وصیت درس خوندن ماها:/

وصیت درس خوندن ماها:/

۲ هفته پیش
5K
tipeman:/🎈

tipeman:/🎈

۱ هفته پیش
3K
😂😐

😂😐

۱ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
3K
آنه! تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده‌های مه آلود اندوه پنهان بود. با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم کودکیت از تنهایی معصومانه دستهایت. آیا میدانی که در هجوم درد‌ها ...

آنه! تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده‌های مه آلود اندوه پنهان بود. با من بگو از لحظه لحظه‌های مبهم کودکیت از تنهایی معصومانه دستهایت. آیا میدانی که در هجوم درد‌ها و غم‌هایت و در گیر و دار ملال آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره ...

۳ تیر 1398
540
۹ شهریور 1398
353
۹ شهریور 1398
354
وقتی یک در خوشبختی بسته می‌شود، در دیگری به رویتان باز می‌شود، اما معمولاً ما آنقدر به آن در بسته چشم می‌دوزیم که در جدیدی که باز شده است را نمی‌بینیم.🌷 🍃

وقتی یک در خوشبختی بسته می‌شود، در دیگری به رویتان باز می‌شود، اما معمولاً ما آنقدر به آن در بسته چشم می‌دوزیم که در جدیدی که باز شده است را نمی‌بینیم.🌷 🍃

۱۱ شهریور 1398
383
۹ شهریور 1398
405
وقتی دنبال اثبات کردن خودت برای دیگران هستی،🍃 کوچکتر و حقیرتر میشوی،🍃 ولی وقتی که دنبال اثبات خود برای خودت هستی،🍃 کمترین اتفاقی که می افتد تغییر کردن است.🍃 و بزرگترین اتفاقش تحول درونی توست.🍃 ...

وقتی دنبال اثبات کردن خودت برای دیگران هستی،🍃 کوچکتر و حقیرتر میشوی،🍃 ولی وقتی که دنبال اثبات خود برای خودت هستی،🍃 کمترین اتفاقی که می افتد تغییر کردن است.🍃 و بزرگترین اتفاقش تحول درونی توست.🍃 هر چه که بود گذشت،🍃 از نو شروع کن،🍃 و خودت را برای خودت اثبات ...

۱۱ شهریور 1398
419
انرژی_مثبت😍 زندگی بافتن یک قالی است نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی نقشه را اوست که تعیین کرده است تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین !!! نکند آخر ...

انرژی_مثبت😍 زندگی بافتن یک قالی است نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی نقشه را اوست که تعیین کرده است تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین !!! نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرند..

۱۱ شهریور 1398
426