دوستت دارم به زبان درخت می شود ســـــایه ... به لهجه‌ی بـــاران نـم نـم ... به لحن بـــــاد نسیــــم ..... آسمـــــان ، دهان باز خداوند است

دوستت دارم به زبان درخت می شود ســـــایه ... به لهجه‌ی بـــاران نـم نـم ... به لحن بـــــاد نسیــــم ..... آسمـــــان ، دهان باز خداوند است " دوستـــــت دارم "ِ گویان و هر گل سرخ " دوستت دارم "ِ زمیـــن است به تعداد گام هایت جهانی تو را دوســـــت دارد ...

۱۳ اردیبهشت 1395
3K
بعضی خاطره ها را پاک که میکنی، لبخند میزنی؛ زورکــــــی! مثل لبخند ماهی قرمزی که تا لنگ ظهر کنار تنگ خوابیده انگار که دیشب خواب خوبی دیده باشد خواب خوب پروانه شدن...

بعضی خاطره ها را پاک که میکنی، لبخند میزنی؛ زورکــــــی! مثل لبخند ماهی قرمزی که تا لنگ ظهر کنار تنگ خوابیده انگار که دیشب خواب خوبی دیده باشد خواب خوب پروانه شدن...

۱۲ اردیبهشت 1395
3K
بــــــــدان ...

بــــــــدان ... "حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــوای" دیگری برود ... تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد ... روح خـــداست که در مــــــن دمیـــده شده و احســـــاس نام گرفته ... ارزان نمی فروشمش... دستــــــهایم بــالیـــن کـــودک فـــردایـــم خـــواهـــد شــــد ... بـــی حـــرمتـــش نمی کنم ...

۱۲ اردیبهشت 1395
3K
دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... ابهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! ...

دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... ابهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم ...

۱۲ اردیبهشت 1395
3K
عشق یعنی پاک ماندن در فساد ، آب ماندن در دمای انجماد در حقیقت یعنی سادگی در کمال برتری افتادگی . . .

عشق یعنی پاک ماندن در فساد ، آب ماندن در دمای انجماد در حقیقت یعنی سادگی در کمال برتری افتادگی . . .

۱۲ اردیبهشت 1395
4K
شادی هنگامی وارد زندگی ما می شود که ما دست از شکایت درباره ی مشکلاتمان برداریم و به برکات زندگیمان بنگریم و بگوییم: “خداوندا تو را به خاطر مشکلاتی که در زندگی ندارم، شکر می ...

شادی هنگامی وارد زندگی ما می شود که ما دست از شکایت درباره ی مشکلاتمان برداریم و به برکات زندگیمان بنگریم و بگوییم: “خداوندا تو را به خاطر مشکلاتی که در زندگی ندارم، شکر می کنم.”

۱۲ اردیبهشت 1395
3K
دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است صدایم خیس و بارانی است نمیدانم چرا؟ در قلب من پاییز طولانیست.

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است صدایم خیس و بارانی است نمیدانم چرا؟ در قلب من پاییز طولانیست.

۱۲ اردیبهشت 1395
4K
آره وداع آخره چاره ی من یه باوره باور نمی کنم ولی وقت نگاه آخره پشت سرو نگاه نکن نه اسممو صدا نکن من میرم اما عشق من با عاشقی وداع نکن نفرین نکن ای ...

آره وداع آخره چاره ی من یه باوره باور نمی کنم ولی وقت نگاه آخره پشت سرو نگاه نکن نه اسممو صدا نکن من میرم اما عشق من با عاشقی وداع نکن نفرین نکن ای نازنین وقتی میرم تنها نشین صرف نظر کن از دلم اینه کلام آخرین گریه نکن ...

۱۱ اردیبهشت 1395
4K
گر تماس لب من با لب تو شرعی نیست از همین فاصله لبخند تو را می بوسم....

گر تماس لب من با لب تو شرعی نیست از همین فاصله لبخند تو را می بوسم....

۱۱ اردیبهشت 1395
4K
۸ اردیبهشت 1395
3K
زندگی خواهم کرد نه در انبوه تصاویر و تعابیر سیاه زندگی خواهم کرد پشت یک پنجره ی باز شده رو به عبور، در دل غربت یک دانه ی پنهان شده در بستر خاک، مثل یک ...

زندگی خواهم کرد نه در انبوه تصاویر و تعابیر سیاه زندگی خواهم کرد پشت یک پنجره ی باز شده رو به عبور، در دل غربت یک دانه ی پنهان شده در بستر خاک، مثل یک ذرّه ی رقصنده به موسیقی نور فارغ از ثانیه هایی که مرا می پویند، فارغ ...

۲۶ فروردین 1395
3K
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﻫﻨﮕــــﺎ ﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧــــﺎ ﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮﻓـــــﺎ … ﻟﻌﻨﺘﯿﺎ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾـــﯽ ﮐــــﻪ ﻭﺍﺳـــﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــﻦ ﺑُـــﺮﺩﻧـﺶ ﺍﺯ ﺫﻫـﻨـﺖ ﻭﯾــــﺮﻭﻥ ﺷــــــﺪﯼ …

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﻫﻨﮕــــﺎ ﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧــــﺎ ﺑــﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮﻓـــــﺎ … ﻟﻌﻨﺘﯿﺎ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾـــﯽ ﮐــــﻪ ﻭﺍﺳـــﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــﻦ ﺑُـــﺮﺩﻧـﺶ ﺍﺯ ﺫﻫـﻨـﺖ ﻭﯾــــﺮﻭﻥ ﺷــــــﺪﯼ …

۲۶ فروردین 1395
3K
ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘَﻨﺪ ﺯﯾــــﺒـــﺎ ﺑــــــﻮﺩ…➣ ↻ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧِﺴـــــﺘَﻢ ﻣﮕـــــﺮ ﺩَﺭﺩ ﻫــَــــــﻢ ﺯﯾﺒــــــــﺎ ﻣﯿــــــــﺸﻮﺩ ؟ ﺁﻫـــــﺎے ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯے … ﻧﻮﺷــــــــﺘِﻪ ﻫـــــــﺎﯾــــــــﻢ ﺩَﺳـــــــٺ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــــــﺖ ﺩِﻟـــــــــــــﻢ ﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــــــــﺴَﺪ ﻭ ﻣـــــــَـــــڹ… ﻓﻘﻂ ﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــے ﮐﻨــــﻢ . ﻭ ﺣــــﺴــــﺮﺕ ...

ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘَﻨﺪ ﺯﯾــــﺒـــﺎ ﺑــــــﻮﺩ…➣ ↻ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧِﺴـــــﺘَﻢ ﻣﮕـــــﺮ ﺩَﺭﺩ ﻫــَــــــﻢ ﺯﯾﺒــــــــﺎ ﻣﯿــــــــﺸﻮﺩ ؟ ﺁﻫـــــﺎے ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯے … ﻧﻮﺷــــــــﺘِﻪ ﻫـــــــﺎﯾــــــــﻢ ﺩَﺳـــــــٺ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــــــﺖ ﺩِﻟـــــــــــــﻢ ﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــــــــﺴَﺪ ﻭ ﻣـــــــَـــــڹ… ﻓﻘﻂ ﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــے ﮐﻨــــﻢ . ﻭ ﺣــــﺴــــﺮﺕ ﻣــــےﺧــــﻮﺭﻡ ﺑــــہ ﻋــــﺒﻮﺭ ﺭﻭﺯﻫــــــــﺎﯾﻢ ﻭ ﺩﻏــــــــﺪﻏﻪ ﻫــــــــﺎے ﻓـــــــﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ﺷــــــــﺪﻩ ﺍﻡ … ﺷــــــــﺎﯾـــﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺗــﺮ ﻣــــــے ...

۱۹ فروردین 1395
3K
خدا برای دلم مرهمی می خواهم از جنس خودت؛ نزدیک، بی خطر،بخشنده، بی منت …

خدا برای دلم مرهمی می خواهم از جنس خودت؛ نزدیک، بی خطر،بخشنده، بی منت …

۱۹ فروردین 1395
4K
چقدر از خودم دور می شوم ، وقتی ، این قدر نزدیک ، به

چقدر از خودم دور می شوم ، وقتی ، این قدر نزدیک ، به "تو" فکر می کنم ..

۱۲ فروردین 1395
4K
خیلی خیلی امشب خستم،،،،

خیلی خیلی امشب خستم،،،،

۲۲ اسفند 1394
4K
عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه گیاهیست که در باغ پدید آید در بن درخت، اول بیخ در زمین سخت کند، پس سر بر آرد و خود را در درخت می پیچد و ...

عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه گیاهیست که در باغ پدید آید در بن درخت، اول بیخ در زمین سخت کند، پس سر بر آرد و خود را در درخت می پیچد و همچنان می رود تا جمله درخت را فرا گیرد، و چنانش در شکنجه کشد که ...

۱۹ اسفند 1394
3K
زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرود برود؛ من آن را میخواهم که ...

زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرود برود؛ من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را .

۱۹ اسفند 1394
3K
دوستان خوبم اول از همه بخاطر همراهیتون و محبتاتون واقعا ممنونم و بدونین واقعا فضای ویس و بچه های ویس و خیلی دوست دارم، هیچ وقت پست نظر سنجی یا اینکه ارتباط بیشتری باهاتون برقرار ...

دوستان خوبم اول از همه بخاطر همراهیتون و محبتاتون واقعا ممنونم و بدونین واقعا فضای ویس و بچه های ویس و خیلی دوست دارم، هیچ وقت پست نظر سنجی یا اینکه ارتباط بیشتری باهاتون برقرار کنم نذاشتم،الان ازتون یه درخواست داشتم اینکه نظرتونو در مورد پستام، عکسایی میزارم و خودم ...

۱۷ اسفند 1394
4K
هرگز چیزی را که مطمئنا میدانی جوابش *نه *خواهد بود تقاضا نکن!

هرگز چیزی را که مطمئنا میدانی جوابش *نه *خواهد بود تقاضا نکن!

۱۷ اسفند 1394
2K