سربازوطن%

Mobina.2002

کپی فقط با ذکر صلوات
رخت سیاه اگرچه به تن داریم
سرباز روشنایی فردایمم...%
لطفا پسرها کامنت نزارید چون جواب هیچکس رانخواهم داد...
باهیچ پسری صحبت نمیکنم پس لطفا مزاحم نشید


۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
دلم گرفته ای دوست...

دلم گرفته ای دوست...

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
14K
۲ روز پیش
14K
رنگینک😋😍

رنگینک😋😍

۲ روز پیش
4K
روزجهانی چپ دست هامبارک

روزجهانی چپ دست هامبارک

۲ روز پیش
3K
ولنتاین بچه شیعه هامبارک

ولنتاین بچه شیعه هامبارک

۳ روز پیش
11K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
4K
سالروزازدواج حضرت علی(ع)و مادرمون حضرت فاطمه(س)مبارک...

سالروزازدواج حضرت علی(ع)و مادرمون حضرت فاطمه(س)مبارک...

۳ روز پیش
4K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
11K
۴ روز پیش
11K
زندگی بدون خدانمیشه...(این نظرمنه)بقیه(دخترا) هم نظر بدین

زندگی بدون خدانمیشه...(این نظرمنه)بقیه(دخترا) هم نظر بدین

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
13K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
9K