دُخـے جون اِینو بِدون زنِدگـے مِث مَپ واره⚔ هَرلحَظہ فَاز جَنگو داشتِہ باَش مِث خُمپاره🔫🗡 باَ هَر اِشاره اے پا نَده ڪِہ پَرده تو نڪُنن پاره✂️🚫 tikekoloft💦

دُخـے جون اِینو بِدون زنِدگـے مِث مَپ واره⚔ هَرلحَظہ فَاز جَنگو داشتِہ باَش مِث خُمپاره🔫🗡 باَ هَر اِشاره اے پا نَده ڪِہ پَرده تو نڪُنن پاره✂️🚫 tikekoloft💦

۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
کون لق بدخواهامون عجقم

کون لق بدخواهامون عجقم

۱۵ ساعت پیش
2K
جـــــــــــــــــــــــــــــــییغ حــــــــنانه اشتــــــــــی میکـــــــــند جــــــییغ دست کل شووت اصـــــــــــن من غــــــــــش، حنی بگیرمنو دلم بغل میخواد 😍😍😍😍😍😍😍

جـــــــــــــــــــــــــــــــییغ حــــــــنانه اشتــــــــــی میکـــــــــند جــــــییغ دست کل شووت اصـــــــــــن من غــــــــــش، حنی بگیرمنو دلم بغل میخواد 😍😍😍😍😍😍😍

۲ روز پیش
6K
چقدر خوبه❤️ یک نفر باشد☝️ آدم را همانطوری که هست🗣 دوست بدارد...💕 قدش را ، وزنش را ، کارش را👠 حتی دیوانه بازی هایش را...!👻 •• ❤

چقدر خوبه❤️ یک نفر باشد☝️ آدم را همانطوری که هست🗣 دوست بدارد...💕 قدش را ، وزنش را ، کارش را👠 حتی دیوانه بازی هایش را...!👻 •• ❤

۳ روز پیش
8K
موقع عصبانیت ی پسر باید سکوت کرد و موقع عصباینت ی دختر باید باهاش حرف زد … ☜♡قلبْ کاغـذے♡☞

موقع عصبانیت ی پسر باید سکوت کرد و موقع عصباینت ی دختر باید باهاش حرف زد … ☜♡قلبْ کاغـذے♡☞

۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
2K
ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقــــــت … تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ، بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . .

ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقــــــت … تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ، بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . .

۳ روز پیش
6K
تا باران نباشد، رنگین کمانے نیست تا تلخے نباشد، شیرینے نیست تا غمے نباشد، لبخندے نیست تا مشکلات نباشند، آسایشے وجود نخواهد داشت... پس همیشہ بہ خاطر داشتہ باش هدف این نیست کہ هرگز اندوهگین ...

تا باران نباشد، رنگین کمانے نیست تا تلخے نباشد، شیرینے نیست تا غمے نباشد، لبخندے نیست تا مشکلات نباشند، آسایشے وجود نخواهد داشت... پس همیشہ بہ خاطر داشتہ باش هدف این نیست کہ هرگز اندوهگین نباشے، هرگز مشکلے نداشته باشے، هرگز تلخے را نچشیده باشے... همین دشوارےها هستند کہ از ...

۳ روز پیش
6K
قهر میڪنم که محکم تر دستم را بگیری نه اینکه شونه خالی کنی و بگی هر طور راحتی...❤️✨ برای موندنم

قهر میڪنم که محکم تر دستم را بگیری نه اینکه شونه خالی کنی و بگی هر طور راحتی...❤️✨ برای موندنم "تاییدت" رو میخوام نه تردیدت :)

۳ روز پیش
6K
ایـن هـمـه نــاز مـیـکـنـی...😇 مـن بـه فــدای نــازِ تـــو...💘 سـاز بـزن بـرای مـن...🎼🎶 رقـص کـنـم بـه سـازِ تـو...💃👸💟 #حـامـد_هـمـایـون

ایـن هـمـه نــاز مـیـکـنـی...😇 مـن بـه فــدای نــازِ تـــو...💘 سـاز بـزن بـرای مـن...🎼🎶 رقـص کـنـم بـه سـازِ تـو...💃👸💟 #حـامـد_هـمـایـون

۳ روز پیش
6K
” عشـــــــــــــــــق “ از آن کســانــــــــے ســت که یکـــــدیگـــر را بـــــا هـــَر فاصلــِـه اے دوسـت مــے دارنــــــــــد.

” عشـــــــــــــــــق “ از آن کســانــــــــے ســت که یکـــــدیگـــر را بـــــا هـــَر فاصلــِـه اے دوسـت مــے دارنــــــــــد.

۳ روز پیش
6K
این مطلب رو باید انقدر بخونی تا حفظ بشی 👁‍

این مطلب رو باید انقدر بخونی تا حفظ بشی 👁‍

۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
نوشته هایم را می خوانی… و می گویی: چه زیبا! راستی… دردهای آدم ها زیبایی دارد…؟!؟!

نوشته هایم را می خوانی… و می گویی: چه زیبا! راستی… دردهای آدم ها زیبایی دارد…؟!؟!

۳ روز پیش
5K
شادم ....... مـــهــرابــ ........گوش میدم ناراحتم ..... مـــهـــرابـ .....گوش میدم عصبیم ..... مـهـــرابـ .......گوش میدم دلم گرفته ..... مـهــرابــ ......گوش میدم خوابم میاد.... مـــهـرابـــ .....گوش میدم محرمه ...... مــهـرابـ ......گوش میدم بدون صداش نـــمــیــشـــهــ ❤❤یــهــ ...

شادم ....... مـــهــرابــ ........گوش میدم ناراحتم ..... مـــهـــرابـ .....گوش میدم عصبیم ..... مـهـــرابـ .......گوش میدم دلم گرفته ..... مـهــرابــ ......گوش میدم خوابم میاد.... مـــهـرابـــ .....گوش میدم محرمه ...... مــهـرابـ ......گوش میدم بدون صداش نـــمــیــشـــهــ ❤❤یــهــ مـهــرابـــیــ❤❤

۳ روز پیش
5K
می خواهم فراموشت کنم . جرات اش را دارم

می خواهم فراموشت کنم . جرات اش را دارم "قدرت" اش را ...، نـــه :) بدون مخاطب...

۳ روز پیش
5K