فــــⓕⓞⓐⓓــــؤاد

Moonlightyy

ℳe.@Instagram @fouad6.35
دوست عزیزم ،
فهمیده ی دیروز و نفهم امروز …
هیچ وقت بخاطر جنس مخالف ،
جنس موافق رو ارزون نفروش
ضرر میکنی ! 
آدم های کوچک و حقیر ،
با عقده های بزرگ ترسناکترند !
چون از صدمه زدن به دیگران
هراسی ندارند !!

سال ها طول کشید تا یاد بگیرم که آدم ها را نباید رعایت کرد ، بلعکس جایی که فهمیدید این جا آخر راه است ، جایی که تشخیص دادید این آدم آن آدمی که می ...

سال ها طول کشید تا یاد بگیرم که آدم ها را نباید رعایت کرد ، بلعکس جایی که فهمیدید این جا آخر راه است ، جایی که تشخیص دادید این آدم آن آدمی که می پنداشتید نیست باید بگذارید و بروید ، از گوشه و کنار هم نه ، از ...

۲۹ مرداد 1396
8K
زمان هیچگاه دردی را درمان نکرده ... این ما هستیم که به مرور به دردها عادت میکنیم... ! بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

زمان هیچگاه دردی را درمان نکرده ... این ما هستیم که به مرور به دردها عادت میکنیم... ! بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
8K
عشق یعنی دل یکی دلبر یـــکی باشد فقط در فراقش مثل باران لحظه ها بارش کنی عشق یعنی مثل پروانه بگـــردی دورِ یار هی بگویی دوستت دارم و تکرارش کنی بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

عشق یعنی دل یکی دلبر یـــکی باشد فقط در فراقش مثل باران لحظه ها بارش کنی عشق یعنی مثل پروانه بگـــردی دورِ یار هی بگویی دوستت دارم و تکرارش کنی بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
9K
گفت دوست دارم گفتم چه قدر ؟؟ گفت : یه دنیا وقتی رهایم کرد ، پرسیدم : مگه یه دنیا دوسم نداشتی ؟؟ لبخند زدو گفت : دنیا دو روزه ‌‎‌‌‍‌بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

گفت دوست دارم گفتم چه قدر ؟؟ گفت : یه دنیا وقتی رهایم کرد ، پرسیدم : مگه یه دنیا دوسم نداشتی ؟؟ لبخند زدو گفت : دنیا دو روزه ‌‎‌‌‍‌بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
9K
ای دلم با دلبری دل برده ای از جان من من کنون دیوانه ات گشتم بیادرجان من ای همه جان ودلم بی جان نباشداین دلم تو به جانم گوهری در روز و شبهای دلم گوهری ...

ای دلم با دلبری دل برده ای از جان من من کنون دیوانه ات گشتم بیادرجان من ای همه جان ودلم بی جان نباشداین دلم تو به جانم گوهری در روز و شبهای دلم گوهری سر بسته در رویا ودرعشق منی با دلم باش ای حبیبم تو ز دلها سروری ...

۲۸ مرداد 1396
8K
لــــــــــطفا،ســـــوت پایان را بـــــزنـــــیـــــد..... قـــــــــــــــݕوݪ ݥیـــــکڹـــــم باختـــــم!!! صــــــــــداقټـــــم،،حـــــریفــ هـــــرزه گـــــی زݦــــــانــــــه نــــــمیشـــــود........ بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/  #Բ_S

لــــــــــطفا،ســـــوت پایان را بـــــزنـــــیـــــد..... قـــــــــــــــݕوݪ ݥیـــــکڹـــــم باختـــــم!!! صــــــــــداقټـــــم،،حـــــریفــ هـــــرزه گـــــی زݦــــــانــــــه نــــــمیشـــــود........ بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig...  #Բ_S

۲۸ مرداد 1396
6K
قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل ...

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند نه به آبی ها دل خواهم بست نه به ...

۲۸ مرداد 1396
7K
#برگی_ازتاریخ ستار خان در جایی گفته است: من هیچ وقت گریه نمی کنم چون اگر اشک می ریختم آذربایجان شکست می‌خورد و اگر آذربایجان شکست می‌خورد ایران زمین می‌خورد...اما در جریان مشروطه دو بار آن ...

#برگی_ازتاریخ ستار خان در جایی گفته است: من هیچ وقت گریه نمی کنم چون اگر اشک می ریختم آذربایجان شکست می‌خورد و اگر آذربایجان شکست می‌خورد ایران زمین می‌خورد...اما در جریان مشروطه دو بار آن هم در یک روز اشک ریختم. حدود 9 ماه بود تحت فشار بودیم، بدون غذا، ...

۲۸ مرداد 1396
7K
ای دوست بیا که گل بدستت بدهـــــم جان را به حضور چشم مستت بدهـم 💕 @S_F 💕 تــو جـور و جفـا نما و من برعکســـش آنقدر وفا کنم که تا شکستت بدهــــم بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : ...

ای دوست بیا که گل بدستت بدهـــــم جان را به حضور چشم مستت بدهـم 💕 @S_F 💕 تــو جـور و جفـا نما و من برعکســـش آنقدر وفا کنم که تا شکستت بدهــــم بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
19K
آبی چشمان تو دریای من زورق شب های بی فردای من 💕 @S_F 💕 راز پنهان درون چشم تو همدم تاریکی شب های من ... بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

آبی چشمان تو دریای من زورق شب های بی فردای من 💕 @S_F 💕 راز پنهان درون چشم تو همدم تاریکی شب های من ... بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
19K
شیشه ی دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این دل ما 💕 @S_F 💕 با نگاهی سرد پرپر می شود بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

شیشه ی دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این دل ما 💕 @S_F 💕 با نگاهی سرد پرپر می شود بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
17K
تو همانی که به قصر دل من سلطانی حاکم قلب منی خوب خودت می دانی 💕 @S_F 💕 همه ی فکر و خیالم فقط اندیشه توست تو همانی که در این خاطره ها پنهانی بفرمائید.💐 ...

تو همانی که به قصر دل من سلطانی حاکم قلب منی خوب خودت می دانی 💕 @S_F 💕 همه ی فکر و خیالم فقط اندیشه توست تو همانی که در این خاطره ها پنهانی بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
17K
به مغز استخوانم زده ای این روزها تمام تنم 💕 @S_F 💕 از درد دوست داشتنت تیر می کشد ... بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

به مغز استخوانم زده ای این روزها تمام تنم 💕 @S_F 💕 از درد دوست داشتنت تیر می کشد ... بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
17K
ازنگاهت.. خشت خشت،آجر می چینم بنا میکنم دلم را با دستانت 💕 @S_F 💕 یادت را آویزه ی سردرش خواهم کرد تاهمه بدانند خوشبختی چیست ... #شارلوت بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

ازنگاهت.. خشت خشت،آجر می چینم بنا میکنم دلم را با دستانت 💕 @S_F 💕 یادت را آویزه ی سردرش خواهم کرد تاهمه بدانند خوشبختی چیست ... #شارلوت بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
17K
در این هوای عاشقی هوای من هوای تو تمام جان و قلب من فدا شود به پای تو 💕 @S_F 💕 به پشت در نشسته ام مگر که دعوتم کنی به خانه ات غریبه ام ...

در این هوای عاشقی هوای من هوای تو تمام جان و قلب من فدا شود به پای تو 💕 @S_F 💕 به پشت در نشسته ام مگر که دعوتم کنی به خانه ات غریبه ام غریب آشنای تو ... بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
17K
در تمنای غزل در پی تفسیر توام مست با خاطر تو بسته به زنجیر توام 💕 @S_F 💕 در شب عشق که عشاق به هم آمیزند من کنار غم تو خیره به تصویر توام ...بفرمائید.💐 ...

در تمنای غزل در پی تفسیر توام مست با خاطر تو بسته به زنجیر توام 💕 @S_F 💕 در شب عشق که عشاق به هم آمیزند من کنار غم تو خیره به تصویر توام ...بفرمائید.💐 آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
16K
معشوقه ی من ... هر نگاه تازه ام به نیمرخ تو هزار غزل ناگفته می باید ... بفرمائید.💐 @S_F آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

معشوقه ی من ... هر نگاه تازه ام به نیمرخ تو هزار غزل ناگفته می باید ... بفرمائید.💐 @S_F آدرس.لینک.کانال.من.در.تلگرام* : https://telegram.me/moonlig... 

۲۸ مرداد 1396
12K
۱۳ اسفند 1395
7K
@

@

۱۳ اسفند 1395
6K
بیمارترین عاشـــــق دورانم من آیینه فروش شهر کـــــورانم من مثل یک شاخه‌ی خشکیده‌ی بید وسط معـــرکه‌ی تیغ رفیقانم من ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بیمارترین عاشـــــق دورانم من آیینه فروش شهر کـــــورانم من مثل یک شاخه‌ی خشکیده‌ی بید وسط معـــرکه‌ی تیغ رفیقانم من ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱۳ اسفند 1395
7K