سعی کن انقدر کامل باشی ک بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،گرفتن خودت از آنها باشد..

سعی کن انقدر کامل باشی ک بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،گرفتن خودت از آنها باشد..

۱۱ مرداد 1397
4K
تو زندگیت هر کاری که میخوای بکنی رو بکن اگه یه عده گفتن نمیتونی، اونارم بکن.

تو زندگیت هر کاری که میخوای بکنی رو بکن اگه یه عده گفتن نمیتونی، اونارم بکن.

۱۴ تیر 1397
6K
-بله +سلام -بگو کارتو +افتادم یهو یاد تو -خب بقیش +خوبی -بدنیستم +میشه ببینمت -ن دنبال شر نیستم +ببین شوخی نکن -خیلیم جدی گفتم +یه لحظه گوش کن -اینا همش حرفه مفته +اخه صبر کن ...

-بله +سلام -بگو کارتو +افتادم یهو یاد تو -خب بقیش +خوبی -بدنیستم +میشه ببینمت -ن دنبال شر نیستم +ببین شوخی نکن -خیلیم جدی گفتم +یه لحظه گوش کن -اینا همش حرفه مفته +اخه صبر کن ن -مگه خودت صبر کردی؟ یادته چجوری گوشیو روم قطع کردی؟ #ali_baba

۲۴ خرداد 1397
4K
فدات شم عشق بابایی🌙🌹❤❤

فدات شم عشق بابایی🌙🌹❤❤

۲۲ خرداد 1397
6K
همه چی زیادی واقعی شده

همه چی زیادی واقعی شده

۱۲ خرداد 1397
4K
۱ خرداد 1397
6K
همیشه دلیل ماندن عاشق بودن نیس خیلیا رفتن تا ثابت کنن عاشقند بسلامتی همه اونا🍷

همیشه دلیل ماندن عاشق بودن نیس خیلیا رفتن تا ثابت کنن عاشقند بسلامتی همه اونا🍷

۱۷ اردیبهشت 1397
6K
جاده های صاف راننده های ماهر نمی سازن.

جاده های صاف راننده های ماهر نمی سازن.

۱۱ اردیبهشت 1397
9K
و چیزی از خودت بساز که نشکند:)

و چیزی از خودت بساز که نشکند:)

۳۰ فروردین 1397
5K
می خوام برم:))) #لاتاری

می خوام برم:))) #لاتاری

۲۵ فروردین 1397
5K
هِیکَلا شُده سیکس پَک مَغزا عَ دَم جُلبَک😹🍃

هِیکَلا شُده سیکس پَک مَغزا عَ دَم جُلبَک😹🍃

۲۳ فروردین 1397
6K
مهم نیص پشتم چی میگی مهم اینه جلوم جف خایه هات کیپه

مهم نیص پشتم چی میگی مهم اینه جلوم جف خایه هات کیپه

۲۳ فروردین 1397
5K
+ ‏چه نسبتی باهاش داری؟ - میرینه تو تصوراتم

+ ‏چه نسبتی باهاش داری؟ - میرینه تو تصوراتم

۱۹ فروردین 1397
6K
حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغایِ شَهر اَرزِش نَدارَن👌🏿💫🔐

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغایِ شَهر اَرزِش نَدارَن👌🏿💫🔐

۱۷ فروردین 1397
135K
رَفتیمُ و داغِ ما به دِلِ هیچکَس نَماند ...

رَفتیمُ و داغِ ما به دِلِ هیچکَس نَماند ...

۱۴ فروردین 1397
5K
اگر روزی میان ماندن و رفتن به شک افتادی حتما برو... چون نباید کار به جایی میرسید که به ماندنت شک کنی!

اگر روزی میان ماندن و رفتن به شک افتادی حتما برو... چون نباید کار به جایی میرسید که به ماندنت شک کنی!

۱۴ فروردین 1397
7K