☆》مُحَمَّد《☆

Mohammad.T.79
...دنبال راهی میگردم تا به مهم ترین خواسته ام برسم...
...میگن امیدی نیست...
...امّا من میگم خدایی هست...
#یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔

عشق از دیدگاه های مختلف...😐 از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت : نقطه‌ ای که حول محور قلب می‌گردد😍 از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟ گفت : سقوط سلسله‌ی قلب😍 از معلم ادبیات پرسیدند ...

عشق از دیدگاه های مختلف...😐 از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت : نقطه‌ ای که حول محور قلب می‌گردد😍 از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟ گفت : سقوط سلسله‌ی قلب😍 از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : پاک‌ترین احساس😍 از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشــق ...

۲۰ خرداد 1398
11K
...میگن: دنبال چی میگردی؟... ...میگم: دنبال راهی میگردم تا به مهم ترین خواسته ام برسم... ...میگن: مگه خواسته ات چیه؟... ...میگم: چیزی که خیلیا بهش نرسیدن و خیلیا جونشونو براش دادن... ...میگن: نگرد ... امیدی ...

...میگن: دنبال چی میگردی؟... ...میگم: دنبال راهی میگردم تا به مهم ترین خواسته ام برسم... ...میگن: مگه خواسته ات چیه؟... ...میگم: چیزی که خیلیا بهش نرسیدن و خیلیا جونشونو براش دادن... ...میگن: نگرد ... امیدی نیست... ...میگم: امّا خدایی هست... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔

۱۲ خرداد 1398
9K
...همیشه برای خواسته هام جنگیدم و هرگز تسلیم نشدم و بهشون رسیدم ... اما نمیدونم چرا این خواسته ای که دارم هرچی براش میجنگم بهش نمیرسم هیچ ازش دورترم میشم ... شاید واقعا نباید بهش ...

...همیشه برای خواسته هام جنگیدم و هرگز تسلیم نشدم و بهشون رسیدم ... اما نمیدونم چرا این خواسته ای که دارم هرچی براش میجنگم بهش نمیرسم هیچ ازش دورترم میشم ... شاید واقعا نباید بهش برسم ولی گفتنش راحته... ... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔 ...

۹ خرداد 1398
7K
... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔

... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔

۸ خرداد 1398
6K
...ای کاش میدونستم چی تو فکرته... ...ای کاش میدونستی چی تو فکرمه... ...ای کاش میتونستم به زبون بیارم حرفایی رو که تو دلمه... ...ای کاش به زبون می آوردی حرفایی رو که منتظر شنیدنشون بودم... ...

...ای کاش میدونستم چی تو فکرته... ...ای کاش میدونستی چی تو فکرمه... ...ای کاش میتونستم به زبون بیارم حرفایی رو که تو دلمه... ...ای کاش به زبون می آوردی حرفایی رو که منتظر شنیدنشون بودم... ...ای کاش میتونستم دلتو به دست بیارم... ...ای کاش این آرزوم به هدفم تبدیل میشد... ...

۸ خرداد 1398
16K
...برای آرزوهایت بجنگ؛ تسلیم شدن قبل از نجنگیدن یعنی #مرگ خاموش ...🌹 ...به اون بالایی بسپار #خدا هر دردی میده درمونشم میده...🌹 ...هر روز جوری #زندگی کن که انگار مهم ترین روز زندگیت بوده...🌹 ...

...برای آرزوهایت بجنگ؛ تسلیم شدن قبل از نجنگیدن یعنی #مرگ خاموش ...🌹 ...به اون بالایی بسپار #خدا هر دردی میده درمونشم میده...🌹 ...هر روز جوری #زندگی کن که انگار مهم ترین روز زندگیت بوده...🌹 ... #بخند بزار همه بفهمند که قوی تر از دیروزی...🌹 ...به کوتاهی آن لحظه ی #شادی ...

۳ اردیبهشت 1398
16K
...

...

۲ اردیبهشت 1398
7K
... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔 ...

... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔 ...

۲ اردیبهشت 1398
7K
...اهداف خود را بالا ببرید و متوقف نشوید تا به آنجا برسید...

...اهداف خود را بالا ببرید و متوقف نشوید تا به آنجا برسید...

۱ اردیبهشت 1398
6K
...

...

۱ اردیبهشت 1398
6K
...

...

۱ اردیبهشت 1398
6K
...

...

۱ اردیبهشت 1398
6K
...به سختی در سکوت کار کنید اجازه دهید موفقیت سر و صدا کند...

...به سختی در سکوت کار کنید اجازه دهید موفقیت سر و صدا کند...

۳۱ فروردین 1398
7K
...

...

۳۱ فروردین 1398
6K
...⌚

...⌚

۳۰ فروردین 1398
7K
...

...

۳۰ فروردین 1398
7K
...

...

۳۰ فروردین 1398
7K
... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔

... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔

۲۹ فروردین 1398
8K
... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔...

... #یادداشت_های_یک_دله_شکسته 💔...

۲۹ فروردین 1398
8K
...

...

۱۲ اسفند 1397
5K