نوشـِ وجودتانـ ... آنـ هاییـ کهـ

نوشـِ وجودتانـ ... آنـ هاییـ کهـ "#شبـ #بخیر #عشقمـ" میشنونـد ... ما کهـ نگاهـ مانـ بهـ "#آخرینــ #بازدیدشــ" خشکـ ماندهـ استـــ ...!

2 روز پیش
10K
اِیـ کِهـ اَز کُوچِهـ #مَعشُوقِهـ ما میگُذَریـ قِسمَتـِ ما نَشُد اینـ عِشقـ حَلالَتـ باشَد ...!

اِیـ کِهـ اَز کُوچِهـ #مَعشُوقِهـ ما میگُذَریـ قِسمَتـِ ما نَشُد اینـ عِشقـ حَلالَتـ باشَد ...!

4 روز پیش
14K
کاری به کار همدیگر نداشته باشیم... باور کنید تک تک آدم ها زخمی‌اند.... هرکس‌ درد خودش را دارد دغدغه‌ی خودش را دارد مشغله‌ی خودش دارد باور کنید... ذهن‌ها خسته‌اند قلب‌ها زخمی‌اند زبان‌ها بسته‌اند برای دیگران ...

کاری به کار همدیگر نداشته باشیم... باور کنید تک تک آدم ها زخمی‌اند.... هرکس‌ درد خودش را دارد دغدغه‌ی خودش را دارد مشغله‌ی خودش دارد باور کنید... ذهن‌ها خسته‌اند قلب‌ها زخمی‌اند زبان‌ها بسته‌اند برای دیگران آرزو کنیم بهترین‌ها را.... راحتی را.... همه گم شده‌ایم یاری کنیم همدیگر را تا زندگی ...

5 روز پیش
13K
درستـ وقتیـ میـ گوییـ : #فراموششـ #کردمـ ... آهنگیـ پخشـ میـ شود ... کسیـ مثلـ او میـ خنـدد ... یکـ نفر عطریـ میـ زند کهـ بویـ او را میـ دهد ... و همهـ فراموشیـ هایتـ ...

درستـ وقتیـ میـ گوییـ : #فراموششـ #کردمـ ... آهنگیـ پخشـ میـ شود ... کسیـ مثلـ او میـ خنـدد ... یکـ نفر عطریـ میـ زند کهـ بویـ او را میـ دهد ... و همهـ فراموشیـ هایتـ هدر می رود ...!

1 هفته پیش
12K
دعا کردمـ ... بهـ هر چیـ میـخواد برسهـ ... #دیگهـ #ندیدمشـــــ ـ ـ ...! 💔 🚶 ❤👫❤

دعا کردمـ ... بهـ هر چیـ میـخواد برسهـ ... #دیگهـ #ندیدمشـــــ ـ ـ ...! 💔 🚶 ❤👫❤

1 هفته پیش
9K
سلام دوستای خوبم اگه میشه این دوستمونم دنبال کنید بک میده ☺ ممنون ⚘⚘ @asalghafoori1382 @asalghafoori1382 @asalghafoori1382 @asalghafoori1382

سلام دوستای خوبم اگه میشه این دوستمونم دنبال کنید بک میده ☺ ممنون ⚘⚘ @asalghafoori1382 @asalghafoori1382 @asalghafoori1382 @asalghafoori1382

1 هفته پیش
9K
این قانون آدم هاست ... تازمانی که هستی آسوده اند ازبودنت گاهی تنهایت میگذارند گاهی آزارت میدهند ... وگاهی گمان میکنند قرار است این بودن ها همیشگی باشد ... اما زمانے برایشان عزیز میشوے که ...

این قانون آدم هاست ... تازمانی که هستی آسوده اند ازبودنت گاهی تنهایت میگذارند گاهی آزارت میدهند ... وگاهی گمان میکنند قرار است این بودن ها همیشگی باشد ... اما زمانے برایشان عزیز میشوے که دیگرنیستی!!!

2 هفته پیش
9K
#مشکلـ #اینجاستـ ... کهـ ما نهـ برایـ خودمانـ بلکهـ برایـ آدمهایـ اطرافمانـ زندگیـ میکنیمـ !! ☚لباسیـ میپوشیمـ کهـ مردمـ خوششانـ بیاد … ☚عطریـ میزنیمـ کهـ مردمـ لذتـ ببرند … ☚رشتهـ ایـ درسـ میخوانیمـ کهـ کلاسـ ...

#مشکلـ #اینجاستـ ... کهـ ما نهـ برایـ خودمانـ بلکهـ برایـ آدمهایـ اطرافمانـ زندگیـ میکنیمـ !! ☚لباسیـ میپوشیمـ کهـ مردمـ خوششانـ بیاد … ☚عطریـ میزنیمـ کهـ مردمـ لذتـ ببرند … ☚رشتهـ ایـ درسـ میخوانیمـ کهـ کلاسـ داشتهـ باشد … ☚با کسیـ ازدواجـ میکنیمـ کهـ #دهانـِ #مردمـ را ببندیمـ … ☚بچهـ دار ...

2 هفته پیش
8K
کم کم یاد خواهی گرفت ... عشق تکیه کردن نیست و رفاقت هم معنی اطمینان خاطر نیست و یاد می‌گیری که بوسه‌ها قرارداد نیستند کم کم یاد می گیری.. که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند ...

کم کم یاد خواهی گرفت ... عشق تکیه کردن نیست و رفاقت هم معنی اطمینان خاطر نیست و یاد می‌گیری که بوسه‌ها قرارداد نیستند کم کم یاد می گیری.. که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری باید باغ ِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه منتظر ...

2 هفته پیش
8K
منــ ... دلسوزیــ مردمــ شهرمــ را نمیــ خواهمــ ... سهــ دقیقهــ یڪــبار یــادآوریــ ڪردنــ اینڪهــ سیــگار بد استــ را نمیــ خواهمــ ... منــ نمیــ فهممــ بینــ اینــ همهــ دلسوزیــ چــرا آنڪهــ بــاید دلسوزیــ ڪند نمیــ ...

منــ ... دلسوزیــ مردمــ شهرمــ را نمیــ خواهمــ ... سهــ دقیقهــ یڪــبار یــادآوریــ ڪردنــ اینڪهــ سیــگار بد استــ را نمیــ خواهمــ ... منــ نمیــ فهممــ بینــ اینــ همهــ دلسوزیــ چــرا آنڪهــ بــاید دلسوزیــ ڪند نمیــ ڪــند ...؟ چــرا هر ڪهــ را نمیــ خواهیــ ببینیــ چند روز یڪــبار میــ بینیــ ...؟ ...

3 هفته پیش
8K
قِصّّم مِثِ #فَرهاد بود ... اَما هیچ کُجاش #شیرین نَبود ...!

قِصّّم مِثِ #فَرهاد بود ... اَما هیچ کُجاش #شیرین نَبود ...!

۲۵ اردیبهشت 1396
4K
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ: ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ .. ﻧﮕﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ.. ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﯿﺪﺵ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ .. ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ، ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ: ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ .. ﻧﮕﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ.. ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﯿﺪﺵ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ .. ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ، ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﻦ، ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮﮐﻦ ...

۲۳ اردیبهشت 1396
7K
اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه ؛ با آغوش باز ازش استقبال میکنی ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نمیکنی که تهش چی قراره بشه ...

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه ؛ با آغوش باز ازش استقبال میکنی ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نمیکنی که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی میکنی . وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا ...

۲۴ فروردین 1396
13K
پیش چشم همه از خودم یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام

پیش چشم همه از خودم یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام

۱۹ فروردین 1396
5K
دکتر نیستم... اما برایت 10دقیقه راه رفتن،روی جدول کنار خیابان را تجویز میکنم، تا بفهمی عاقل بودن چیز خوبیست، اما دیوانگی قشنگ تر است.. برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم، تا ...

دکتر نیستم... اما برایت 10دقیقه راه رفتن،روی جدول کنار خیابان را تجویز میکنم، تا بفهمی عاقل بودن چیز خوبیست، اما دیوانگی قشنگ تر است.. برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم، تا بفهمی هنوز هم،میشود بی منت محبت کرد.. به ﺗﻮ پیشنهاد میکنم گاهی بلند بخندی،هرکجا که ...

۱۴ فروردین 1396
18K