گالو مایجیک وکلت غیره شکد وکتلهم حلات العلک من ینشد وبعد کلبی خشن من هسه راح یصیر معزته تزید کلما یخشن المبرد وأنه أشبه هذاک الیذب صوته بغار لا ردله الصدی ولایقتنع محد بس الحار ...

گالو مایجیک وکلت غیره شکد وکتلهم حلات العلک من ینشد وبعد کلبی خشن من هسه راح یصیر معزته تزید کلما یخشن المبرد وأنه أشبه هذاک الیذب صوته بغار لا ردله الصدی ولایقتنع محد بس الحار حار شما یکض حالوب بس باب السجن من ینفتح یبرد

۱۵ ساعت پیش
3K
أحبک واعشکک واقبل حجی الناس ومیهمنی الحجو عنی وحجو عنک لانک مختلف مو مثل یاهو الجان لان ماکو بجمالک ماکو اعز منک ولان میصیر احبک مثل غیرک لا وانته تحبنی مثلی های… . فنک انته ...

أحبک واعشکک واقبل حجی الناس ومیهمنی الحجو عنی وحجو عنک لانک مختلف مو مثل یاهو الجان لان ماکو بجمالک ماکو اعز منک ولان میصیر احبک مثل غیرک لا وانته تحبنی مثلی های… . فنک انته ربک خالقک فد شی غریب حب وعاطفه مثل الملک جنک احبک ای احبک ای اموت ...

۱۵ ساعت پیش
2K
خیال الشوک واضــح مـــن العیـــــون وتره الاحساس متــلـزمه المسافـات مــرات الیحــب یکتـــم بالانــــــفاس تــــکدر عالــنفس تقــره العـــلامـات الیـــرید الــشمس یوصـلها مـعـــلوم ... بس یـلغی المسافه ویلغی هیـهات ... تــعلمــنــه الحـــزن نــقرا بـــالعیـون بــس فــرحة کلــب ...

خیال الشوک واضــح مـــن العیـــــون وتره الاحساس متــلـزمه المسافـات مــرات الیحــب یکتـــم بالانــــــفاس تــــکدر عالــنفس تقــره العـــلامـات الیـــرید الــشمس یوصـلها مـعـــلوم ... بس یـلغی المسافه ویلغی هیـهات ... تــعلمــنــه الحـــزن نــقرا بـــالعیـون بــس فــرحة کلــب نــقراها بــالذات الشجره اغصـان بــیها وکومــة اوراق اذا یــموت الجــذر تــحسبهن امـوات کـذلک بــالمحبه ابــیـــن ...

۱۵ ساعت پیش
2K
اشکد مشتاک اضمک للکلب ساعات واشم عطـــر الأمان بروحــک الترفه حتــی أکعـد عمـر بعیونک الحلوات ومـن لمست حنانک عمر ثانی اغفه یل حتی من اشوفک هم أرد اشتاک ولوشوفــک عمـر ماتبـرد اللهفـه.💖

اشکد مشتاک اضمک للکلب ساعات واشم عطـــر الأمان بروحــک الترفه حتــی أکعـد عمـر بعیونک الحلوات ومـن لمست حنانک عمر ثانی اغفه یل حتی من اشوفک هم أرد اشتاک ولوشوفــک عمـر ماتبـرد اللهفـه.💖

۱۵ ساعت پیش
2K
مردها دوستت دارم نمیگویند؛ عوضش صدایت خش دار که باشد به ساعت نرسیده با یک کیسه پر از ویتامین ث جلوی خانه اتان هستند... مردها دوستت دارم نمیگویند؛ ولی حواسشان به تار موی افتاده توی ...

مردها دوستت دارم نمیگویند؛ عوضش صدایت خش دار که باشد به ساعت نرسیده با یک کیسه پر از ویتامین ث جلوی خانه اتان هستند... مردها دوستت دارم نمیگویند؛ ولی حواسشان به تار موی افتاده توی صورتت که چشمانت را اذیت میکند هست... مردها دوستت دارم نمیگویند؛ ولی تاریخ تولد خودشان ...

۱ هفته پیش
2K
آغوش تو سرکوبِ هیاهویِ جهان است...! #فرشاد_کولیوند

آغوش تو سرکوبِ هیاهویِ جهان است...! #فرشاد_کولیوند

۱ هفته پیش
4K
جانِ دل مگر میشود تو باشی دستانت در دستانم قفل باشد آرزویی دیگر داشته باشم؟! #سونا_محمدی

جانِ دل مگر میشود تو باشی دستانت در دستانم قفل باشد آرزویی دیگر داشته باشم؟! #سونا_محمدی

۱ هفته پیش
4K
دلم میگیرد، وقتی دستهایم را رویِ صورتم میکشم و بویِ تورا میدهند هنوز...! #ابراهیمی_آذر

دلم میگیرد، وقتی دستهایم را رویِ صورتم میکشم و بویِ تورا میدهند هنوز...! #ابراهیمی_آذر

۱ هفته پیش
4K
زندگی همیشه عالی و کامل نیست اما همیشه همانی است که تو میسازی پس آن را به یاد ماندنی بساز و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد

زندگی همیشه عالی و کامل نیست اما همیشه همانی است که تو میسازی پس آن را به یاد ماندنی بساز و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد

۱ هفته پیش
4K
میدونی دلبر... هیچوقت تکرارِ چیزایی که از ته دلم دوسشون داشتم باعث نشدِ دلمُ بزنن و کنآر بزارمشون... مثِ هزار بآر گوش دادنِ یک موسیقی... مثِ هزار بآر نه نگفتن به تو که بزرگ ترین ...

میدونی دلبر... هیچوقت تکرارِ چیزایی که از ته دلم دوسشون داشتم باعث نشدِ دلمُ بزنن و کنآر بزارمشون... مثِ هزار بآر گوش دادنِ یک موسیقی... مثِ هزار بآر نه نگفتن به تو که بزرگ ترین اشتباهِ شیرینِ زندگیِ منی! مثِ هزآر بار به قولم عمل نکردنُ فکر کردن بهت، مثِ ...

۱ هفته پیش
4K
ما دُخترا عادَت داریم حِرص در بیاریم... مخصوصاً وقتی میبینیم کسی خاطرخواهِمون شده! وقتی ببینیم اون خاطرخواه، روی فلان آدمِ اطرافمون حسّاسه بیشتر حرص درمیاریم... شُما پسرا چه میدونید وقتی اسمی که شما روش حسّاسید ...

ما دُخترا عادَت داریم حِرص در بیاریم... مخصوصاً وقتی میبینیم کسی خاطرخواهِمون شده! وقتی ببینیم اون خاطرخواه، روی فلان آدمِ اطرافمون حسّاسه بیشتر حرص درمیاریم... شُما پسرا چه میدونید وقتی اسمی که شما روش حسّاسید رو میبریم و شُما چَپ‌چَپ نگاه میکنین چه حالِ خوشی داره؟! جذّاب‌تر از ظاهرِ هَر ...

۱ هفته پیش
3K
I don't fight for seizing you! I wont surrender you till you'll be mine! Love is about belonging , not possessing! ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ‌ﺟﻨﮕﻢ! ﺍﺣﺎﻃﻪ‌ﺍﺕ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ! ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ!

I don't fight for seizing you! I wont surrender you till you'll be mine! Love is about belonging , not possessing! ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ‌ﺟﻨﮕﻢ! ﺍﺣﺎﻃﻪ‌ﺍﺕ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ! ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ!

۲ هفته پیش
4K
خوش نشستی به دلم عطرِ گرانقیمتِ عشق بر تو وُ صبح دل انگیز ِ چو الماس سلام...! #عبدالرحیم_نوروزی

خوش نشستی به دلم عطرِ گرانقیمتِ عشق بر تو وُ صبح دل انگیز ِ چو الماس سلام...! #عبدالرحیم_نوروزی

۲ هفته پیش
4K
دِلم ز هَرچه به غیر از تو بود خالی ماند در این سَرا تو بِمان ای که ماندگار تویی...! #سیمین_بهبهانی

دِلم ز هَرچه به غیر از تو بود خالی ماند در این سَرا تو بِمان ای که ماندگار تویی...! #سیمین_بهبهانی

۲ هفته پیش
10K
شانه به شانه؛ دست بر دست قدم را که بَر میدارم دیگر رویِ زمین نمیگذارم؛ دستم را رها کنی به سماء میروم؛ کنارِ تو قدم زدن حسِ پرواز میدهد... #امیر_اصغری

شانه به شانه؛ دست بر دست قدم را که بَر میدارم دیگر رویِ زمین نمیگذارم؛ دستم را رها کنی به سماء میروم؛ کنارِ تو قدم زدن حسِ پرواز میدهد... #امیر_اصغری

۲ هفته پیش
9K
خوشبختی لَم داده بر رویِ منحنیِ کوچکِ لبخندت ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌ ‌

خوشبختی لَم داده بر رویِ منحنیِ کوچکِ لبخندت ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌ ‌

۲ هفته پیش
4K
الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم ‌ ‎‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌ ‌‌‎‏

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم ‌ ‎‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌ ‌‌‎‏

۲ هفته پیش
6K
خویی به جهان خوبتر از خوی تو نیست دل نیست که او معتکف کوی تو نیست موی سر چیست جمله سرهای جهان چون مینگرم فدای یک موی تو نیست ‌

خویی به جهان خوبتر از خوی تو نیست دل نیست که او معتکف کوی تو نیست موی سر چیست جمله سرهای جهان چون مینگرم فدای یک موی تو نیست ‌

۲ هفته پیش
5K
دُچار یعنی ، دو چشم داری ... اما حواست ، چهار چشمی پیِ کسی ست..!

دُچار یعنی ، دو چشم داری ... اما حواست ، چهار چشمی پیِ کسی ست..!

۲ هفته پیش
4K
به صـد جـان میخـرمـ گـردی کـه خـیـزد از سـر راهـت🌸 ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎

به صـد جـان میخـرمـ گـردی کـه خـیـزد از سـر راهـت🌸 ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎

۲ هفته پیش
6K