نگرانِ حرفِ مردم اگر نبودیم مسیرِ زندگیمان طورِ دیگری رقم میخورد دوست داشتن هایمان را راحت تر جار میزدیم لباسی را بر تن میکردیم که سلیقه ی واقعیمان بود آرایشی میکردیم که دوست داشتیم دلمان ...

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبودیم مسیرِ زندگیمان طورِ دیگری رقم میخورد دوست داشتن هایمان را راحت تر جار میزدیم لباسی را بر تن میکردیم که سلیقه ی واقعیمان بود آرایشی میکردیم که دوست داشتیم دلمان که میگرفت،مهم نبود کجا بودیم، بی دغدغه اشک میریختیم صدای خنده هایمان تا آسمانِ هفتم ...

۱ روز پیش
7K
بودنت را دوستـــ❤️ــدارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جـــــــز تـــ❤️ـــو ...

بودنت را دوستـــ❤️ــدارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جـــــــز تـــ❤️ـــو ...

۵ روز پیش
5K
به

به"#دشمنانت" ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ‌ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ"#ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ" ﯾﮏ‌ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ! ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺎنت جای"ﻋﻤﯿﻖِ #ﺯﺧﻤﻬﺎﯼِ‌ﺩﻟﺖ"ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖمیدﺍﻧﻨﺪ...

۷ روز پیش
8K
نوعِ رفتنِ آدمها را میتوان از اتفاقی دیدنِ یکدیگر در کوچه ای خیابانی کافه ای ... فهمید تمامِ آنهایی که ناگهانی رفتند همان هایی که اسمشان می شود بی معرفت میگردند دنبالِ راه پس کوچه! ...

نوعِ رفتنِ آدمها را میتوان از اتفاقی دیدنِ یکدیگر در کوچه ای خیابانی کافه ای ... فهمید تمامِ آنهایی که ناگهانی رفتند همان هایی که اسمشان می شود بی معرفت میگردند دنبالِ راه پس کوچه! میگردند دنبالِ مسیری که مبادا چشمشان به هم گره بخورد آنهایی که اما منطق پشتِ ...

۷ روز پیش
5K
مشکلِ نسلِ ما از حرف نزدن ها و تایپ کردن هاست! از دلم برایت تنگ شده هایی که فقط نوشته میشوند! از درد و دل هایی که با چند صورتک سر و تهشان هم می ...

مشکلِ نسلِ ما از حرف نزدن ها و تایپ کردن هاست! از دلم برایت تنگ شده هایی که فقط نوشته میشوند! از درد و دل هایی که با چند صورتک سر و تهشان هم می آید! از راحت حذف شدنِ آدمهایی که، انگار نه انگار تا همین دیروز برایشان میمُردیم! ...

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
یک زن فقط سایه سر نمیخواهد همراه میخواهد احترام نمیخواهد حرمت میخواهد هدیه نمیخواهد قدردان میخواهد هم درد نمیخواهد درمان میخواهد جمع اینها میشه مرد برای زن زندگی تون #مرد باشید.

یک زن فقط سایه سر نمیخواهد همراه میخواهد احترام نمیخواهد حرمت میخواهد هدیه نمیخواهد قدردان میخواهد هم درد نمیخواهد درمان میخواهد جمع اینها میشه مرد برای زن زندگی تون #مرد باشید.

۲ هفته پیش
10K
مشکل اینجاست که شبها، دقیقاً دلتنگِ آنهایی میشویم که برای فراموش کردنشان جان کَندیم! #علی_قاضی_نظام

مشکل اینجاست که شبها، دقیقاً دلتنگِ آنهایی میشویم که برای فراموش کردنشان جان کَندیم! #علی_قاضی_نظام

۲ هفته پیش
8K
هیچوقت #حسرت زندگی آدمایی که از درونشون خبر نداری نخور هر قلبی دردی دارد فقط نحوه ابراز آن فرق دارد بعضی ها آن را در #چشمانشان پنهان میکنند و بعضی ها در #لبخندشان

هیچوقت #حسرت زندگی آدمایی که از درونشون خبر نداری نخور هر قلبی دردی دارد فقط نحوه ابراز آن فرق دارد بعضی ها آن را در #چشمانشان پنهان میکنند و بعضی ها در #لبخندشان

۲ هفته پیش
5K
اگر برای ساختن زندگی‌ایی که دوست داری، وقت نگذاری در نهایت مجبور می شوی، وقت زیادی را برای زندگی‌ایی که دوست نداری صرف کنی و تا آخر عمر آنرا زندگی کنی

اگر برای ساختن زندگی‌ایی که دوست داری، وقت نگذاری در نهایت مجبور می شوی، وقت زیادی را برای زندگی‌ایی که دوست نداری صرف کنی و تا آخر عمر آنرا زندگی کنی

۲ هفته پیش
6K
آرامش #دستانت را از کجا به ارث برده ای که تا قفلِ دستم می شود این منِ نا آرام را آرام می کند ...❤

آرامش #دستانت را از کجا به ارث برده ای که تا قفلِ دستم می شود این منِ نا آرام را آرام می کند ...❤

۲ هفته پیش
6K
#دست‌هایت را به من بسپار بگذار دست به دست کنیم غم‌هایی را که یک نفره نمی‌شود حمل کرد...

#دست‌هایت را به من بسپار بگذار دست به دست کنیم غم‌هایی را که یک نفره نمی‌شود حمل کرد...

۲ هفته پیش
8K
؏ــِشـــــ❤ ️ـق یعنی... به سادگی... #دست کسی را میگیری، و به سختی، هرگز رهایش نمی کنی! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌

؏ــِشـــــ❤ ️ـق یعنی... به سادگی... #دست کسی را میگیری، و به سختی، هرگز رهایش نمی کنی! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌

۲ هفته پیش
8K
#دست هایتان را آماده کنید... #پاییز نزدیک است... باید گره بخورددر دست های کسی که سال ها انتظارش را کشیدید... جانِ عزیزتان پاییز را دونفره آغاز کنید... #علی_قاضی_نظام

#دست هایتان را آماده کنید... #پاییز نزدیک است... باید گره بخورددر دست های کسی که سال ها انتظارش را کشیدید... جانِ عزیزتان پاییز را دونفره آغاز کنید... #علی_قاضی_نظام

۳ هفته پیش
10K
#پاییز دومین بهاریست که در آن هر #برگ، یک گُل است.

#پاییز دومین بهاریست که در آن هر #برگ، یک گُل است.

۳ هفته پیش
7K