۲۰ فروردین 1396
2K
بهش گفتند: آق ابراهیم چرا جبهه رو ول نمیکنی بیایی دیدار امام خمینی؟ برگشت گفت: مارهبری را برای #تماشا نمی‌خواهیم ما رهبری را برای #اطاعت می‌خواهیم

بهش گفتند: آق ابراهیم چرا جبهه رو ول نمیکنی بیایی دیدار امام خمینی؟ برگشت گفت: مارهبری را برای #تماشا نمی‌خواهیم ما رهبری را برای #اطاعت می‌خواهیم

۱۸ فروردین 1396
3K
دزدےفقط این نیست که ازدیوارمردم بالا برے ✨ تواگه دروغ بگے:صداقتودزدیدے اگه بدےکنے:خوبےرو دزدیدے ✨ اگه تهمت بزنے:آبرو رو دزدیدے و اگه خیانت کنے:عشقو دزدیدے ✨ ودرکل میشه گفت: انسـانیتو دزدیدے...

دزدےفقط این نیست که ازدیوارمردم بالا برے ✨ تواگه دروغ بگے:صداقتودزدیدے اگه بدےکنے:خوبےرو دزدیدے ✨ اگه تهمت بزنے:آبرو رو دزدیدے و اگه خیانت کنے:عشقو دزدیدے ✨ ودرکل میشه گفت: انسـانیتو دزدیدے...

۷ بهمن 1395
6K
در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم بی من هرجا برود تنهاست و من چه ابلهانه عکاس را ندید می گرفتم.

در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم بی من هرجا برود تنهاست و من چه ابلهانه عکاس را ندید می گرفتم.

۷ بهمن 1395
7K
ســـلاااام سلااااام دوستای گلــم😘😘شبتــون بخیروشادی ممنـــون میشم این دوست تازه واردمــون رولایڪ ودنبال ڪنید بی زحمـــت🙏🙏 خودش جبـــران میکنه بـــوخوووداااااا😉😉

ســـلاااام سلااااام دوستای گلــم😘😘شبتــون بخیروشادی ممنـــون میشم این دوست تازه واردمــون رولایڪ ودنبال ڪنید بی زحمـــت🙏🙏 خودش جبـــران میکنه بـــوخوووداااااا😉😉

۷ بهمن 1395
6K
✍یه وقتایی باس بِــــگے: خدایا شکــــرتــــــــــ 🙏 اگہ پـــــــــــول نَدادی اگہ قیــــــــــافہِ نَدادی اگہ زَبـــــــــــــون نَدادی اگہ ماشیـــــــــــــن نَدادی اگہ چیزایے کہ باعِثــــــ شہ کِســـــــــــــے عاشِقــــــــم شہ دَمِتــــــــــ گــــرم کِہ نَـــــــدادی🙏 باور کن تَنهایـے خودِش ...

✍یه وقتایی باس بِــــگے: خدایا شکــــرتــــــــــ 🙏 اگہ پـــــــــــول نَدادی اگہ قیــــــــــافہِ نَدادی اگہ زَبـــــــــــــون نَدادی اگہ ماشیـــــــــــــن نَدادی اگہ چیزایے کہ باعِثــــــ شہ کِســـــــــــــے عاشِقــــــــم شہ دَمِتــــــــــ گــــرم کِہ نَـــــــدادی🙏 باور کن تَنهایـے خودِش یہ نِعمَتیہ👍

۱۴ بهمن 1395
7K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۱۶ بهمن 1395
14K
ســــلام دوستای گلم شبتـــون بخیر ســـال نوی شمـــامبـــارڪ،،سالــی مملـــوازسربلنـــدی وتندرستی وخوشبختـــی داشته باشیـــد،، ببخشیدنمیتــونم بهتون ســـربزنم اومدم عیدروبهتون تبریڪ بگم ازدوستای گلم ڪه برام ڪامنت میزاشتن وسراغمومیگرفتــن سپـــاسگزارم ومحبتشون روهیـــــچ وقت فراموش نمیڪنم دوستتون دارم ...

ســــلام دوستای گلم شبتـــون بخیر ســـال نوی شمـــامبـــارڪ،،سالــی مملـــوازسربلنـــدی وتندرستی وخوشبختـــی داشته باشیـــد،، ببخشیدنمیتــونم بهتون ســـربزنم اومدم عیدروبهتون تبریڪ بگم ازدوستای گلم ڪه برام ڪامنت میزاشتن وسراغمومیگرفتــن سپـــاسگزارم ومحبتشون روهیـــــچ وقت فراموش نمیڪنم دوستتون دارم هــــواااااارتاااااااا 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

۹ فروردین 1396
7K
سکوت من فریاد بلندی... این روزها عاشقانه ها هم بوی نیرنگ می دهند!! این روزها از کلمه مقدس عشق عصاره گرفتند و به قول خودشان تصفیه می کنند و خودشان را زیر سوال میبرند! اینروزها ...

سکوت من فریاد بلندی... این روزها عاشقانه ها هم بوی نیرنگ می دهند!! این روزها از کلمه مقدس عشق عصاره گرفتند و به قول خودشان تصفیه می کنند و خودشان را زیر سوال میبرند! اینروزها گویی اگر عاشق نباشی به یک عقب مانده ذهنی مطلق تبدیل شده ای...! اینروزها عاشقی ...

۲۰ فروردین 1396
12K
۱۹ فروردین 1396
7K
۱۹ فروردین 1396
7K
۱۹ فروردین 1396
7K
۱۹ فروردین 1396
8K
۱۹ فروردین 1396
8K
۱۹ فروردین 1396
8K
#عالی

#عالی

۱۹ فروردین 1396
8K
۲۰ فروردین 1396
9K