9 ساعت پیش
4K
9 ساعت پیش
4K
حـــــــــــسم کن از راهی که رفتی

حـــــــــــسم کن از راهی که رفتی

9 ساعت پیش
4K
هــے ڣــڸإݧــے،ݦـیـدۅݧــے؟؟ مـیـگـنـ رسـمـ زنـدگـیــے ایـنـجـوریـهــ... مــیـانــ،مـیـمـونـنــ، قـلـبــو خـورد مـــے کـنــنـ، عـشـقـ و شـوتـ مـــے کـنــنـ، دلـتـنـگـے و اوتـ مـــےکـنــنـ، چـشـمـا رو تـر مـــے کـنــنـ، دنـیـاے آدمـو دور مـــے زنـنــ، بــعــد مـــے گــنـــ بـرگــرد... راســتـی ...

هــے ڣــڸإݧــے،ݦـیـدۅݧــے؟؟ مـیـگـنـ رسـمـ زنـدگـیــے ایـنـجـوریـهــ... مــیـانــ،مـیـمـونـنــ، قـلـبــو خـورد مـــے کـنــنـ، عـشـقـ و شـوتـ مـــے کـنــنـ، دلـتـنـگـے و اوتـ مـــےکـنــنـ، چـشـمـا رو تـر مـــے کـنــنـ، دنـیـاے آدمـو دور مـــے زنـنــ، بــعــد مـــے گــنـــ بـرگــرد... راســتـی نـگـفـتــے...رســمـ تـوهـمـ ایـنـهـ ؟؟؟؟

9 ساعت پیش
4K
9 ساعت پیش
4K
-چِتِه؟ +حآلَمـ بَدِهـ -چِرآ؟ +دِلَمـ تَنگِه بَرآشـ -وآ خُبـ بُرو پیشِشـ +آخِه عَذآبَمـ میدِه :( -عِه اینـ کِه دَلیلـ نِمیشه :) آدَمـ هَرکیو دوسـ دآرِه اَذیَتِشـ میکُنِه +هِه اَذییَتِشـ میکُنِه؟؟ -آرِه + وِلِشـ چیـ؟ وِلِشَمـ ...

-چِتِه؟ +حآلَمـ بَدِهـ -چِرآ؟ +دِلَمـ تَنگِه بَرآشـ -وآ خُبـ بُرو پیشِشـ +آخِه عَذآبَمـ میدِه :( -عِه اینـ کِه دَلیلـ نِمیشه :) آدَمـ هَرکیو دوسـ دآرِه اَذیَتِشـ میکُنِه +هِه اَذییَتِشـ میکُنِه؟؟ -آرِه + وِلِشـ چیـ؟ وِلِشَمـ میکُنِه؟؟ :( 💙💙💙💙

1 روز پیش
8K
1 روز پیش
8K
خَرگوشآ بِفَهمَن شُمآ عَکسآ خودِتونو شَبیهِشون میکُنید نآرآحَت میشَنا😑👊🏽

خَرگوشآ بِفَهمَن شُمآ عَکسآ خودِتونو شَبیهِشون میکُنید نآرآحَت میشَنا😑👊🏽

1 روز پیش
8K
1 روز پیش
7K
-چرا مهم نیس برات؟!😺🔪 +میدونی،دوس داشتن دلیلِ خوبی برا تکرارِع یع اشتبا نیس👽🌿

-چرا مهم نیس برات؟!😺🔪 +میدونی،دوس داشتن دلیلِ خوبی برا تکرارِع یع اشتبا نیس👽🌿

1 روز پیش
7K
اون قَدری کعِ مُحَبَت تاوان دارِع اِشتِباه نَداره🦄☄💸🇪🇹

اون قَدری کعِ مُحَبَت تاوان دارِع اِشتِباه نَداره🦄☄💸🇪🇹

1 روز پیش
6K
وقتی سین کرد.جواب نداد درواقع جوابش این بوده که

وقتی سین کرد.جواب نداد درواقع جوابش این بوده که"حست نیس":))💜

1 روز پیش
6K
1 روز پیش
6K
1 روز پیش
6K
پـــــــــــــــــری عشق کی بودی تو

پـــــــــــــــــری عشق کی بودی تو

1 روز پیش
6K
تـۅ بآ پـۅلآت رژ و ریمـل میخـری??💄👙💄 مـن لـوآشـک و شـکلآت؟؟🍫🍫🍬 تـۅ دوســ پـسرتـۅ ب💋ـوس میـکنے بـرآتــ شآرژ بـخـرهــ...📛 مــن اشـآره کـنم بآبآم دنـیآ رو بـرام مـیارهــ...🌏 √تـو گـراس و ویســکے مـیزنے√??...🍻🍻🍷 مــن قـ💊ـرص مـیخورمــ ...

تـۅ بآ پـۅلآت رژ و ریمـل میخـری??💄👙💄 مـن لـوآشـک و شـکلآت؟؟🍫🍫🍬 تـۅ دوســ پـسرتـۅ ب💋ـوس میـکنے بـرآتــ شآرژ بـخـرهــ...📛 مــن اشـآره کـنم بآبآم دنـیآ رو بـرام مـیارهــ...🌏 √تـو گـراس و ویســکے مـیزنے√??...🍻🍻🍷 مــن قـ💊ـرص مـیخورمــ کــ بخـوآبمــ√...💊💊 تــو هـرشـب بغـل یکـے مـیخوآبی√📛🔖💑 ...مـن شـبآ قـآطے خ🐻ـرسآم مــیخــوابم...🐻 تــۅ بـرآے بـیرونـ ...

1 روز پیش
6K
مـــــا قـــــیمتے نبودیمو نـیــسـتـیم داداش یـه مـــــعرفت داریم ڪه نیست تُـــــف بالاشــ

مـــــا قـــــیمتے نبودیمو نـیــسـتـیم داداش یـه مـــــعرفت داریم ڪه نیست تُـــــف بالاشــ

1 روز پیش
5K
درد یعنی الکل های سیگار تا خودِه صبح بیدار:)

درد یعنی الکل های سیگار تا خودِه صبح بیدار:)

1 روز پیش
5K
2 روز پیش
5K
قـــــــــلبم براتوبود پاسش دادی ؟

قـــــــــلبم براتوبود پاسش دادی ؟

2 روز پیش
5K