°~کـوـهـِ غَـمــ~°

Mah.7776

روز ها از پی هم میگذرند و ما
غم گین تر از دیروزیم
حال ما کی میخواهد خوب شود
خدا میداند

۱۳ ساعت پیش
3K
بهش فش میدم:(:

بهش فش میدم:(:

۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
6K
خیلی ارومممممممماااااا

خیلی ارومممممممماااااا

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
💜حضرته پیتزا💜 💜💜عشق جان💜💜 💞💞😻💞💞

💜حضرته پیتزا💜 💜💜عشق جان💜💜 💞💞😻💞💞

۱ روز پیش
8K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
هر شبو تعناس:(:

هر شبو تعناس:(:

۲ روز پیش
2K