات الناس لو کلهم یشبهونک

۱۹ اسفند 1396
4K
انته یل کل لحضه احبک روحی بیک یاجرح کل ما لجمته استلذ بیه الواجب المستحب عندی وانته اول مستحب واجب اجیک الصلاه مرتین عندی من اشوفنک نهاری ومن اشوفک نجم لیل

انته یل کل لحضه احبک روحی بیک یاجرح کل ما لجمته استلذ بیه الواجب المستحب عندی وانته اول مستحب واجب اجیک الصلاه مرتین عندی من اشوفنک نهاری ومن اشوفک نجم لیل

۱۸ اسفند 1396
4K
مشی لا تمشی اعلی جدمک والله اخاف خل اشیلک فدوه فوک اجتافی وخل افرک بالمحله وعالبیوت وخل اکلهم هذا انه الحبیته کلبی تایه جان مایندل هواک انته هسه اعله العشک دلیته مله کتلک کلبی لاتنطی ...

مشی لا تمشی اعلی جدمک والله اخاف خل اشیلک فدوه فوک اجتافی وخل افرک بالمحله وعالبیوت وخل اکلهم هذا انه الحبیته کلبی تایه جان مایندل هواک انته هسه اعله العشک دلیته مله کتلک کلبی لاتنطی مجال ونته عین اعماد ماملیته من عساهه ابحضک وبختک تصیر لیش حبک کلبی وک خلیته ...

۱۸ اسفند 1396
4K
انته یل کل لحضه احبک روحی بیک یاجرح کل ما لجمته استلذ بیه الواجب المستحب عندی وانته اول مستحب واجب اجیک الصلاه مرتین عندی من اشوفنک نهاری ومن اشوفک نجم لیل

انته یل کل لحضه احبک روحی بیک یاجرح کل ما لجمته استلذ بیه الواجب المستحب عندی وانته اول مستحب واجب اجیک الصلاه مرتین عندی من اشوفنک نهاری ومن اشوفک نجم لیل

۱۶ اسفند 1396
4K
والرسایل عود شنهی وفحطنی ٲنــه لیلیه أحـبک واستحــی مـــن الناس اغنــی لا تعاتبنی اعله ذنیـﭻ وهذنــی هاڪ گلبـی هاڪ روحی هاڪ کـلشی وهاڪ من ضحکة سنونی وشوف حزنی

والرسایل عود شنهی وفحطنی ٲنــه لیلیه أحـبک واستحــی مـــن الناس اغنــی لا تعاتبنی اعله ذنیـﭻ وهذنــی هاڪ گلبـی هاڪ روحی هاڪ کـلشی وهاڪ من ضحکة سنونی وشوف حزنی

۱۱ اسفند 1396
4K
بدیت انسه گلتها وریحت بالی المشه ومرتاح ما ترهم یرد تالی اثاری انطیت ضهری والشمس بگفای واتذکره کلما المح خیالی حسبالی البعد عن عینی راح یموت اثاری الذکریات تعیش لا تنسی الصدی یعیش بصدر خالی

بدیت انسه گلتها وریحت بالی المشه ومرتاح ما ترهم یرد تالی اثاری انطیت ضهری والشمس بگفای واتذکره کلما المح خیالی حسبالی البعد عن عینی راح یموت اثاری الذکریات تعیش لا تنسی الصدی یعیش بصدر خالی

۴ اسفند 1396
5K
. #الک_مشتاک شوک المحبس من یبات ماغافی بحضن #شذره #والک_حنیت ... #حنین الطالبات مراد من #یطوفن #بحضره #وصحت_بصوووت ... وی #دکت #خشب تابوت وهای اخبارنه #بلیاک فاس ویاکل #بشجره....

. #الک_مشتاک شوک المحبس من یبات ماغافی بحضن #شذره #والک_حنیت ... #حنین الطالبات مراد من #یطوفن #بحضره #وصحت_بصوووت ... وی #دکت #خشب تابوت وهای اخبارنه #بلیاک فاس ویاکل #بشجره....

۱ اسفند 1396
2K
✨💫 #کثیر_اشتاک_انی_واعندی_أشواک مثل شوک الکمر من یحضن الضلمه وکثیر أنی اودک وألک احتاج مثل حاجت یتیم یدور أمه #احبک_کثر_کرهی_للیکرهوک_وکثر_ماغار_من_غیری_واتکلمه وکثر ماحبتک أمک یدلوع وکثر ماشفت رسمک صرت اشمک ع الغیمه کتبت احروفک الیوم من أسمک ...

✨💫 #کثیر_اشتاک_انی_واعندی_أشواک مثل شوک الکمر من یحضن الضلمه وکثیر أنی اودک وألک احتاج مثل حاجت یتیم یدور أمه #احبک_کثر_کرهی_للیکرهوک_وکثر_ماغار_من_غیری_واتکلمه وکثر ماحبتک أمک یدلوع وکثر ماشفت رسمک صرت اشمک ع الغیمه کتبت احروفک الیوم من أسمک تغاروتختفی النجمه ع شاطئ البحر ودعتک أمواج وع سفح الجبل اتکونت قمه ولجل طولک نثرت ...

۱۷ بهمن 1396
4K
آنه ذآک الگآعد متآنیله صدفه تلمه بیک .. آنه ذآک الشآف کومه وجوه حلوه وگلبه مآرف بس علیک ..!!

آنه ذآک الگآعد متآنیله صدفه تلمه بیک .. آنه ذآک الشآف کومه وجوه حلوه وگلبه مآرف بس علیک ..!!

۱۶ بهمن 1396
6K
شمّام ظلمه إمحبّتی ودّیلی من خدّک ضوه مقفوله نیّات العشگ وإنته شبابیچ وهوه ومسدوده بیبان العشگ وإنته مفاتیح وضوه مهجوره بیبان العشگ طفّینی ما بیّه أحترگ کل الجروح تلایمت بس جرحی ضل بلا دوه وإگلوبنه ...

شمّام ظلمه إمحبّتی ودّیلی من خدّک ضوه مقفوله نیّات العشگ وإنته شبابیچ وهوه ومسدوده بیبان العشگ وإنته مفاتیح وضوه مهجوره بیبان العشگ طفّینی ما بیّه أحترگ کل الجروح تلایمت بس جرحی ضل بلا دوه وإگلوبنه من أول عشگ شبّن سوه

۱۴ بهمن 1396
4K
عطشتک سالفة حیطان کون الصده إیهم روحه ولگیتک بین عید وعید وانه اعیونی مرجوحه غبش بیک الضوه ابکیفه تخرب سهرة الناطور لو سألوه عن طیفه

عطشتک سالفة حیطان کون الصده إیهم روحه ولگیتک بین عید وعید وانه اعیونی مرجوحه غبش بیک الضوه ابکیفه تخرب سهرة الناطور لو سألوه عن طیفه

۱۴ بهمن 1396
4K
تعال .. الظلمه تشرب شوف حوبة کل شمع عثره تعال .. المای من یغتاض یبهت لونها الشجره تعـال و گدر أعـیونی یـ کحله .. الطیف ما یـنذم انـه ادری بحچی القمصان چذبه دم

تعال .. الظلمه تشرب شوف حوبة کل شمع عثره تعال .. المای من یغتاض یبهت لونها الشجره تعـال و گدر أعـیونی یـ کحله .. الطیف ما یـنذم انـه ادری بحچی القمصان چذبه دم

۱۴ بهمن 1396
4K
شمّام ظلمه إمحبّتی ودّیلی من خدّک ضوه مقفوله نیّات العشگ وإنته شبابیچ وهوه ومسدوده بیبان العشگ وإنته مفاتیح وضوه مهجوره بیبان العشگ طفّینی ما بیّه أحترگ کل الجروح تلایمت بس جرحی ضل بلا دوه وإگلوبنه ...

شمّام ظلمه إمحبّتی ودّیلی من خدّک ضوه مقفوله نیّات العشگ وإنته شبابیچ وهوه ومسدوده بیبان العشگ وإنته مفاتیح وضوه مهجوره بیبان العشگ طفّینی ما بیّه أحترگ کل الجروح تلایمت بس جرحی ضل بلا دوه وإگلوبنه من أول عشگ شبّن سوه

۱۰ بهمن 1396
4K
شکد مشتاکلک یاراحة البال بداعة حوبتک ﻻ تکطع ویای مو کلمن عطش مای الله یروی عطشت الشوفتک ماراید المای

شکد مشتاکلک یاراحة البال بداعة حوبتک ﻻ تکطع ویای مو کلمن عطش مای الله یروی عطشت الشوفتک ماراید المای

۱۰ بهمن 1396
4K
أحبّکَ بلا نهایِة کقصةِ عشقٍ لن تمُر علیکَ أبداً بعمرٍ لا ینتهیّ وبشعورٍ لا ینطفئ وبقلبٍ لا یطمئنُ إلا فی حالةِ قربک أحبّک کأغنیةٌ یستحیلُ أن ینساها قلبُکَ.

أحبّکَ بلا نهایِة کقصةِ عشقٍ لن تمُر علیکَ أبداً بعمرٍ لا ینتهیّ وبشعورٍ لا ینطفئ وبقلبٍ لا یطمئنُ إلا فی حالةِ قربک أحبّک کأغنیةٌ یستحیلُ أن ینساها قلبُکَ.

۹ بهمن 1396
5K
ﻣﻮ ﺷﺮط اﻟﺘﺤﺒﻪ ﺗﺒﻮﺳﻪ ﺑﺸﻔﺎه وﻻ ﺷﺮط اﻟﻴﺤﺒﻚ ﻳﻤﻚ ﻳﻨﺎم اﻛﻮ ﻧﺎﺳﻴﻚ واﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ وﻳﺎه واﻛﻮ ﻳﺘﺬﻛﺮک ﻟﻮ ﻣﺮت اﻋﻮام اﻛﻮ ﻣﺜﻠﻲ اﻟﻜﻠﺐ ﻟﺠﻔﻮﻓﻚ اﻧﻄﺎه واﻛﻮ ﻣﺜﻠﻚ ﻳﻄﻨﺶ ﻣﺜﻞ اﻻﺻﻨﺎم اﻛﻮ ﻳﻌﻮﻓﻚ ﺛﻮاﻧﻲ وﺟﻨﻬﻦ ﺳﻨﻴﻦ ...

ﻣﻮ ﺷﺮط اﻟﺘﺤﺒﻪ ﺗﺒﻮﺳﻪ ﺑﺸﻔﺎه وﻻ ﺷﺮط اﻟﻴﺤﺒﻚ ﻳﻤﻚ ﻳﻨﺎم اﻛﻮ ﻧﺎﺳﻴﻚ واﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ وﻳﺎه واﻛﻮ ﻳﺘﺬﻛﺮک ﻟﻮ ﻣﺮت اﻋﻮام اﻛﻮ ﻣﺜﻠﻲ اﻟﻜﻠﺐ ﻟﺠﻔﻮﻓﻚ اﻧﻄﺎه واﻛﻮ ﻣﺜﻠﻚ ﻳﻄﻨﺶ ﻣﺜﻞ اﻻﺻﻨﺎم اﻛﻮ ﻳﻌﻮﻓﻚ ﺛﻮاﻧﻲ وﺟﻨﻬﻦ ﺳﻨﻴﻦ اﻛﻮ ﻳﻌﻮﻓﻚ ﺳﻨﻴﻦ وﺟﻨﻬﻦ اﻳﺎم واﻛﻮ ﻳﻜﺘﺐ اﺣﺒﻚ ﻓﻮک اﻟﺮﻣﺎل واﻛﻮ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﻘﺸﻬﺔ ﺑﻨﺺ اﻟﻌﻀﺎم ...

۸ بهمن 1396
3K
تهت والمستحة بروحی أدور وین ما بیه بگایا إرماد وأتوسد علی جروحی وأفزع چلمة التنگال توگفلی بوجه نوحی وأداری الآه هلبت من عیون الناس أدارینی وألاگینی وحیدة هم وأختل بینی وبینی شنو ذنبی وحرمنی الضیم ...

تهت والمستحة بروحی أدور وین ما بیه بگایا إرماد وأتوسد علی جروحی وأفزع چلمة التنگال توگفلی بوجه نوحی وأداری الآه هلبت من عیون الناس أدارینی وألاگینی وحیدة هم وأختل بینی وبینی شنو ذنبی وحرمنی الضیم عشرینی ؟ شنو ذنبی وحرمنی المسچ والحنة وعلی جروحی یتچینی ؟ أعیش إلمن ؟ وأموت ...

۷ بهمن 1396
4K
مکابل عیونک وسولف وی روحی شلون ماجنت انه اعرفک ونت وجهک شمس مغرب شلون من شفتک شلب ماجنت احدب ولیش ربک عرفانی بکلشی حنضل وانت من عیونی تزلف انه لو صار الحلف بعیونک احلف

مکابل عیونک وسولف وی روحی شلون ماجنت انه اعرفک ونت وجهک شمس مغرب شلون من شفتک شلب ماجنت احدب ولیش ربک عرفانی بکلشی حنضل وانت من عیونی تزلف انه لو صار الحلف بعیونک احلف

۷ بهمن 1396
4K
لاگمر یشبه ضحکتک حتی اغنی ولا ضوة الوادم یبعد الوادم الحلوة شربنی ردت اکلک... لاشعرهم جاس کلبی ولا اغانیهم خذتنی انته بس انته الخذتنی

لاگمر یشبه ضحکتک حتی اغنی ولا ضوة الوادم یبعد الوادم الحلوة شربنی ردت اکلک... لاشعرهم جاس کلبی ولا اغانیهم خذتنی انته بس انته الخذتنی

۵ بهمن 1396
11K