رفیقی ک آشتی کردناشم مث ادم نیس😐😁

رفیقی ک آشتی کردناشم مث ادم نیس😐😁

۳ هفته پیش
3K
تولدم هپی مپی😍

تولدم هپی مپی😍

۳ هفته پیش
4K
شما که غریبه نیستید😂😅

شما که غریبه نیستید😂😅

۱۵ فروردین 1398
11K
تو یه دستشویه بین راهی برای رعایت بهداشت ی پیام امنیتی - بهداشتی نوشتن تا به فرهنگ سازی کمک کنه😂

تو یه دستشویه بین راهی برای رعایت بهداشت ی پیام امنیتی - بهداشتی نوشتن تا به فرهنگ سازی کمک کنه😂

۷ فروردین 1398
14K
۶ فروردین 1398
5K
۶ فروردین 1398
5K
اولین اختلاس ۹۸😁

اولین اختلاس ۹۸😁

۵ فروردین 1398
3K
سال نو مبارک 💖

سال نو مبارک 💖

۱ فروردین 1398
7K
🤘🏻

🤘🏻

۱ فروردین 1398
6K
۲۹ اسفند 1397
4K
او قهرمان زندگی من است... حتی اگر هیچ مدالی بر گردنش نباشد روز پدر مبارک❤

او قهرمان زندگی من است... حتی اگر هیچ مدالی بر گردنش نباشد روز پدر مبارک❤

۲۹ اسفند 1397
6K
۲۷ اسفند 1397
5K
کمی دیگر امروز پارسال میشود و ما همیشه چشممان پی فرداست

کمی دیگر امروز پارسال میشود و ما همیشه چشممان پی فرداست

۲۶ اسفند 1397
6K
۲۶ اسفند 1397
14K
۲۴ اسفند 1397
6K
۱۷ اسفند 1397
4K
وقتی رفیقت موهاشو صورتی میکنه و از ترس معاون مدرسمون میافته تو گوه خوردن😂

وقتی رفیقت موهاشو صورتی میکنه و از ترس معاون مدرسمون میافته تو گوه خوردن😂

۱۷ اسفند 1397
6K
۴حالت از من😁

۴حالت از من😁

۱۷ اسفند 1397
4K
نمیدونستم شخصیتش عقبشه:(((

نمیدونستم شخصیتش عقبشه:(((

۱۷ اسفند 1397
14K
چیزی که به آرایشگر نشون میدی و تاکید میکنه عین همینو واست درمیارم vs رنگ کله ت وقتی از ارایشگاه میای بیرون😐😅

چیزی که به آرایشگر نشون میدی و تاکید میکنه عین همینو واست درمیارم vs رنگ کله ت وقتی از ارایشگاه میای بیرون😐😅

۱۲ اسفند 1397
5K