الف یاء دال الف

MyAngel

دلم نیومد تک به تک ازتون خداحافظے کنم ، ۴ سالے که در کنارتون بودم جزء بهترین لحظات زندگیم محسوب میشه .. هر چند با بعضیاتون یکم دیر آشنا شدم که خب اونم از کم سعادتیه من بود ..
مرسے که توو این مدت همراه من و پیجم و خط خطیام بودین ..
اگه توو این مدت با حرفے رفتارے شوخے .. دلتون رو رنجوندم حلالم کنین
مواظب خودتون و مهربونے و لبخندتون باشین
دوستتون دارم

این حساب کاربری خصوصی میباشد