3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
1K
3 روز پیش
1K
3 روز پیش
1K
نترس به زبان بیاور بنویس که دلت برایم تنگ شده این همه سال این همه ماه این همه روز من نوشتم و بی پاسخ ماند قول میدهم،همین که به زبان بیاوری قبلِ از تمام شدنِ ...

نترس به زبان بیاور بنویس که دلت برایم تنگ شده این همه سال این همه ماه این همه روز من نوشتم و بی پاسخ ماند قول میدهم،همین که به زبان بیاوری قبلِ از تمام شدنِ جمله ات، پایینِ پنجره ی اتاقت ایستاده ام باور کن تنهاییِ پنجشنبه ها، عجیب سخت ...

4 روز پیش
6K
بعد از تو ؛ دیواری به دورِ خود کشیده ام که مبادا، نگاهی، صدایی، بویِ عطری... دوباره مرا به اشتباهِ

بعد از تو ؛ دیواری به دورِ خود کشیده ام که مبادا، نگاهی، صدایی، بویِ عطری... دوباره مرا به اشتباهِ "تو" دُچار کند..!

5 روز پیش
6K
برایش نوشتم و نوشتم و نوشتم خواستم که بماند خواستم که بسازد تمامِ خرابه ای که از رابطه مان باقی مانده بود را تمامِ خاطراتِ خوبمان را برایش از نو مرور کردم که ما این ...

برایش نوشتم و نوشتم و نوشتم خواستم که بماند خواستم که بسازد تمامِ خرابه ای که از رابطه مان باقی مانده بود را تمامِ خاطراتِ خوبمان را برایش از نو مرور کردم که ما این بودیم و آن بودیم... که رفتن را اگر انتخاب کنی میشویم نُقلِ محفلِ تمامِ آنهایی ...

6 روز پیش
6K
2 هفته پیش
4K
2 هفته پیش
3K
2 هفته پیش
3K
2 هفته پیش
3K
2 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
💎بدون هیچ دلیلی خوشحال باش، مثل یک کودک... اگر با دلیل خوشحال باشی، دچار دردسر میشوی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود...

💎بدون هیچ دلیلی خوشحال باش، مثل یک کودک... اگر با دلیل خوشحال باشی، دچار دردسر میشوی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود...

۳ خرداد 1396
6K