دوس داشتن کسی که شمارو دوس نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر اسیب می بینی

دوس داشتن کسی که شمارو دوس نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر اسیب می بینی

۲۷ اردیبهشت 1398
7