یع جوری مینویسید پرنسس بابام انگار ما دایناسور ننمونیم:/ #MeHrwaD

یع جوری مینویسید پرنسس بابام انگار ما دایناسور ننمونیم:/ #MeHrwaD

۴ ساعت پیش
701
-ن حوصله عادمای جدید هس! ن توان تحمل عادمای قدیم:] #MeHrwaD

-ن حوصله عادمای جدید هس! ن توان تحمل عادمای قدیم:] #MeHrwaD

۶ روز پیش
2K
_از صِفر هم شروع کنم بازَم عَ همتون سرم:/ ! #MeHrawD

_از صِفر هم شروع کنم بازَم عَ همتون سرم:/ ! #MeHrawD

۶ روز پیش
2K
•[دیگِه قَرآر نَشُد مَن عآدَمِت کُنم کِه وآسِه خُودَم شآخ شئ دِلآوَر:/ #Mehrwad

•[دیگِه قَرآر نَشُد مَن عآدَمِت کُنم کِه وآسِه خُودَم شآخ شئ دِلآوَر:/ #Mehrwad

۱ هفته پیش
3K
من دیگه نیازی به آدمای جدید ندارم! اونایی که دور منن هرروز یه آدم دیگه میشن.

من دیگه نیازی به آدمای جدید ندارم! اونایی که دور منن هرروز یه آدم دیگه میشن.

۳ هفته پیش
6K
-برای برگشت به ی آدم نرمال دیره..:))

-برای برگشت به ی آدم نرمال دیره..:))

۳ هفته پیش
4K
• لعنَت به لحظِه هایی ک فقط یِه گیف ازشون مونده تو ذِهنت!

• لعنَت به لحظِه هایی ک فقط یِه گیف ازشون مونده تو ذِهنت!

۲۹ اردیبهشت 1398
6K