||همزادِع مََمََــدجَوآادم||

Mana-pikshen

زندگی مثه سیگارمیمونه،روشن که شد،بکشی یآنکشی تآتهش میسوزع mamad.javad@
#تولدت مبارک مهی

💔

💔

۱ هفته پیش
8K
@mamad.javad دنــــیآمے اصن به من چع که تو #بهترینے مراقب خودتو اون قلب پاکت باش مطمعن باش منتظرت من یکی میمونم تابرگردی اونقدر اذییبت میکنم که بلاکم کنی وییییی داداشییییی قول دادم بهت نرممممممم ولی ...

@mamad.javad دنــــیآمے اصن به من چع که تو #بهترینے مراقب خودتو اون قلب پاکت باش مطمعن باش منتظرت من یکی میمونم تابرگردی اونقدر اذییبت میکنم که بلاکم کنی وییییی داداشییییی قول دادم بهت نرممممممم ولی اینو بدون دلم خیلی برات تنگ میشه حواسممم به بروبچ هس مهی رو هم میکشم ...

۴ هفته پیش
10K
#مهــــــــــــــــــــــــشید ابجــــــی تولدت مبارک شهریورے مهربون و دل پاک خودم عاشقتم که امیدرارم هزارسالهههه شییی روانییی #عشق منــــــــی دوست دارمممممممممم خواهریییی ببخـــــــــشید دیرشد تواکسیژن منی بفهممم .تولدت خیلی مبارک ای لاو یو

#مهــــــــــــــــــــــــشید ابجــــــی تولدت مبارک شهریورے مهربون و دل پاک خودم عاشقتم که امیدرارم هزارسالهههه شییی روانییی #عشق منــــــــی دوست دارمممممممممم خواهریییی ببخـــــــــشید دیرشد تواکسیژن منی بفهممم .تولدت خیلی مبارک ای لاو یو

۴ هفته پیش
11K
۴ هفته پیش
9K
۴ هفته پیش
9K
۴ هفته پیش
9K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K