ابریم و در هوای تو باران گرفته ایم_نام حسین (ع) آمد و ما جان گرفته ایم #ایام_سوگواری_محرم_الحرام_تسلیت_باد

ابریم و در هوای تو باران گرفته ایم_نام حسین (ع) آمد و ما جان گرفته ایم #ایام_سوگواری_محرم_الحرام_تسلیت_باد

۱۳ ساعت پیش
3K
#فقرا

#فقرا

۱ روز پیش
9K
#خود_کفایی

#خود_کفایی

۳ روز پیش
3K
#اسرائیل#کردستان_عراق

#اسرائیل#کردستان_عراق

۳ روز پیش
2K
#فقرا#وهابیت#بهائیت

#فقرا#وهابیت#بهائیت

۳ روز پیش
6K
#پیامبر_رحمت

#پیامبر_رحمت

۳ روز پیش
5K
#هیتلر #فلسطین #یهود

#هیتلر #فلسطین #یهود

۵ روز پیش
4K
#کلام_ناب

#کلام_ناب

۵ روز پیش
6K
#خدا

#خدا

۵ روز پیش
4K
#محرم

#محرم

۵ روز پیش
6K
#اخلاق

#اخلاق

۵ روز پیش
3K
#امیر_المومنین

#امیر_المومنین

۷ روز پیش
2K
#پنج_تن_آل_عبا

#پنج_تن_آل_عبا

۷ روز پیش
2K
#نماز #شاه_کلید

#نماز #شاه_کلید

۷ روز پیش
4K
#عقب_افتادگی #حقوق_زنان

#عقب_افتادگی #حقوق_زنان

۱ هفته پیش
12K
#احترام_به_پدر_و_مادر

#احترام_به_پدر_و_مادر

۱ هفته پیش
2K
#پروفسور_حسابی

#پروفسور_حسابی

۱ هفته پیش
1K
#کلام_ناب

#کلام_ناب

۱ هفته پیش
4K
#نسل_کشی

#نسل_کشی

۱ هفته پیش
5K
#نسل_کشی

#نسل_کشی

۱ هفته پیش
4K