ولی همراه نیست..

ولی همراه نیست..

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
202
میگن دنیا دار مکافاته من باور نمیکردم😐چپی جواب من به دوستم , راست جواب یک دوست دیگه به من😑😑

میگن دنیا دار مکافاته من باور نمیکردم😐چپی جواب من به دوستم , راست جواب یک دوست دیگه به من😑😑

۲ روز پیش
5K
و تو زیبا ترین سرانجام هر عیدی😅هوراااااااااااا عیدیام 😄امسال همه ولخرجی کردن😀

و تو زیبا ترین سرانجام هر عیدی😅هوراااااااااااا عیدیام 😄امسال همه ولخرجی کردن😀

۲ روز پیش
5K
۳ روز پیش
6K
🤔😅😅

🤔😅😅

۳ روز پیش
7K
عیدتون مبارککککککککک هوراااااااااااااااااااا😍😍😍😍😍😍😍

عیدتون مبارککککککککک هوراااااااااااااااااااا😍😍😍😍😍😍😍

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
6K
پیشاپیش عیدتون مبارک☺

پیشاپیش عیدتون مبارک☺

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
7K
این انسان ها نیستند که ما را آزرده میکنند بلکه امیدی است که به آنها بسته ایم امام علی (ع)

این انسان ها نیستند که ما را آزرده میکنند بلکه امیدی است که به آنها بسته ایم امام علی (ع)

۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
5K
۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
7K
۶ روز پیش
7K
۶ روز پیش
7K