حالشو خریدارم 😐😂😂 #گیف #gif

حالشو خریدارم 😐😂😂 #گیف #gif

۱ هفته پیش
286
جوری که بعضیا قرنطینه هستن... بابا بشین تو خونت دیگه اه مرسی 😑🤨 #گیف #gif

جوری که بعضیا قرنطینه هستن... بابا بشین تو خونت دیگه اه مرسی 😑🤨 #گیف #gif

۱ هفته پیش
9K
۱۴ دی 1398
4K
#ایده‌ های کودکانه برای ساخت #کاردستی با #چوب_بستنی و #کاموا #خلاقیت

#ایده‌ های کودکانه برای ساخت #کاردستی با #چوب_بستنی و #کاموا #خلاقیت

۱۷ بهمن 1398
7K
🔶 حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟

🔶 حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟

۱۵ بهمن 1398
6K
#بخون 😌 ایا میدانید آرسنال و چلسی اولین تیم هایی بودند که پیراهن شماره دار پوشیدند.

#بخون 😌 ایا میدانید آرسنال و چلسی اولین تیم هایی بودند که پیراهن شماره دار پوشیدند.

۲ بهمن 1398
5K
۹ دی 1398
8K
👊کله خره یعنی ما 👊یعنی جنگی 😠

👊کله خره یعنی ما 👊یعنی جنگی 😠

۲۶ آذر 1398
5K
زیبا😍

زیبا😍

۱۸ فروردین 1398
921
☺

۹ مهر 1398
871
🌸هزار آرزوی بشر درمقابلِ یڪ تقدیرالهی محڪوم بہ فناست🌹👌

🌸هزار آرزوی بشر درمقابلِ یڪ تقدیرالهی محڪوم بہ فناست🌹👌

۹ مهر 1398
898
بهمن😍🌹

بهمن😍🌹

۱ آذر 1398
876
😇😍

😇😍

۱ آذر 1398
869
لَباتـــ مَزه نیکوتین میداد مَنم مُعتادش شُدم♥️✨👄  Aram

لَباتـــ مَزه نیکوتین میداد مَنم مُعتادش شُدم♥️✨👄  Aram

۲۸ تیر 1398
2K
دصتات عشگ منن😍

دصتات عشگ منن😍

۲۸ تیر 1398
1K
-ʟᴏᴠᴇ ɪs ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴅᴜʀɪɴɢ ᴛʜᴇ sᴏɴɢs!♡🕊💛 عِشق کسیهـ کِهـ در طولِ . . . گوش کردݩ آهنگآ بهش فِکر میکنۍ🎼💕^-^ ∞| Aram [💦🦄]

-ʟᴏᴠᴇ ɪs ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴅᴜʀɪɴɢ ᴛʜᴇ sᴏɴɢs!♡🕊💛 عِشق کسیهـ کِهـ در طولِ . . . گوش کردݩ آهنگآ بهش فِکر میکنۍ🎼💕^-^ ∞| Aram [💦🦄]

۲۸ تیر 1398
1K
یاد گرفدم داشدع باوشم با همع فرق😌 😒 پرنسس_ارام😈

یاد گرفدم داشدع باوشم با همع فرق😌 😒 پرنسس_ارام😈 "me"

۱ مرداد 1398
1K
ینی مامانت میدونه پسرش تمام زندگی منه😍 ینی مامانت میدونه به خاطر پسرش زندم😌 من خوشبخت عالمم میدونی چراا☺ چون مامانت ترو ب دنیاا اورد😚 بزرگت کرد تحویل من داد😻 (Aℓim)❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ینی مامانت میدونه پسرش تمام زندگی منه😍 ینی مامانت میدونه به خاطر پسرش زندم😌 من خوشبخت عالمم میدونی چراا☺ چون مامانت ترو ب دنیاا اورد😚 بزرگت کرد تحویل من داد😻 (Aℓim)❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

۳ مرداد 1398
1K