سال نو مبارک خدای من سجده ای شکر بر جای می آورم،تا توانستم سالی دیگر را با تو و در کنارت شروع نمایم و در این لحظه از خدا مننان خواستارم در آسمان زندگانیت چتری ...

سال نو مبارک خدای من سجده ای شکر بر جای می آورم،تا توانستم سالی دیگر را با تو و در کنارت شروع نمایم و در این لحظه از خدا مننان خواستارم در آسمان زندگانیت چتری گسترده و آنچه خوبی،سلامتی،شادی،آرامش،شانس وجود دارد در زندگیت طنین اندازد و آنچه در نهانخانه ی ...

۱ فروردین 1398
6K
۲۹ اسفند 1397
4K
۲۶ بهمن 1397
4K
۲۶ بهمن 1397
6K
دنبال🏃 آرزوهایم خواهم رفت 🌌 عهد بسته ام ✊ قبل از مرگم💀 نمیرم💋

دنبال🏃 آرزوهایم خواهم رفت 🌌 عهد بسته ام ✊ قبل از مرگم💀 نمیرم💋

۲۶ بهمن 1397
6K
۲۶ بهمن 1397
4K
کاش برا با شعور بودن:o) چند واحد پاس می کردیم😏

کاش برا با شعور بودن:o) چند واحد پاس می کردیم😏

۲۶ بهمن 1397
4K
من همون بره ایم🐑 که لگد در کون عاقا گرگه زدم🐺 :-)پاندا

من همون بره ایم🐑 که لگد در کون عاقا گرگه زدم🐺 :-)پاندا

۲۶ بهمن 1397
5K
هی زندگی کردنو یادم میره 😱 حتی یادم میره ک یادم میره😶

هی زندگی کردنو یادم میره 😱 حتی یادم میره ک یادم میره😶

۲۶ بهمن 1397
3K
۱۴ بهمن 1397
7K
۱۴ بهمن 1397
7K
شازده کوچولو گفت:↘ بعضی کارا ♣ بعضی حرفا■ بدجور دل آدمو آشوب میکنه✔

شازده کوچولو گفت:↘ بعضی کارا ♣ بعضی حرفا■ بدجور دل آدمو آشوب میکنه✔

۹ شهریور 1397
2K
دلم یک خواب میخواهد💤 خوابی به طولانی➖ یک مرگ♥

دلم یک خواب میخواهد💤 خوابی به طولانی➖ یک مرگ♥

۹ شهریور 1397
2K
زندگی در جریان قشنگم🌎 مهم نیست راه بروی،بدوی🚸🚶 همین که در ذهنت حرکت کنی👾 تو سرشار از امیدی💡

زندگی در جریان قشنگم🌎 مهم نیست راه بروی،بدوی🚸🚶 همین که در ذهنت حرکت کنی👾 تو سرشار از امیدی💡

۸ شهریور 1397
2K
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست🏃 شاید آن خنده که امروز دریغش کردیم:< آخرین فرصت خندیدن ماست🔫 زندگی شوق رسیدن به خداست🌌 خنده کن بی پروا😂😂😂

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست🏃 شاید آن خنده که امروز دریغش کردیم:< آخرین فرصت خندیدن ماست🔫 زندگی شوق رسیدن به خداست🌌 خنده کن بی پروا😂😂😂

۸ شهریور 1397
2K
صبحونه عالی با بچه ها🌹🍀🌼🌸🌻🌺🌷⏫⏩

صبحونه عالی با بچه ها🌹🍀🌼🌸🌻🌺🌷⏫⏩

۸ شهریور 1397
2K
زندگی و دنیا زیبان به شرطی که خودتو زیبا ببنی

زندگی و دنیا زیبان به شرطی که خودتو زیبا ببنی

۸ شهریور 1397
2K
پل بزرگ مشکین 😒برق داره اگه رفتی دستتو رو پل نزار😵💀

پل بزرگ مشکین 😒برق داره اگه رفتی دستتو رو پل نزار😵💀

۸ شهریور 1397
2K
آشپزی خودمه😚😛😘😙⏩⏫

آشپزی خودمه😚😛😘😙⏩⏫

۸ شهریور 1397
2K
کیک تولد ۱۶سالگیم😙😘😚😙⏩⏫

کیک تولد ۱۶سالگیم😙😘😚😙⏩⏫

۴ شهریور 1397
2K