تلخ اما حقیقت... دروغ بگو تا باورت کنند آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند بی غیرت باش تا آزادی حس کنند خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند کذب بگو تا عاشقت ...

تلخ اما حقیقت... دروغ بگو تا باورت کنند آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند بی غیرت باش تا آزادی حس کنند خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند کذب بگو تا عاشقت شوند هرچه نداری بگو دارم هرچه داری بگو بهترینش را دارم اگه ساده ای ، ...

تنها به من بیاندیش من در رویای تو شعر خواهم گفت شعری درباره چشم‌هایت و دلتنگی...

تنها به من بیاندیش من در رویای تو شعر خواهم گفت شعری درباره چشم‌هایت و دلتنگی...

« تو » باشی ، خرداد پایان بهار نیست ؛ آغاز دوست داشتن است.

« تو » باشی ، خرداد پایان بهار نیست ؛ آغاز دوست داشتن است.

بعد از تو به تمام نبودن‌ها عادت کرده‌ام به تمام رفتن‌های غافلگیر کننده به تمام دروغ‌های شیرین به تمام شب‌های صبح نشدنی راستش را بخواهی من عادت کرده‌ام به این زندگی بدون تو...

بعد از تو به تمام نبودن‌ها عادت کرده‌ام به تمام رفتن‌های غافلگیر کننده به تمام دروغ‌های شیرین به تمام شب‌های صبح نشدنی راستش را بخواهی من عادت کرده‌ام به این زندگی بدون تو...

دوست داشتن شعاری که به درد نمی خورد! با چهار تا حرف و قربان صدقه و عشوه و غمزه که حالت خوب نمی شود دوست داشتن را باید بغل کرد و بوسید باید باشد کسی ...

دوست داشتن شعاری که به درد نمی خورد! با چهار تا حرف و قربان صدقه و عشوه و غمزه که حالت خوب نمی شود دوست داشتن را باید بغل کرد و بوسید باید باشد کسی که وجودت برایش ضروری ترین نیاز دنیا باشد و آغوشش برایت امن ترین امن دنیا ...

متعهد بودن؛ چیزی نیست که همزمان با اسمی که توی شناسنامه ات میرود در درونت هم جا بگیرد... متعهد بودن به قلب آدم ربط دارد؛ که تا نگاهت خواست به کسی بیوفتد قلبت یادآوری کند ...

متعهد بودن؛ چیزی نیست که همزمان با اسمی که توی شناسنامه ات میرود در درونت هم جا بگیرد... متعهد بودن به قلب آدم ربط دارد؛ که تا نگاهت خواست به کسی بیوفتد قلبت یادآوری کند که جایِ کس دیگری را ندارد و پر شده با مناسب ترین گزینه... که تا ...

یه روز خوب میاد ولی وقتی میاد که دیگه ما به شب عادت کردیم... ‌

یه روز خوب میاد ولی وقتی میاد که دیگه ما به شب عادت کردیم... ‌

رو به هر راهی که می روم... رو براه توام... رو به راه سرزمین آغوش تو... رو به راه چشم های تو... من ... حالِ دلم همیشه با تو روبراه است...

رو به هر راهی که می روم... رو براه توام... رو به راه سرزمین آغوش تو... رو به راه چشم های تو... من ... حالِ دلم همیشه با تو روبراه است...

تکلیف

تکلیف "عشقتان" را همان ابتدا روشن کنید افتادن از طبقه ی اول زخمیتان می کند ولی سقوط از طبقه ی دوازدهم حتماً شما را خواهد کشت..

گاهی پر از شعر میشوی ولی کسی را نداری برایش بخوانی تقاصش را چشمهایت می دهد ...

گاهی پر از شعر میشوی ولی کسی را نداری برایش بخوانی تقاصش را چشمهایت می دهد ...

تو را شبیه به خودت دوست دارم شبیه به همان آرامشی که آرام آرام آرام ناآرامم کرد ...

تو را شبیه به خودت دوست دارم شبیه به همان آرامشی که آرام آرام آرام ناآرامم کرد ...

خودمان رو گول نزنیم، همه چیز را گردن سرنوشت نیندازیم تقدیر چیست؟ حکمت چیست؟

خودمان رو گول نزنیم، همه چیز را گردن سرنوشت نیندازیم تقدیر چیست؟ حکمت چیست؟ "او" نخواست "او" وفاداری را نمی دانست "او" راه عاشقی را نمی دانست "او" تعهدی بر قول و قرارمان نداشت "او" وجدانی در وجودش نداشت "او" حس و عاطفه ای نداشت همین .. مگر میشود عاشق ...

این بار حصار کلمات را می‌شکنم و دلم را به قاصدک‌های آواره می‌سپارم. برای از تو گفتن نیازی به کلام نیست. از تو که بگویم اشکی بی‌بهانه از آسمان چشم‌هایم می‌بارد. واژه‌ها در رگ سخنم ...

این بار حصار کلمات را می‌شکنم و دلم را به قاصدک‌های آواره می‌سپارم. برای از تو گفتن نیازی به کلام نیست. از تو که بگویم اشکی بی‌بهانه از آسمان چشم‌هایم می‌بارد. واژه‌ها در رگ سخنم می‌جوشد و جملات در نوک قلم به رقص در می‌آیند و می‌نگارد، می‌نویسد از غم ...