Mahdihaha


بزن رواین۰۰۰
Mylife:Fatemeh(Dorsa)
Mysinger:Miladrastad
Name:mahdi(mehdi)
age:17
city:bojnurd
بازیکن تیم ملی فوتبال(نوجوانان)

قلبم خیلی درد میکنه راهی برای بیرون اومدنت نیست :)#F.M

قلبم خیلی درد میکنه راهی برای بیرون اومدنت نیست :)#F.M

۲ تیر 1396
6K
ببخشیدیکم تارافتادصورتم Me #F.M

ببخشیدیکم تارافتادصورتم Me #F.M

۳۱ خرداد 1396
5K
خدایا مرسی عشقموافریدی#F.M

خدایا مرسی عشقموافریدی#F.M

۲۹ خرداد 1396
6K
اگـهـ بـتـونـمـمـ نـمـیـتـونـمـ #F.M

اگـهـ بـتـونـمـمـ نـمـیـتـونـمـ #F.M

۲۶ خرداد 1396
5K
عشق بی تو معنایی ندارد خانمی. #F.M

عشق بی تو معنایی ندارد خانمی. #F.M

۲۵ خرداد 1396
5K
مرد بودن به محکم بودن بازو وسینه نیست به سفت بودن دکمه شلوارته ک واسه هر هرزه ای باز نشه

مرد بودن به محکم بودن بازو وسینه نیست به سفت بودن دکمه شلوارته ک واسه هر هرزه ای باز نشه

۲۴ خرداد 1396
4K
بعضی وقتا حالم از خودم بهم میخوره میدونی چرا چون باهام قهرمیکنه

بعضی وقتا حالم از خودم بهم میخوره میدونی چرا چون باهام قهرمیکنه

۲۴ خرداد 1396
5K
عصاب تخمی هوای خودزنی باتیغ زد ب سرم تیغش کند بود

عصاب تخمی هوای خودزنی باتیغ زد ب سرم تیغش کند بود

۲۰ خرداد 1396
6K
۱۸ خرداد 1396
6K
برام دعاکنید لدفا:)

برام دعاکنید لدفا:)

۱۸ خرداد 1396
5K
۱۶ خرداد 1396
6K
۱۰ خرداد 1396
5K
@sweetgirl_eunjung این پیج فالوشه لدفا

@sweetgirl_eunjung این پیج فالوشه لدفا

۹ خرداد 1396
5K
۸ خرداد 1396
6K
نمیخوام وقتی اومدم این صحنه رو ببینم

نمیخوام وقتی اومدم این صحنه رو ببینم

۸ خرداد 1396
5K
۶ خرداد 1396
5K
۶ خرداد 1396
7K
۴ خرداد 1396
5K
۴ خرداد 1396
6K
۲ خرداد 1396
7K