13پِسَرِ آدَمّ13

Mohamad_Mortazavi

Bakhtiyari👑
خرداد 80🎂
#taji💙
دانشجوی تربیت بدنی 💪


uni mazandaran🎓

#بدنسازی

#بدنسازی

۳ ساعت پیش
748
۳ ساعت پیش
865
چه تجارت ناشیانه ای کردند انان ک مارا ارزان فروختند

چه تجارت ناشیانه ای کردند انان ک مارا ارزان فروختند

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
من خورد و خمیر ولی توقع و دارن از ادم و دائم میدن عذابم من خودم استرسم من خودم خرابم

من خورد و خمیر ولی توقع و دارن از ادم و دائم میدن عذابم من خودم استرسم من خودم خرابم

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
. . . . جوری فراموشت میکنن ک انگار هیچ وقت نبودی

. . . . جوری فراموشت میکنن ک انگار هیچ وقت نبودی

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
هیچکدوم انگار بچگی نکردن پی گوسفندن هر روز اون ک کشتن بلد بود سیر خابید سیر پاشد گفتش خدا خیال بد دیدی

هیچکدوم انگار بچگی نکردن پی گوسفندن هر روز اون ک کشتن بلد بود سیر خابید سیر پاشد گفتش خدا خیال بد دیدی

۱۷ دی 1398
6K
# #umz

# #umz

۱۲ دی 1398
3K